Lifestyle Think Different วิถีต่อยอดความคิดในการทำสิ่งต่างๆ

WM

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร และสามารถต่อยอดความคิดได้อย่างไร

ในเชิงของความคิดในการใช้ชีวิตของแต่ละท่านย่อมที่จะแตกต่างกันไปตามแนวทางของตนเอง เพื่อนๆบางท่านอาจจะชอบเดินอยู่ในกรอบที่เป็นมาตรฐานของสังคม แต่เพื่อนๆ บางท่านนั้นชอบที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือการสิ่งใหม่ที่ต่างไปจากกรอบเดิม ๆ และด้วยแนวคิดที่ “คิดต่าง” นี้เองจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะต่อยอดในสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำได้ ประโยชน์ของการคิดต่างจะช่วยให้ผลงานของเราออกมานั้นมีความสดใหม่ ไม่ซ้ำซาก และยังสามารถที่จะดึงดูดความสนใจจากทคนทั่วไปได้อย่างดี สร้างความแรร์ไอเท็มให้กับการผลงานของเราอีกด้วย  อย่ารู้สึกแปลกประหลาดแต่จงรู้สึกภาคภูมิในที่ท่านมีความคิดต่างที่สร้างสรรค์นี้อยู่ในทุกวัน มาอ่านสิ่งดีๆในบทความนี้กันได้เลยค่ะ

 คำว่า ‘คิดต่าง’ ในประเทศไทยเป็นแนวคิดที่มาคู่มากับคำว่า ‘ประชาธิปไตยและเสรีภาพ’ และเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ‘คิดต่าง’ ไม่ใช่เรื่องที่ ‘ผิด’ เสียทีเดียว เพราะได้นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของ งานวรรณกรรม , งานศิลปะ , เทคโนโลยี รวมถึงเรื่องต่างๆ และสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่การสร้างสรรค์คำใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น ‘การคิดนอกกรอบ’ นั่นเอง หากแต่เรื่องจริงที่เราต้องอย่าลืมนั่นก็คือ ในปัจจุบันนี้มีความคิดมากมาย ที่ออกสู่สาธารณะจึงทำให้หลายๆครั้ง เราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าผู้คนเหล่านี้ใช้ตรรกะอะไรคิด ? เพราะในหลายๆ ความคิด ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกน่าชื่นชมเลยแม้แต่น้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการ ‘คิดต่าง’ ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้พูดดูก้าวล้ำกว่าคนอื่นเสมอไป ถ้าความคิดดังกล่าว ไม่อาจนำไปสู่การยอมรับในคนหมู่มาก ความคิดเหล่านั้นก็จะย้อนกลับไปทำลายตัวผู้คิดเองเสียมากกว่า

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@priscilladupreez
  1. ต้องมีเหตุผลที่ถูกต้อง

ไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆก็ตาม ถ้าไม่อาจสร้างความเป็นเหตุเป็นผลออกมาให้เห็นได้แล้ว ก็ไม่สามารถนำไปสู่การยอมรับได้ โดยการใช้ปัญญามาตัดสินเรื่องต่างๆนั้น จำเป็นต้องอ้างอิงอยู่บนหลักเหตุผล เพราะฉะนั้นถ้าความคิดเหล่านั้นอ้างอิงอยู่บนหลักตรรกะที่น่าเชื่อถือแล้ว ก็สามารถฟังขึ้นและน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน

  1. ต้องมีศีลธรรม

ไม่ว่าจะมีความอิสรเสรีเพียงใดยังไง ‘มนุษย์’ ก็จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรม เพื่อเป็นการดำรงอยู่ด้วยความอิสระโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ถ้าไร้ศีลธรรมแล้ว ก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยทีเดียว

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@akson
  1. มีคุณค่า

คำถามสำคัญ คือ จะคิดต่างไปทำไมถ้าความคิดนั้นไม่อาจสร้างคุณค่าอะไรขึ้นมาเลย สำหรับ ‘คุณค่า’ ในที่นี้สามารถเป็นได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ทางด้านปัญญา เช่น การได้รับความรู้ใหม่ๆ , การได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ หรือ แม้แต่คุณค่าทางด้านอารมณ์ ซึ่งมอบความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้แก่ผู้ชม เป็นต้น

  1. คิดต่างอย่างมีสติ

การคิดต่างให้ออกมาสร้างสรรค์นั้น ต้องยึดหลักการมีสติ ไม่ปล่อยให้ความคิดไหลไปตามอารมณ์ในแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็น ความโกรธ , เกลียด , เคียดแค้น ที่มีต่อผู้อื่น และต้องเผื่อใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นแล้วนำกลับมาคิดวิเคราะห์ดูด้วย

โดยหลักการใน 4 ข้อข้างต้นนี้ เป็นเพียงหลักการคร่าวๆเท่านั้น โดยการคิดออกนอกกรอบนั้นเป็นเรื่องดี หากแต่ก็ไม่ควรจะทำลายคุณค่าสิ่งดีดั้งเดิมลงไป ซึ่งอาจสามารถนำไปเป็นเครื่องต่อยอดให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงให้สิ่งเก่าให้สามารถเข้ากันได้กับสิ่งใหม่

จะเห็นได้ว่าหลักการในการใช้ชีวิตของพวกเราในปัจจุบันจะมีความคิดที่ทั้งอุดมการณ์ที่เหมือนกัน และอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรแล้วอุดมการณ์ที่นั้นย่อมที่จะเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนสามารถที่จะแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ การคิดแบบที่นอกกรอบจะช่วยสร้างทั้งการมองถึงแนวทางใหม่ ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม DooDiDo มองว่าความคิดที่นอกกรอบนี้ก็จะต้องไปไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไปกับผู้อิ่นเช่นกัน  ระบบคุณค่าในสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่ทำจะช่วยส่งเสริมให้ความคิดต่างของเรานั้นไม่ดูเป็นเรื่องตลกหรือแย่ แต่จะช่วยให้สิ่งที่เราคิดนั้นมีประสิทธิผลที่ดีมากกว่า

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.lifestyle-forum.org