4 ข้อเสียของการเป็นคนพูดตรงๆ อาจทำให้ผิดใจกับคนรอบข้างได้

WM

การเป็นคนตรงเกินไป มีข้อเสียมากกว่าจะเป็นข้อดี ทำให้คนอื่นเกลียดชังในคำพูด

การที่เราเป็นคนพูดตรง ๆ เป็นคนชัดเจน บางคนก็มองว่าดี ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม แต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าไม่ดี ไม่รู้จักกาลเทศะ ซึ่งข้อเสียของการเป็นคนพูดตรง ๆ นั้นมีมากข้อดีเสียอีกค่ะ เพราะการที่เราพูดออกไปแบบตรง ๆ จนมองข้ามความรู้สึกของผู้ฟัง อาจจะทำลายความรู้สึกของเขาได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

การเป็นคนตรง มีความหมายว่า เป็นคนที่พูดและแสดงออกตรงกับสิ่งที่ตัวเองคิดและรู้สึก ซึ่งไม่ได้เป็นการดีเสมอไปสำหรับการพูดอะไรตรง ๆ และทำอะไรตรง ๆ ตามความคิดและความรู้สึกของตัวเอง การเป็นคนตรงเกินไป มีข้อเสียมากกว่าจะเป็นข้อดี ข้อเสียต่อตนเอง คือ สร้างศัตรู ทำให้คนอื่นเกลียดชังในคำพูดและพฤติกรรมที่ตรงเกินไป จนไม่รู้จักถนอมน้ำใจคนฟัง ไม่มีศิลปะในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกให้นุ่มนวลน่าฟัง ส่วนมากแล้ว คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนตรง มักจะภูมิใจในความตรงของตัวเอง มักจะกล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนคิด ในสิ่งที่ตนรู้สึก โดยมองข้ามความถูกต้อง มองข้ามความเหมาะสม บางครั้งพูดและทำอะไรไม่เหมาะแก่เวลา ไม่เหมาะแก่สถานที่ ไม่เหมาะแก่ผู้ฟัง หรือที่เรียกว่า ไม่รู้จักกาลเทศะ

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/campaign_creators-9720680/

ส่วนมากแล้ว คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนตรง มักจะภูมิใจในความตรงของตัวเอง มักจะกล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนคิด ในสิ่งที่ตนรู้สึก โดยมองข้ามความถูกต้อง มองข้ามความเหมาะสม บางครั้งพูดและทำอะไรไม่เหมาะแก่เวลา ไม่เหมาะแก่สถานที่ ไม่เหมาะแก่ผู้ฟัง หรือที่เรียกว่า ไม่รู้จักกาลเทศะ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพจิตใจของคนบางคน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตนเองและผู้อื่น

ชีวิตต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หากหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรู หลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจ ทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นได้ เราควรหลีกเลี่ยง ไม่จำเป็นต้องตรงเกินไป ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิด ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่รู้สึกอยากทำ เพราะบางครั้งเราก็ทำตามกิเลสในใจเราเองโดยขาดวิจารณญาณ

หากจำเป็นต้องพูด หรือ ทำอะไรบางอย่างที่คนฟังอาจจะรับไม่ได้ ควรใช้วิธีขัดเกลาปรับแต่งคำพูดให้อ่อนลง ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ตรง แต่เพราะเรามีวิจารณญาณที่จะถนอมน้ำใจคนฟัง แต่หากไม่พูดหรือไม่ทำเรื่องนั้นเสียเลยได้ ย่อมจะดีกว่า

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/campaign_creators-9720680/

ข้อเสียของการเป็นคนพูดตรง ๆ
1. กระทบกระเทือนจิตใจคนอื่น
หากคิดจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่น บางครั้งการพูดตรงๆ อาจจะทำให้คุณใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก เพราะคนเราต่างมีนิสัยไม่เหมือนกัน และบางคำพูดของคุณก็อาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัว บางครั้งคุณก็ควรจะสังเกตคนอื่นบ้าง ใส่ใจคนอื่นบ้าง ว่าอะไรควรพูโไม่ควรพูด

2. ไม่มีศิลปะในการพูด
พูดตรงๆ ให้ฉลาดถูกกาละเทศในบางเรื่อง ดีกว่าพุดตรงๆ ทุกเรื่องแล้วต้องสร้างศัตรู ดังนั้นแล้วคุณต้องรู้จักการใช้คำพูด หรือที่เรียกว่าศิลปะในการพูด

3. ดูเป็นคนที่ไม่คิดก่อนพูด
คนที่คิดก่อนพูด คือคนที่ใช้สติ ไตร่ตรองให้ดีก่อน ถ้าคุณพูดจาตรงๆ ที่ดูเหมือนแรงๆ จะกลายเป็นว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่า

4. ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้
ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกไม่ดี หรือไม่สบายใจหรอกนะ การพูดตรงๆ แข็งๆ นี่ก็เช่นกัน บางครั้งอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณน่ากลัว และอยู่ด้วยก็อึดอัด

คนที่ชอบพูดตรงๆ หรือพูดขวานผ่าซาก มีวิธีการแก้ไขดังนี้
1. มีทั้งข้อร้ายและข้อดีข้อดีคือรู้เรื่องง่าย ข้อร้ายคือ มีแต่คนไม่ชอบหน้า
2. ให้พูดตรงเฉพาะกับคนที่พร้อมจะฟัง
3. ต้องพูดตรงเรื่อง พูดตรงคน พูดตรงกาลเทศะ ย้ำอีกครั้งว่า การพูดตรงเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่ตรงคน ไม่ตรงเรื่อง ไม่ตรงกาลเทศะ พูดเมื่อไหร่ก็จะหายนะกันเมื่อนั้น

จากข้อมูลที่ DooDiDo นำมาเสนอจากข้างต้นนี้ จะเห็นได้ชัดว่าการเป็นคนที่พูดตรง ๆ จะส่งผลเสียต่อผู้พูดอย่างมาก ทำให้คนที่ฟังมองเราว่าเป็นคนที่ไม่มีมารยาท ไม่หัดพูดรักษาน้ำใจคนอื่นบ้าง ไม่รู้กาละเทศะ จำไว้นะคะว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกไม่ดี ดังนั้นคุณควรไตร่ตรองให้ดีก่อนพูด จะพูดอะไรต้องนึกถึงใจของคนฟังว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรในสิ่งที่เราพูด ค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://pentahugs.com, www.facebook.com