2.9 หมื่นคน รอบรรจุ ‘ข้าราชการ’ มติ ครม.เร่งเพิ่มภายในปี 2567

WM

ภาพจาก pixabay

มติ ครม.เร่งรัดบรรจุ ‘ข้าราชการ’ 2.9 หมื่นคน และพนักงานราชการเพิ่ม 2.1 แสนอัตราภายในปี 2567

2.9 หมื่นคน รอบรรจุ ‘ข้าราชการ’ ครม.ได้รับทราบการเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการ ในส่วนของที่สำนักงาน กพ. และในส่วนของราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการ ซึ่งแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จะมีอยู่ 4 แนวทาง

1.เรื่องของการเพิ่มโอกาสและช่องทางการสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ประจำปี 2564 ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงาน กพ.ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่จะร่วมกันจัดสอบ ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2564 นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มาตรการทางสาธารณสุขด้วย สิ่งที่จะเร่งรัดคือการประกาศผลสอบให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ และได้มีการเพิ่มจำนวนที่นั่งสอบ เพื่อที่จะได้รองรับให้กับผุ้ที่สนใจจะรับการสมัครสอบในปีนี้

WM
ภาพจาก pixabay

2.เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทางสำนักงาน กพ.จะเร่งประสานงานจากส่วนราชการต่างๆ เร่งรัดการเรียกบรรจุบุคคล เพื่อที่จะเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากส่วนราชการต่างๆ ณ ตอนนี้ในบัญชีมีอยู่ประมาณ 29,800 กว่าคน ซึ่งจะเร่งรัดเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการ นอกเหนือจากนี้ให้ส่วนราชการสอบบรรจุเพิ่มเติมด้วย

3.การสนับสนุนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวิธีอื่น นอกเหนือจากการสอบแข่งขัน คือการบรรจุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการบรรจุผู้ที่มีความรู้ความชำนาญสูง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการบรรจุกรณีพิเศษอื่นๆ

4.การสำรวจสถานะอัตราว่างของส่วนราชการทุกทั้งหมด 149 หน่วยราชการ เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่จะต้องจ้าง เพื่อที่จะดำเนินการ และให้ส่วนราชการรายงานผลเข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์สรุปผลงานให้เร็วที่สุด

ในส่วนของแนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการจ้างพนักงานราชการตามกรอบกำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม ซึ่ง คพร. มีการประชุมอนุมัติกรอบพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2564-2567 จำนวน 219,800 กว่าอัตรา และจัดสรรทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุอีก 1,309 อัตรา

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ