15 ข้อหากประจำเดือนมาผิดปรกติแบบไหนที่ผู้หญิงควรไว้??

WM

ผู้หญิงเราควรหมั่นสำรวจเกี่ยวกับระบบประจำเดือนของเราเองเป็นประจำ

เราเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆ คนมักมีปัญหาเวลาที่ประจำเดือนมา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง ปวดหัว ปวดหลัง ซึ่งภาวะการเกิดประจำเดือนของผู้หญิงเรานั้น มันมีความลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าระบบแกแล็กซี่ในจักรวาล  ระบบทางนรีเวช เป็นกลไกในร่างกายที่นอกเหนือจากความสมบูรณ์ของอวัยวะภายใน ประสานกับระบบเลือดลม พลังงานในร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก สภาวะทางจิตใจล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาของการมีรอบเดือนในแต่ละเดือน รวมทั้งอาจมีปริมาณเลือดและหรือสีของเลือดประจำเดือนในระหว่างที่มีรอบเดือนร่วมด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็นรอบเดือนมาเร็วกว่าปกติ มาช้ากว่าปกติ และมาไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมีลักษณะทางคลินิกแตกต่างกันไป

ประจำเดือน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของสาว ๆ การจดบันทึกเป็นประจำ จึงช่วยเป็นการช่วยตรวจสอบและสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นของร่างกายได้ปกติระยะห่างของประจำเดือนแต่ละรอบ จะอยู่ที่ 24-38 วัน โดยให้นับวันแรกของประจำเดือนรอบนี้ เทียบกับวันแรกของประจำเดือนครั้งก่อน หากสาว ๆ คนไหนมีระยะห่างน้อยหรือมากกว่านี้ ให้ถือว่ามีลักษณะของประจำเดือนที่มาผิดปกติ ก่อนอื่นจะต้องหมั่นสำรวจเกี่ยวกับระบบประจำเดือนของเราเองเป็นประจำ ว่าเราเคยประสบภาวะแบบนี้หรือไม่ ?

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/saranya7-20596643/
 1. ประจำเดือนผิดปกติ

เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับรอบของการมีประจำเดือน  ปริมาณของประจำเดือนที่มา ตลอดจนสีและลักษณะของประจำเดือน ภาวะประจำเดือนผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ ประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ มาช้ากว่าปกติ คลาดเคลื่อน มามาก มาน้อย

 1. ประจำเดือนสองเดือนมาครั้ง

แต่บางคนก็รู้สึกว่าร่างกายก็ปกติดี ไม่มีอาการไม่สบายใดๆ

 1. ประจำเดือนสามเดือนมาครั้ง

ไม่มีอาการไม่สบายใดๆ

 1. ประจำเดือนมาปีละครั้ง

เป็นภาวะที่ประจำเดือนมาเพียงปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่มีอาการไม่สบายใดๆ

 1. ภาวะประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ

เป็นภาวะที่ประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนดเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป  ติดต่อกัน 2 รอบ  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะชี่พร่อง ระบบชงเริ่นไม่แข็งแรง  หรือร่างกายมีภาวะร้อนกระทบระบบชงเริ่น   ทำให้มดลูกเก็บกักเลือดไว้ไม่ได้ตามปกติ

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@yrss
 1. ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ

เป็นภาวะประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด 7 วันขึ้นไป  ติดต่อกัน 2 รอบ   สาเหตุเกิดจากภาวะไตพร่อง  เลือดพร่อง  ระบบชงเริ่นอ่อนแอ  หรือเกิดจากเลือดมีภาวะเย็น  ชี่ติดค้าง  เสลดและความชื้นอุดกั้นเส้นชงและเริ่น

 1. ประจำเดือนคลาดเคลื่อน

เป็นภาวะที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ ได้แก่ มาก่อนกำหนดหรือมาหลังกำหนดเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่ของตับติดขัด  ไตพร่อง  การทำงานของชงและเริ่นเสียสมดุล  เลือดในมดลูกไหลซึมออก

 1. ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

ป็นภาวะที่ปริมาณเลือดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ   กระทั่งมาเป็นหยดแล้วก็หายไป  หรือวันที่มีประจำเดือนไม่ถึง 2 วัน   สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายขาดสารจิงและเลือด  มดลูกขาดเลือดมาหล่อเลี้ยง  หรือเส้นลมปราณติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก

 1. ประจำเดือนมามากกว่าปกติ

เป็นภาวะที่ปริมาณเลือดประจำเดือนมามากกว่าปกติ  ในขณะที่ระยะรอบและจำนวนวันที่มาปกติ    สาเหตุส่วนใหญ่จากร่างกายมีภาวะชี่พร่องระบบชงเริ่นไม่เข้มแข็ง   หรือมีความร้อนเข้าสู่ระบบชงเริ่นกระตุ้นให้เลือดออก

 1. เลือดออกทางช่องคลอดมาก

มีเลือดออกทางช่องคลอดในเวลาที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือน   ซึ่งอาจออกในปริมาณมาก หากมีอาการรุนแรงและมีเลือดปริมาณมากเรียกว่า “การตกเลือด” สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนในเลือด  ภาวะร้อนชื้น  ชี่พร่อง  เลือดคั่ง  หรืออุบัติเหตุ

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@fairytailphotography
 1. เลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย

มีเลือดออกกะปริดกะปรอยไม่หยุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่พร่อง  เลือดคั่ง  ระบบชงและเริ่นสูญเสียความสามารถในการควบคุมเลือด

 1. เลือดออกทางช่องคลอดมากสลับกะปริดกะปรอย

มีเลือดออกจากช่องคลอดในเวลาที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือน  ซึ่งอาจออกในปริมาณมากหรือกะปริดกะปรอย  หากออกรุนแรงและมีปริมาณมากเรียกว่า “ตกเลือด” หากออกมานิดๆ แต่ไม่หยุดเรียกว่าประจำเดือนกะปริดกะปรอย การเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากเลือดมีภาวะร้อน  พิษร้อนชื้น  ชี่พร่อง  เลือดคั่งหรือการบาดเจ็บ

 1. ประจำเดือนมานานกว่าปกติ

มีประจำเดือนติดต่อกันมากกว่า 7วันขึ้นไป จนกระทั่งมากะปริดกะปรอยเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนจึงค่อยหมดไป ในขณะที่ระยะรอบของประจำเดือนค่อนข้างปกติ   สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะอินพร่องทำให้ภายในร่างกายเกิดความร้อน  ชี่พร่องทำให้ไม่สามารถควบคุมเลือด  หรือมีก้อนเลือดอุดกั้นเส้นชงและเริ่น  เลือดเดินออกนอกระบบ

 1. เลือดออกกลางรอบประจำเดือน

ภาวะที่มีเลือดออกจากช่องคลอดในปริมาณเล็กน้อยในช่วงตรงกลางของการมีประจำเดือนแต่ละรอบ  ซึ่งเป็นระยะไข่ตก   สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะเลือดพร่องและความร้อนเข้าสู่ระบบเลือด  หรือมีภาวะชี่ของตับติดค้างแล้วทำให้เกิดความร้อนขึ้น  ความร้อนชื้นติดค้าง  มดลูกแปรปรวน

 1. ประจำเดือนไม่มา

พบในสองกรณี กรณีแรกพบในสตรีที่มีอายุครบ 18 ปีแล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา  และกรณีที่สองเป็นสตรีที่เคยมีประจำเดือนมาตามปกติ แต่ประจำเดือนขาดเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยไม่มีการตั้งครรภ์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตับและไตอ่อนแอ ชี่และเลือดพร่อง อินพร่องทำให้ขาดเลือด  มดลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยง หรือเกิดจากเชื้อวัณโรคแทรกเข้ามดลูก ภาวะชี่ติดขัดเลือดคั่ง เสลดและความชื้นอุดกั้นเส้นชงและเริ่น

ความเครียด และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนหรือไม่? หลายๆ ครั้งที่สภาวะร่างกายเรามีความเปลี่ยนแปลงจากสถาวะตึงเครียด, การออกกำลังกาย หรือรับประทานยาบางชนิดก็มีผล ดังนั้นถ้าพ้นช่วงดังกล่าวไปแล้ว ประจำเดือนกลับมาปกติก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่า ดังนั้น DooDiDo แนะนำว่าผู้หญิงทุกคนควรหมั่นตรวจสอบร่างกายตนเองอยู่เสมอ เพราะนอกจากรอบวันที่คลาดเคลื่อน หากพ่วงมาด้วยอาการต่างๆ ที่เป็นสัญญานของโรคเช่น สีประจำเดือน หรือกลิ่นต่างๆ อาการตกขาว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่า

ขอบคุณแหล่งที่มา: www.huachiewtcm.com