​ມີແຮງ​ງານ​ລາວກວ່າ 1500 ຄົນ​ກຽມ​ຕົວ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສ ເກົາ​ຫລີ

SA Game

ຂ​ປລ

​ຊ່ວງ​ຕ້ອງ​ການ​ແຮງ​ງານ ສ ເກົາຫລີ ມີຄວາມຕ້ອງແຮງງານລາວ ຫລາຍກວ່າ 1.500 ຄົນ

ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮສສ) ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫລີ ຕາມລະບົບການອະນຸຍາດການຈ້າງງານ (EPS) ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2016 ຜ່ານມາ, ໃນແຕ່ລະປີ ສ ເກົ່າຫລີ ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລາວ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ທັງໄລຍະສັ້ໜ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫລາຍກວ່າ 1.500 ຄົນຕໍ່ປີ

ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານວ່າ:

ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງກະຊວງ ຮສສ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫລີ ດັ່ງກ່າວ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ການຈັດສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫລີ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ 2 ລະບົບຄື:

SA Game
ຂ​ປລ

ລະບົບ ການອະນຸຍາດການຈ້າງງານ ເປັນລະບົບໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ໂຮງງານຕ່າງໆ) ມີຄວາມຕ້ອງການ 500-1.000 ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ລະບົບ Seasonal Worker (SW) ເປັນລະບົບໄລຍະສັ້ນ ເຮັດວຽກຕາມລະດູການ 3-6 ເດືອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເຮັດວຽກດ້ານກະສິກຳ ແລະ ພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ສ ເກົາຫລີ ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຫລາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ. ໃນບັດຈຸບັນ, ສາມາດຈັດສົ່ງແຮງງານໄປແລ້ວ 632 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ.

ສໍາລັບການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫລີ ທັງສອງລະບົບນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນ ກະຊວງ ຮສສ ເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກມີຂະແໜງການອື່ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີການດຳເນີນການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ຮສສ ແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທົ່ວໄປ ຈົ່ງຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ບອກຕໍ່ກັນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫລີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການຕົວະຍົວະ ແລະ ຫລອກລວງຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກແຮງງານດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄໍາສິງສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ:

ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ ຕາມລະບົບ EPS ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປະມານ 1.500 ໂດລາສະຫະລັດ/ເດືອນ (ບໍ່ລວມເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ), ສຳລັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຜິດຊອບເອງ ລວມທັງໝົດປະມານ 1.100 ໂດລາສະຫະລັດ

ປະກອບມີ ຄ່າຮຽນພາສາເກົາຫລີ, ຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ, ຄ່າວີຊາແຮງງານ, ຄ່າກວດພະຍາດ, ຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ (ບໍ່ລວມປີ້ຍົນກັບ ເພາະໄລຍະຍາວບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້) ແລະ ຄ່າເອກະສານອື່ນໆ.

SA Game
ຂ​ປລ

ສ່ວນການໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປະມານ 1.570 ໂດລາສະຫະ ລັດ/ເດືອນ (ບໍ່ລວມເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ), ຖ້າໄລຍະ 5 ເດືອນ ກໍຈະໄດ້ທັງໝົດປະມານ 7.850 ໂດລາສະຫະລັດ, ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບເອງປະມານ 2.780 ໂດລາສະຫະລັດ

ເປັນຕົ້ນ ຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິຫານແຮງງານ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ, ຄ່າຝຶກອົບຮົມກ່ອນການຈັດສົ່ງ ລວມທັງທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ, ກວດສຸຂະພາບກ່ອນການເດີນທາງ, ກວດໂຄວິດ, ວີຊາແຮງງານ, ປະກັນໄພ, ຄ່າເອກະ ສານອື່ນໆ.

ນອກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ວາງເງິນມັດຈໍາ ຈໍານວນ 3.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ໃບຕາດິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບໜີຈາກນາຍຈ້າງອອກຈາກແຮງງານ ເຊິ່ງຈະເປັນພາລະອັນໜັກໜ່ວງຂອງກະຊວງ ຮສສ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກໂຈະ ແລະ ຢຸດການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫລີ ໃນກໍລະນີມີແຮງງານລົບໜີຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ບໍ່ກັບຄືນປະເທດ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo
ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ​ປ​ລ