ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດດ້ານຊີວະນາໆພັນ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ

SA Game

ຂປລ

ຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ.

ທຳ​ມະ​ຊາດ​ອັນ​ສວຍ​ງາມ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ຂຽວ​ອຸ່ມ​ທຸ່ມ​ຂອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (NEPL) ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ເປັນປ່າເຂດດຽວໃນລາວທີ່ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຍັງມີສັດປ່າຫາຍາກ ໂດຍສະເພາະເສືອໂຄ່ງ, ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ມີ ເນື້ອ ທີ່ທັງໝົດ 410.720 ເຮັກຕາ, ປະກອບດ້ວຍບ້ານທີ່ຢູ່ຕິດຈອດປ່າສະຫງວນ ຈຳນວນ 129 ບ້ານ ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງພະບາງ.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຄືໝາກຫົວໃຈສີຂຽວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ເປັນແຫລ່ງອົກຊີ ໃຫຍ່ຂອງລາວ, ເປັນສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດນັ້ນ; ທັງເປັນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ ອັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງ ລາຍ ໄດ້ໃຫ້ພາກບໍລິ ການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
ຂປລ

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ສໍາລັບປີ 2019 ຜ່ານມາ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອັດ- ພູເລີຍ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂດອື່ນໆໃນປະເທດລາວ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາເຂດ ອຸທິຍານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຂດອຸທິຍານ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແມ່ນຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ ຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ ການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກ ຮັກສາຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ສຳລັບຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຊຸມ ປີຜ່ານມານີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ໃນການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຖືເປັນຂໍກະແຈສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຍຸດທະສາດສີຂຽວດັ່ງກ່າວ.

ປັດຈຸບັນມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ ເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ສຶກສາຮຽນຮູ້ດເານຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າໃນນອນແຮມຄືນ, ຍ່າງປ່າ, ຊົມສັດປ່່າໃນຍາມກາງຄືນ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
ຂປລ

ໃນນັນກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນ: ແມ່ນການ ເດີນທາງ  24 ຊົ່ວໂມງ. ຈຸດເດັ່ນຂອງການເດີນທາງນີ້ ແມ່ນການໄດ້ເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າ ໃນຕອນກາງຄືນ, ຊອກເບິ່ງສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອ ຫາງຍາວລ່ອງລອຍຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ.

ໂດຍບາງ ຄັ້ງຈະພົບເຫັນສັດປ່າຫາຍາກເຊັ່ນ: ກວາງປ່າ, ເກ້ງໝໍ້, ເຫງັນ, ນາກ, ເສືອໄຟ, ແມວດາວ ແລະ ງູເຫລືອມ. ສ່ວນການເດີນເຮືອໃນກາງເວັນ ກໍ່ຍັງຍັງມີໂອກາດເຫັນນົກຫລາຍຊະນິດ ເປັນຕົນ: ນົກກະເຕັນ ເຮີຄິວລິສ, ນົກແກ້ວແລ້ວຫູຍາວ, ນົກຫົວຂວານຄໍແດງ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາກຫລາຍ.

SA Game
ຂປລ

ນອກຈາກການລ່ອງເຮືອແລ້ວຍັງມີການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ່າງປ່າ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2-5 ມື້ ແລະ ຈະມອບໂອກາດພິເສດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສໍາຜັດ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບກໍາລັງເປັນ ນັກຊີວະວິ ທະຍາພາກສະໜາມ ໃນເວລາທີ່ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຄົ້ນຫາສັດປ່າຕາມເສັ້ນທາງ. ມາຮ່ວມວິເຄາະຮອຍຕີນ, ຮອຍເລັບ, ມູນສັດ ແລະ ເບິ່ງຮູບພາບທີ່ດັກຖ່າຍສັດປ່າໄວ້ ຕາມເສັ້ນທາງ ໃນ ແຕ່ລະຈຸດ ໄປກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວ ອຸທິຍານ ແລະ ນັກເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າປະຈໍາບ້ານ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ຂອງເສືອດາວ, ໝາໄນ ຫລື ໝີ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ກໍ່ເປັນໄດ້. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງມີໂອກາດຍ່າງໄປຮອດຈຸດສຸດຍອດ ຂອງພູເລີຍພູ ທີ່ມີສູງ 2.000 ກວ່າແມັດ ເຊິງເປັນຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງນີ້ ແລະ ເປັນຍອດພູທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເປັນອັນ ດັບ 3 ໃນລາວ

ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ເອກະລັກຂອງເຂດແດນການປູກຊາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo

ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ​ປ​ລ​.