ຮສສ ລົງຕິດຕາມໂຄງການອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.

SA Game

ຮ​ສ​ສ

ກະຊວງ ຮສສ ລົງຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.

 ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ(Mother and Early Childhood Grant), ຢູ່ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ),

ເຊີ່ງເປັນໂຄງການທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ ໃນປີ 2020 ຜ່ານມາ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ເຟລິຊິຕີ້ ວີເວີ້, ຫົວໜ້າແຜນງານສາກົນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ປະຈຳປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ

SA Game
ຮ​ສ​ສ

ເຊິ່ງຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມການເບີກຈ່າຍເງິນສົດ ແລະ ການບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ໃຫ້ແມ່ມານ ຢູ່ ສຸກສາລາ ບ້ານຕັງອາໄລ ແລະ ບ້ານດົງນາສານ ພ້ອມທັງຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການບໍລິການວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ຈາກພະນັກງານແພດ ຢູ່ສຸກສາລາດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມນັ້ນ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ພົບປະກັບກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ກໍຈະນຳເງິນຊ່ວຍເຫລືອເຫລົ່ານີ້ ໄປນຳໃຊ້ຊື້ອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໃຫ້ຖືຕາມຫລັກໂພສະນາການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກຳນົດໄວ້.

ໂອກາດລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແກ້ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ໃຫ້ຄ່ອຍດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈ່າຍເງິນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ ນັ້ນແມ່ນ ໄດ້ຈ່າຍຜ່ານທາງອີເລັກໂທຣນິກ ດ້ວຍແອັບ U-money ທີ່ສະໜອງໂດຍ ບໍລິສັດ Star Fintech ໄປສູ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນນາມຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບ ເເລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງລູກພວກເຂົາ ທັງຍັງຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເເລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

SA Game
ຮ​ສ​ສ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງອົງການເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ເເມ່ນນຳພາໂດຍ ກະຊວງ ຮສສ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ

ໂດຍທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo
ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວສານຮສສ