ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ເລັງ​ແກ້​ໄຂ ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​

SA Game

ຂ​ປລ

ເລັ່ງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດລະ​ຫວ່າງລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.

ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍສຸມໃສ່ຜົນຂອງການສໍາຫລວດ ແລະ ການສະເໜີຂອງບົດລາຍງານຮ່ວມລະຫວ່າງ ສຄອຊ ແລະ ADB ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ ບົດລາຍງານ ການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ”

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ຣາເມັດ ສຸບຣາມານຽມ ຫົວໜ້າກົມອາ ຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ADB, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໃນຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບອອນລາຍ.

SA Game
ຂ​ປລ

ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຫາລືຢ່າງຈິງຈັງລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປັບ ປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເປັນການເລັ່ງລັດການຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງເລິກສົນທະນາບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກະທົບຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງ ພາກເອກະຊົນ, ໃນນັ້ນ ລວມມີສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ພ້ອມ ທັງໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍ ເພື່ອກ້າວສູ່ການປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ.

ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຫາລືການປັບປຸງນິຕິກໍາ ຂອງພາກລັດບາງດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດດ້ວຍການໃຫ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄປພ້ອມໆກັນ.

ທ່ານນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈໍາລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການ ມີກົນໄກທີ່ສອດຄ່ອງ ຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ມັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ. ບົດລາຍງານຮ່ວມລະຫວ່າງ ສຄອຊ ແລະ ADB ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຮ່ວມ ມືພາກພື້ນຂອງ ສປ ຈີນ, ບົດລາຍງານໄດ້ສຸມໃສ່ 6 ດ້ານຕົ້ນຕໍຄື

ຄວາມງ່າຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພາລະດ້ານລະບຽບການ, ຄ່າບໍລິການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມເປັນມິດກັບພາກທຸລະກິດຂອງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງບົດລາຍງານໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດຂອງລະບຽບການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທະບຽນວິສາຫະກິດງ່າຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລົບລ້າງຄ່າບໍລິການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ຮຽກເກັບຈາກບັນດາວິສາຫະກິດ.

ຂະນະດຽວກັນ, ໃນບົດລາຍງານອີກສະບັບໜຶ່ງໄດ້ສຶກສາພົບວ່າ: ວິສາຫະກິດທີ່ນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານທຸລະກິດ ທີ່ສໍາຄັນປະມານ 30% ຂອງທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນໂດຍແມ່ຍິງ ພົບວ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮູບແບບການປະສານງານກັບລັດຖະບານ ຫລື ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງພາກລັດ

ເຊິ່ງບົດລາຍງານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດ ເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍສະເໝີພາບທາງເພດທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo
ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ​ປ​ລ.