ຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ແລະ “ແຫວນ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ແລະ “ແຫວນ”

ຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ແລະ “ແຫວນ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນມີພຽງການເນັ້ນສຽງຍາວກັບສຽງສັ້ນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປດັ່ງນີ້.

ຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ອຸປະກອນມີຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອຮັບໃຊ້ຕາມແຕ່ລະຈຸດປະສົງແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຊັ່ນ: ແວ່ນແຍງ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງແຍງເບີ່ງເງົາ ຫຼື ພາບສະເໝືອນຈິງ, ແວ່ນຂະຫຍາຍສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ເບີ່ງສິ່ງນ້ອຍໃຫ້ເປັນຮູບໃຫຍ່,  ແວ່ນຕາ ສໍາລັບຄົນສາຍຕາສັ້ນ, ສາຍຕາຍາວ ຫຼື ແວ່ນແດດກັນແສງ, ແວ່ນສໍາລັບຕິດຕັ້ງ ເພື່ອ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ຕືກອາຄານ ແລະ ໃຊ້ງານອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, “ແວ່ນ” ຍັງແມ່ນຊື່ຜັກແນວນຶ່ງ ເອີ້ນ ຜັກແວ່ນ ມີໃບມົນ ຄ້າຍຄືໃບຜັກໜອກ ມັກເກີດນໍາທົ່ງນາ ຫຼື ໜອງທີ່ນໍ້າບໍ່ເລີກ ສາມາດເອົາມາກິນໄດ້ດ້ວຍ ການເຮັດຊຸບ, ໜຶ້ງ, ລວກ ຈໍ້າແຈ່ວ ແຊບດີ.

ຄໍາວ່າ “ແຫວນ” ໝາຍເຖິງແຫວນມື ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງເອ້ແນວນຶ່ງສໍາລັບສູບໃສ່ນີ້ວມືຮູບເປັນວົງ ມີຫຼາຍຮູບແບບ, ລວດລາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຂອງມີຄ່າ ເຊັ່ນ: ແຫວນເຮັດດ້ວຍຄໍາ, ແຫວນເພັດ, ແຫວນເງິນ, ຍົກ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ແຫວນທີ່ໃສ່ມືມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະນິ້ວ ດັ່ງ ແຫວນໝັ້ນ ຫຼື ແຫວນແຕ່ງງານ ແມ່ນຈະສູບໃສ່ນິ້ວນາງຂ້າງຊ້າຍ, ສ່ວນການໃສ່ທົ່ວໄປແມ່ນນິ້ວໃດກໍໄດ້. ແຫວນ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນພົບແຫວນຍົກ (ເຮັດດ້ວຍຫີນຍົກ) ທີ່ມີສີຂຽວງາມ ຢູ່ໃນ ສຸສານຂອງຈັກກະພັດປະເທດຈີນ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າມີວັດທະນາທໍາການໃສ່ແຫວນມາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ ຮັບຄວາມນິຍົມກັນທົ່ວທຸກມູມໂລກໃນປະຈຸບັນ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແວ່ນ”.

“ແວ່ນ” (1. ຄໍານາມ) ເຄື່ອງສ່ອງເບີ່ງເງົາ ເຮັດດ້ວຍແກ້ວໃສທາງຫຼັງທາບາແລ່ນ, ແວ່ນແຍງ, ແວ່ນສ່ອງ, ແວ່ນສະທ້ອນ. ຊື່ຜັກແນວນຶ່ງ ເກີດຢູ່ນໍ້າ ໃບມົນ ເອີ້ນ ຜັກແວ່ນ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າມີການຕິດແວ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີທັງແວ່ນແຍງ ແລະ ແວ່ນຂັ້ນຫ້ອງຕ່າງໆ ຊຶ່ງແວ່ນແຍງ ແມ່ນມີຕິດຢູ່ຕາມເສົາ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຝາ ຫຼາຍໆຈຸດ.
  • ການຜະລິດແວ່ນແມ່ນໃຊ້ຂີ້ຊາຍເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກ ແລະ ມີນໍ້າບາ ລວມທັງສີຈໍານວນນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສະ ທ້ອນເງົາ ແລະ ສວຍງາມ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແຫວນ”.

“ແຫວນ” (1. ຄໍານາມ) ເຄື່ອງເອ້ສໍາລັບສູບໃສ່ນີ້ວມືຮູບເປັນວົງ, ຮຽກແນວອື່ນທີ່ມີລັກສະນະເປັນວົງ ດັ່ງ ແຫວນ ວ່າແຫວນ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ແຫວນໝັ້ນ ຊຶ່ງເປັນແຫວນເພັດສວຍງາມປະການຕາຫຼາຍ ແລະ ມີລາຄາຫຼາຍແສນໂດລາສະຫະລັດ.
  • ແຫວນຍົກຂອງຈັກກະພັດຈີນໃນສະໄໝກ່ອນແມ່ນບໍ່ສາມາດປະເມີນລາຄາໄດ້ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈ ຕໍ່ຄົນຈີນຫຼາຍ,

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ແລະ “ແຫວນ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນມີພຽງການເນັ້ນສຽງສັ້ນກັບສຽງຍາວ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກ. ຄໍາວ່າ “ແວ່ນ” ໝາຍເຖິງແວ່ນແຍງ ທີ່ເປັນເຄື່ອງສ່ອງເບີ່ງເງົາເຮັດດ້ວຍແກ້ວ, ແວ່ນຂະຫຍາຍ, ແວ່ນກັນແດດ, ແວ່ນກັນກະສູນ, ແວ່ນລົດ, ແວ່ນເພື່ອການກໍ່ສ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງແມ່ນຊື່ຜັກແນວນຶ່ງ ເອີ້ນ ຜັກແວ່ນ ເກີດຢູ່ນໍ້າ ແລະ ສາມາດນໍາມາກິນໄດ້. ສ່ວນຄໍາວ່າ “ແຫວນ” ແມ່ນແຫວນມື ເປັນເຄື່ອງເອ້ ສໍາລັບສູບໃສ່ນີ້ວມືຮູບ ເປັນວົງມົນ ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ເຮັດຈາກວັດສະດຸຫຼາຍແນວແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊັ່ນ: ເງິນ, ຄໍາ, ເພັດ, ຍົກ (ຫີນສີຂຽວມີຄ່າ) ເປັນຕົ້ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo