ຄໍາວ່າ “ອໍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ອໍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ອໍ” ແມ່ນອັກສອນ ຫຼື ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 26 ຫຼັງໂຕ “ຫໍ” ແລະ ກ່ອນໂຕ “ຮໍ”, ໂຕອໍ ເປັນພວກອັກສອນກາງ ອ ໃຊ້ປະສົມເປັນສະລະໄດ້. ໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງເດັກນ້ອຍ ອະນຸບານ ຫຼື ຄົນລິເລີ່ມຮຽນໃໝ່ຈະມີການອ່ານໂຕ ອໍ ແລະ ທຽບໃສ່ໂອ ເພື່ອໃຫ້ຈໍາໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງ “ອໍ ໂອ”.

ນອກຈາກນີ້, “ອໍ” ຍັງໝາຍເຖິງການອັ່ງອໍ ຫຼື ໂຮມກັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄັບຄັ່ງ, ຄັບຄາໜາແໜ້ນ ໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ຫຼື ສັດສາວາສິ່ງ ເຫດຈາກການຊຸມນຸມ, ປະທ້ວງ, ບຸນເທດສະການ ຫຼື ງານຕ່າງໆ, ປະ ສົມພັນ ດັ່ງ ປາອໍ (ປາຊໍກໍວ່າ), ກົບອໍ. “ອໍ” ຍັງນິຍົມເວົ້າເມື່ອຄົນອື່ນອະທິບາຍສິ່ງໃດນຶ່ງແລ້ວເຮົາເຂົ້າໃຈ ຄືກັນກັບ “ໂອ”, “ແມ່ນຫວະ”, “ໂອ ແມ່ນຫວະ”, “ຊັ້ນບໍ່” ແລະ ອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າອໍ”.

“ອໍ” (1. ຄໍານາມ) ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 26 ເປັນພວກອັກສອນກາງ ອ ໃຊ້ປະສົມເປັນສະລະໄດ້.

(2. ຄໍາກິລິຍາ) ອັ່ງ, ໂຮມ, ຄັບຄັ່ງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ສາວຄູສອນນັກຮຽນອານຸບານໂດຍເວົ້າວ່າ “ຫຼານນ້ອຍທຸກຄົນ ອ່ານຕາມຫຼັງສາວຄູເດີ ໂຕ ອ ໂອ”.
  • ມື້ວານຟ້າຄື້ມມືດຝົນ ແລະ ມີປາຈໍານວນຫຼາຍມາອໍກັນຢູ່ຫົວຫາດ ເພື່ອປະສົມພັນກັນ ເຫັນແລ້ວ ເປັນຕາສະອອນ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ອໍ” ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 26 ຫຼັງໂຕ “ຫໍ” ແລະ ກ່ອນໂຕ “ຮໍ” ເປັນພວກອັກສອນກາງໃຊ້ປະສົມ ເປັນສະລະໄດ້. ນອກຈາກນີ້, “ອໍ” ຍັງແມ່ນການທີ່ຄົນ ຫຼື ສັດ ມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ໂຮມກັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄັບຄາໜາແໜ້ນກັນ, ບຽດກັນ, ອັ່ງກັນຢູ່.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo