ຄໍາວ່າ “ຫາ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຫາ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຫາ” ແມ່ນການໄປເອົາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງມາ ຫຼື ໄປເບີ່ງໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນໃຫ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ຫຼື ສໍາພັດ. ຫາແມ່ນການຊອກຫາ, ການສຶບຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາມາ ລວມທັງສະແຫວງຫາ, ເສາະຫາ ຫຼື ພະຍາ ຍາມຫາ ເຊັ່ນ: ຊອກຫາເງິນຫາຄໍາ, ຊອກຫາຄວາມຮູ້, ຊອກຫາປະສົບປະການ, ຊອກຫາຢູ່ຫາກິນ, ຫາວຽກຫາງານ, ຫາເລື່ອງ, ຊອກຫາເຄື່ອງທີ່ຕົກເຮ່ຍ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, “ຫາ” ຍັງໝາຍເຖິງຢາມ, ໄປມາຫາສູ່ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊັ່ນ: ໄປຫາພີ່ນ້ອງ, ໄປຫາກັນ, ມາຫາກັນ, ໄປຫາໝູ່ ເປັນຕົ້ນ. “ຫາ” ຍັງໝາຍເຖິງໄລຍະ, ລະຫວ່າງ ຫຼື ຈາກສະຖານທີ່ນຶ່ງໄປຫາອີກສະ ຖານທີ່ນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ບ້ານຫາບ້ານ, ເມືອງຫາເມືອງ, ແຂວງຫາແຂວງ. “ຫາ” ຍັງໝາຍເຖິງ ປະມານ, ເຖິງ ດັ່ງ ມື້ນີ້ດື່ມນ້ຳປະມານ 1 ຫາ 2 ລິດ, ລາຄາຊີ້ນໝູກິໂລນຶ່ງ 35 ພັນກີບ ຫາ 40 ພັນກີບ ແລະ ອື່ນໆ. “ຫາ” ຍັງໝາຍເຖິງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ຫາຍົກໂຕະຊ່ວຍແດ່, ຫາແຈ້ງຂ່າວ ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້. “ຫາ” ເວລາໄປບວກກັບຄໍາອື່ນຍັງໃຫ້ຄວາມໝາຍຕ່າງອອກໄປ ດັ່ງ ຫາລື ແມ່ນການລົມກັນ ເພື່ອປຶກສາເລື່ອງໃດເລື່ອງນຶ່ງ, ມະຫາແມ່ນຫຼາຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ຫຼື ກວ້າງ ເປັນຕົ້ນ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າຫາ”.

“ຫາ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ຊອກ, ສືບ, ຄົ້ນ, ສະແຫວງ, ພະຍາຍາມໃຫ້ພໍ້, ເຫັນ, ຢາມ ດັ່ງໄປຫາ ມາຫາ. ຈາກບ່ອນນຶ່ງໄປບ່ອນນຶ່ງ ດັ່ງ ແຂວງຫາແຂວງ. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕົວຢ່າງ:

  • ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຊອກຫາຫຼັກຖານຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດໃນທີ່ເກີດເຫດຕີກັນຢູ່ຮ້ານກິນດື່ມແຫ່ງນຶ່ງ.
  • ລາວມີເງິນຫຼາຍຍ້ອນເປັນຄົນດຸໝັ່ນ, ມັກຫາເງິນຫາຄໍາ ແລະ ມັກຄົບຄ້າສາມັກຄົມກັບຄົນຫຼາຍທ້ອງ ຖີ່ນ.
  • ປີກາຍໄດ້ໄປຫາພີ່ນ້ອງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຫັນສະພາບເສັ້ນທາງລະຫວ່າງເມືອງກາສີຫາເມືອງ ນານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປເພ ໂດຍສະເພາະເຂດພູ 9 ຫຼັກ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຫາ” ແມ່ນການຊອກຫາ, ສຶບຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາ ຫຼື ສະແຫວງຫາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງມາ. “ຫາ” ຍັງແມ່ນການໄປມາຫາສູ່ ຫຼື ໄປຢາມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ນອກຈາກນີ້, “ຫາ” ຍັງແມ່ນໄລຍະ ຫຼື ລະຫວ່າງ ຊຶ່ງແມ່ນຈາກບ່ອນນີ້ໄປຫາບ່ອນນັ້ນ. “ຫາ” ຍັງແມ່ນເຖິງ ຫຼື ປະມານ ອີກດ້ວຍ. ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ “ຫາ” ແມ່ນການຫາໃຫ້ເຮັດຊ່ວຍ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອື່ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo