ຄໍາວ່າ “ສຽບ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ສຽບ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ສຽບ” ໝາຍເຖິງການເອົາຂອງທີ່ມີປາຍແຫຼມແທງສິ່ງອື່ນທີ່ອ່ອນກວ່າຄາໄວ້ ຫຼື ເປັນການເໜັບສົ້ນ ນຶ່ງລົງໃຫ້ຄາໄວ້ ເຊັ່ນ: ເອົາມິດແຫຼມສຽບກົກກ້ວຍ, ເອົາໄມ້ສຽບເອັນສຽບເອັນເພື່ອປີ້ງ, ເຫຼັກຕະປູສຽບຕີນ ລົດເຮັດໃຫ້ຢາງແວບ, ຖຶກສຽບດ້ວຍຫອກດ້ວຍຫຼາວ, ບ່ອງຫູດ້ວຍອຸປະກອນສຽບປັກໃຫ້ຊອດ, ສຽບຫົວສີໄຄລົງດີນເພື່ອປູກ. “ສຽບ” ເປັນຄໍາກົງກັນຂ້າມກັບຖອດອອກ ຫຼື ດືງອອກ.

ນອກຈາກນີ້, “ສຽບ” ຍັງໝາຍເຖິງການເຈັບທ້ອງແບບກະທັນຫັນ (ສຽບທ້ອງ ກໍວ່າ) ເປັນອາການເຈັບ ແບບຈຸກ, ຈຸກແໜ້ນ ຫຼື ຈຸກປັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດຫຼາຍ ຊຶ່ງເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ກະເພາະປັ້ນ, ກະເພາະກົດໄຫຼຍ້ອນກັບ, ກະເພາະມີບາດແຜ, ລໍາໃສ້ເປັນບາດແຜຮຸ່ນແຮງ, ໃສ້ຕີ່ງອັກເສບ ຫຼື ອາການ ທີ່ເກີດຈາກອາໄວຍະວະອື່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸ່ນແຮງ ເປັນຕົ້ນ ຕັບແຕກ ແລະ ສາເຫດອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າສຽບ”.

“ສຽບ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ແທງຄາໄວ້, ເໜັບສົ້ນນຶ່ງລົງໃຫ້ຄາໄວ້. ເຈັບ (ສຽບທ້ອງ).

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນຄະນະທີ່ກໍາລັງເດີນທາງຢູ່ເກີດລົດຕີນຮົ່ວ ແລະ ຢາງແວບ, ຈິ່ງໄດ້ຢຸດເພື່ອລົງກວດກາເບີ່ງ ແລະ ພົບວ່າເຫຼັກຕະປູບັກໃຫຍ່ສຽບຄາຢູ່.
  • ແມ່ຄົວເອົາໄມ້ສຽບເອັນສຽບຊີ້ນທີ່ໝັກໄວ້ເພື່ອນໍາໄປປີ້ງຈົນສຸກ ແລະ ນໍາມາໃຫ້ພະນັກງານເສີບ ເພື່ອ ເອົາໄປໃຫ້ແຂກ.
  • ໃນຄະນະນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ດີໆ ໝູ່ຄົນນຶ່ງສຽບທ້ອງກະທັນຫັນ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນລົດກູ້ໄພມາຮັບໄປໂຮງ ໝໍ. ຜ່ານການກວດຈິ່ງຮູ້ວ່າລາວໃສ້ຕີ່ງອັກເສບໃກ້ແຕກແລ້ວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ສຽບ” ແມ່ນການເອົາຂອງທີ່ມີປາຍແຫຼມແທງ, ປັກລົງ ຫຼື ແທງເຂົ້າສິ່ງອື່ນຄາໄວ້ ດັ່ງ ມີດແຫຼມ, ໄມ້ສຽບເອັນ, ເຫຼັກຕະປູ, ນ໊ອດຫົວແຫຼມ ເປັນຕົ້ນ. ກົງກັນຂ້າມກັບດຶງອອກ ຫຼື ຖອດອອກ. ນອກຈາກນີ້, “ສຽບ” ຍັງແມ່ນອາການເຈັບທ້ອງແບບກະທັນຫັນ ຫຼື ຈຸກປັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດຫຼາຍ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo