ຄໍາວ່າ “ລອຍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ລອຍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ລອຍ” ໝາຍເຖິງການຟູຢູ່ໂດຍບໍ່ຈົມລົງນໍ້າ, ບວກ ຫຼື ທາດແຫຼວຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນ: ເຮືອລອຍຢູ່ເທິງ ນໍ້າ, ຫີມມະໄຫຼລອຍຢູ່ກາງມະຫາສະມຸດ, ການແຂ່ງຂັນລອຍນໍ້າ, ລອຍຂ້າມແມ່ນໍ້າ, ລອຍແພລ່ອງແມ່ນໍ້າ ຂີ່ເຮືອລອຍທວນແມ່ນໍ້າ, ຂອນລອຍລ່ອງຕາມແມ່ຂອງ. “ລອຍ” ກົງກັນຂ້າມກັບ “ຈົມ” ຫຼື “ຈົມລົງ”. “ລອຍ” ຍັງແມ່ນການຫວ້າຍນໍ້າຂອງປາ ຫຼື ການ ເຄື່ອນທີ່ໄປມາດ້ວຍການໃຊ້ຄີຫາງປາດັນນໍ້າໃຫ້ປາ ໄປມາໄດ້ຢູ່ໃນນໍ້າ ນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກນີ້, “ລອຍ” ຍັງໝາຍເຖິງການປິວໄປຕາມອາກາດ ຫຼື ປິວຂຶ້ນເທິງຟ້າ, ປິວຄ້າງຢູ່ອາກາດ ເຊັ່ນ: ໄຟໃໝ້ຄວັນລອຍເຕັມອາກາດ, ບອນລູນລອຍຢູ່ເທິງຟ້າ, ໝາກປຸມເຂົ້າລອຍປິວໄປຕາມລົມ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ ຖ້າໃຈລອຍ ຫຼື ເມື່ອລອຍ ຫຼື ສະຕິລອຍ ແມ່ນສະຕິບໍ່ຢູ່ກັບເນື້ອກັບໂຕ ຫຼື ຄິດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໂດຍບໍ່ໃສ່ ໃຈຄົນອື່ນ, ຖ້າລອຍລວນ ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄະດີແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້ ອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າລອຍ”.

“ລອຍ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ຟູ, ບໍ່ຈົມ, ຟູໄປຕາມນໍ້າ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຟູ. ຄ້າງຢູ່ອາກາດ, ໄປຕາມອາກາດ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ເຮືອສະເພົາລໍາໃຫຍ່ຂອງພໍ່ຄ້າ ທີ່ຂົນສິນຄ້າໄດ້ລ່ອງລອຍລົງໄປຕາມແມ່ຂອງ ແລ້ວຫາຍໄປໃນທີ່ ສຸດ.
  • ການແຂ່ງຂັນລອຍນໍ້າແມ່ນກິລາປະເພດນຶ່ງທີ່ໂດ່ງດັງ ແລະ ມີຫຼາຍຄົນນິຍົມຊົມຊອບ ເພາະການ ຫຼີ້ນກິລາດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
  • ລົດເກົ່າໆຄັນນຶ່ງຈອດລໍໄຟຂຽວ ແລະ ຜົ່ນຄວັນສີດໍາປືກລອຍອອກຈາກທໍ່ຄວັນກະຈາຍເຕັມທາງ ເຮັດໃຫ້ຄົນຈອດລົດອ້ອມຂ້າງພາກັນຫຼຽວເບີ່ງໜ້າຜູ້ຂັບລົດດັ່ງກ່າວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ລອຍ” ແມ່ນການຟູຢູ່ເທິງນໍ້າ, ນໍ້າບວກ, ນໍ້າມັນ ຫຼື ຂອງແຫຼວຕ່າງໆ, ກົງກັນຂ້າມກັບ “ຈົມ” ຫຼື “ຈົມລົງ”. “ລອຍ” ຍັງໝາຍເຖິງການຫວ້າຍນໍ້າໄປມາຂອງປາ ໂດຍໃຊ້ຄີຫາງດັນນໍ້າໃຫ້ຕົວເຄື່ອນທີ່ໄປມາ.

ນອກຈາກນີ້, “ລອຍ” ຍັງແມ່ນການປິວ ຫຼື ລ່ອງລອຍໄປຕາມອາກາດ ຫຼື ປິວຂຶ້ນເທິງຟ້າຂອງສິ່ງໃດນຶ່ງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo