ຄໍາວ່າ ຢູ່ກໍາ ຫລື ກໍາເດືອນ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?

SA Game

DooDiDo

ຄໍາວ່າ ຢູ່ກໍາ ຫຼືວ່າ ກໍາເດືອນ ສອງຄຳນີ້ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນແນວໃດ?

ພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າ, ບາງຄໍາກໍ່ຂຽນຄືກັນ ຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ, ບາງຄໍາກໍ່ຂຽນຕ່າງກັນ ຊໍ້າພັດຄວາມໝາຍຄືກັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການຈໍາແນກຄໍາ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີຄໍາສັບບາງຈໍາພວກທີ່ ຄົນລາວເອງກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງມັນ ແລະ ມີຫຼາຍຄໍາສັບທີ່ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ຈົນຖືກລືມໄປໂດຍປະລິຍາຍ.

ບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະຍົກເອົາຄໍາວ່າ ຢູ່ກໍາ ຫຼືວ່າ ກໍາເດືອນ ເພື່ອມາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ນໍາກັນ. ສອງຄໍານີ້ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ, ສໍາລັບການເອີ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບບັນພະບູລຸດຂອງແຕ່ຊົນເຜົ່າໃນແຕ່ລະຂົງເຂດພາເອີ້ນພາເວົ້າ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຄົນທາງພາກກາງຫາພາກໄຕ້ຈະຮູ້ຈັກແຕ່ຄໍາວ່າຢູ່ກໍາ ສ່ວນຄໍາວ່າ ກໍາເດືອນແມ່ນຄົນທາງພາກເໜືອເວົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນດີ.
ຈະຂໍອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ການໃຊ້ຄໍາສັບສອງຄໍານີ້ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ ດຣ.ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີສອນ.

SA Game
DooDiDo
ຄໍາວ່າ ຢູ່ກໍາ

ໃຊ້ເປັນຄໍາກໍາມະ ໝາຍເຖິງອາການທີ່ຜູ້ຍິງອອກລູກໃໝ່ ແລ້ວນອນພ່າງໄພ ກິນ ແລະ ອາບນໍ້າຮ້ອນ ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອຮັກສາຕົນໂຕ.

ຄໍາວ່າ ກໍາເດືອນ

ບາງເທື່ອກໍ່ວ່າ ຄໍາເດືອນ ໃຊ້ເປັນຄໍານາມ ແມ່ນຜູ້ຍິງອອກລູກມົ້ມທ້ອງແລ້ວໃໝ່ໆຢູ່ກໍາຮັກສາປິ່ນປົວຕົນ ດ້ວຍການຂາງໄຟ ອາບນໍ້າຮ້ອນ ກິນຢາຕົ້ມຮຽກວ່າກໍາເດືອນ.

ເຊິ່ງການຢູ່ກໍາ ຫຼື ກໍາເດືອນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ ແລະ ການດື່ມນໍ້າຢາຕົ້ມນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີນໍ້ານົມໃຫ້ນົມພຽງພໍ່ໃຫ້ລູກກິນ.

ໃນການຢູ່ກໍາ ຫຼື ກໍາເດືອນ ແມ່ຕ້ອງໄດ້ຄະລໍາອາຫານຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນອາຫານປະເພດຂອງດອງ, ອາຫານທີ່ມີກິ່ນແຮງ, ຊີ້້ນສັດໃຫຍ່ ເຊັ່ນງົວ ຄວາຍ, ກິນເຜັດ ກິນສົ້ມກໍ່ບໍໄດ້, ຖ້າຫາກກິນອາການຕ້ອງຫ້າມເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແມ່ອ່ອນເພຍ ຫຼື ເປັນມະລ່ອງຈ່ອງຈ່ອຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຜິດກໍາ.

ສະຫຼຸບ:

ຢູ່ກໍາ ແລະ ກໍາເດືອນ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຕ່າງແຕ່ຄໍາໜຶ່ງໃຊ້ເປັນຄໍາກໍາມະ ອີກຄໍາໜຶ່ງໃຊ້ເປັນຄໍານາມ ເຮົາສາມາດເວົ້າຄໍາໃດກໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າຫາກໃນການຂຽນບົດຄວາມໃດໜຶ່ງກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕາມໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະຖືກຕາມຫຼັກໄວຍະກອນຂອງພາສາລາວ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo