ຄໍາວ່າ ມູນ ແລະ ໝູນມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນພາສາລາວ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍ ຄໍາວ່າ ມູນ ແລະ ໝູນ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ?

ຄໍາວ່າ ມູນ ແລະ ໝູນ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງໃຊ້ຫຼົງກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພາສາລາວ ທີ່ມີຫຼາຍຄໍາສັບຂຽນຕ່າງກັນ, ອ່ານຕ່າງກັນ ແຕ່ຄວາມໝາຍຄືກັນສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແລະ ມີຫຼາຍຄໍາທີ່ອ່ານຄ້າຍຄືກັນ, ຂຽນຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ແທນກັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກ ຄວາມໝາຍກໍ່ປ່ຽນ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງເຮົາກໍ່ມັກເຫັນການໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບົດຂຽນຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຂໍຍົກເອົາສອງຄໍາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາເປັນຫົວຂໍ້ແລກປ່ຽນ ໃນການສຶກສາພາສາລາວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄປນໍາກັນ. ຈະຂໍອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ການໃຊ້ຄໍາສັບສອງຄໍານີ້ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ ດຣ.ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີສອນ.

SA Game
DooDiDo
ຄຳວ່າ ມູນ.

ຄໍາວ່າ ມູນ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍຮູບໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ ສາມາດໃຊ້ເປັນ ຄໍາບຸບພະບົດ ຫຼື ຄໍານໍາໜ້ານາມ, ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

ມູນ (ຄໍາບຸບພະບົດ ຫຼື ຄໍານໍາໜ້ານາມ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ເຫງົ້າ, ກົກ, ເຄົ້າ, ທີ່ຕັ້ງເດີມ.

ຄໍານາມ

ຄວາມໝາຍ 1: ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ລາຄາ, ຕົ້ນທຶນ ເຊັ່ນ ສິ່ງຂອງທີ່ມີລາຄາ ເອີ້ນ ມູນຄ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

ຂອງຂວັນທີ່ເຮັດດ້ວຍມືເຖິງຈະມີມູນຄ່າບໍ່ສູງ ແຕ່ວ່າມີຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈ.

ຄວາມໝາຍ 2: ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ສົມບັດເດີມ, ສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກພໍ່ແມ່.

ຕົວຢ່າງ:

ເຮືອນຫຼັງນີ້ເປັນມູນສິ່ງດຽວທີ່ພໍ່ແມ່ປະໄວ້ໃຫ້ລູກ.

ຄວາມໝາຍ 3: ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ອຸດຈະລະ, ຂີ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ຄວາຍ ເອີ້ນວ່າ ມູນຄວາຍ, ຂີ້ງົວ ເອີ້ນວ່າມູນງົວ, ຂີ້ຝອຍ ເອີ້ນວ່າ ມູນຝອຍ.

ຄໍາຄຸນນາມ:

ຄວາມໝາຍທີ່ 1: ມາກ, ຫຼາຍ ຢ່າງວ່າ: ນໍ້າສະໝຸດມູນມາກລົ້ນ ລຶບແຜ່ນທໍລະນີ.

ຄວາມໝາຍ 2: ຮັ່ງ, ມີ ຢ່າງວ່າ: ຝູງໝູ່ຄົນ ຂະໝອດໄຮ້ ດີໄດ້ມັ່ງມູນ.

ຄຳວ່າ ໝູນ.

ຄໍາວ່າ ໝູນ ເປັນຄໍາກໍາມະ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຮອງໄວ້, ຊູຂຶ້ນ, ຄໍ້າໄວ້, ຄໍ້າຄູນ.

ຕົວຢ່າງ:

ຂາໂຕະບໍ່ເທົ່າກັນໃຫ້ຫາແນວມາໝູນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມັນງ່ຽງ.

ເວລາເປັນໄຂ້ຫວັດເວລານອນໃຫ້ໝູນໝອນສູງແດ່ ເພື່ອໃຫ້ຫາຍໃຈສະດວກ.

ສະຫຼຸບ.

ສອງຄໍາສັບດັ່ງກ່າວນີ້ ເຖິງຈະສະກົດຄໍາຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍທີ່ຕ່າງກັນ, ຄໍາວ່າ ມູນ ໝາຍເຖິງວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີກົກເຄົ້າມາແຕ່ບັນພະບູລຸດ ແລະ ທັງໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ສັດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ງົວ, ຄວາຍ ຂັບຖ່າຍ ອອກ ກໍ່ເອີ້ນວ່າມູນ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ໝູນ ໝາຍເຖິງການເອົາວັດຖຸໜຶ່ງມາຮອງ ຫຼື ຊູ ວັດຖຸໜຶ່ງໄວ້.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo