ຄໍາວ່າ “ຜົນ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຜົນ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຜົນ” ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ດັ່ງ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກມາຫຼາຍປີສຸດທ້າຍ ກໍອອກດອກ ອອກຜົນ, ທົດລອງລ້ຽງສັດມາດົນເຕີບສຸດທ້າຍກໍໄດ້ຜົນ, ປະຕິບັດທໍາຈົນບັນລຸຜົນ. “ຜົນ” ຍັງໝາຍເຖິງ ກໍາໄລ ຈາກການເຮັດສິ່ງໃດນຶ່ງ. “ຜົນ” ຍັງໝາຍເຖິງໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ດັ່ງ ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ໝາກ ຂາມ, ໝາກທັນ, ໝາກ ໝັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, “ຜົນ” ຍັງໝາຍເຖິງປະໂຫຍດ ຫຼື ສິ່ງຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການລົງທຶນລົງຮອນອາດ ຈະດ້ວຍເຫື່ອແຮງ, ຊັບສິນ, ເວລາ ຫຼື ສະຕິປັນຍາກໍຕາມ ເຊັ່ນ: ຜົນຕອບແທນຈາກການຫຼີ້ນຮຸ້ນ, ຜົນປະ ໂຫຍດຈາກການລົງທຶນ, ຜົນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ. ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ “ຜົນ” ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກເຫດການໃດນຶ່ງ ດັ່ງ ທີ່ເຮົາມັກໄດ້ເວົ້າໄດ້ຟັງເລື້ອຍໆວ່າ ມີເຫດຈິ່ງມີຜົນ ຜົນຂອງສົງຄາມ. ນອກນີ້ ຍັງມີ ຜົນລັບ, ຜົນຕາມມາ, ຜົນບວກ, ຜົນລົບ, ຜົນຄູນ, ຜົນຫານ, ຜົນສຳເລັດ, ຜົນກະທົບ, ຜົນສຸດ ທ້າຍ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າຜົນ”.

“ຜົນ” (1. ຄໍານາມ) ຄວາມງອກງາມ, ຄວາມຈະເລີນ. ກໍາໄລ, ດອກເບ້ຍ. ໝາກໄມ້, ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ສິ່ງທີ່ເກີດຈາກເຫດ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ຫູວງປູ່, ຄູບາອາຈານຫຼາຍອົງ ປະຕິບັດທໍາຫຼາຍປີກ່ອນຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນພະອໍລະຫັນ.
  • ຜົນລະໄມ້ຢູ່ສວນຂ້ອຍມີໝາກກ້ວຍ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ໝາກຂາມ, ໝາກລະມຸດ ແລະ ໝາກ ລໍາໄຍ.
  • ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມແມ່ນປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້ ເພາະມີຄົນເສຍຊີວິດຈໍານວນຫຼາຍ, ຊັບສິນ, ເຮືອນ ຊານບ້ານຊ່ອງເສຍຫາຍ ແລະ ມີລະເບີດຕົກຄ້າງອີກຈໍານວນຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຜົນ” ແມ່ນຄວາມຈະເລີນ. “ຜົນ” ຍັງແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດຢ່າງໃດນຶ່ງ ດັ່ງ ກໍາໄລ. “ຜົນ” ຍັງແມ່ນຊື່ເອີ້ນໝາກໄມ້ຕ່າງໆວ່າ ຜົນລະໄມ້. “ຜົນ” ຍັງລວມເຖິງປະໂຫຍດ, ສິ່ງຕອບແທນ, ຜົນ ງານ. “ຜົນ” ຍັງແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກເຫດໃດນຶ່ງ ແລະ ເກີດຜົນກະທົບທັງດ້ານບວກ ຫຼື ດ້ານລົບຂຶ້ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo