ຄໍາວ່າ “ປ້າຍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ປ້າຍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ປ້າຍ” ໝາຍເຖິງແຜ່ນຕົວໜັງສື, ຮູບພາບ ຫຼື ຕົວເລກ ທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ສໍາລັບໃຫ້ຄົນຮູ້ ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາສິນຄ້າ, ປ້າຍໂຄສະນາຫາສຽງ, ປ້າຍໂຄສະນາ ຂາຍດິນ, ປ້າຍ ບອກທາງ, ປ້າຍລົດ, ປ້າຍບອກສະຖານທີ່, ປ້າຍຫ້າມ. ບັນດາປ້າຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ບາງເທື່ອແມ່ນເອົາໄມ້ ເຮັດ ແລະ ທາສີ, ບາງເທ່ືອແມ່ນເຮັດດ້ວຍຜ້າ ໄວນິວ ຊຶ່ງພີມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ບາງເທື່ອແມ່ນແຜ່ນກະ ເບື້ອງທາດ້ວຍສີ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍເຮັດຈາກອາລຸຍຊຶງແລ້ວລົງສີ, ບາງເທື່ອແມ່ນເຮັດຈາກແກ້ວ ແລະ ປະດັບ ເອ້ຍ້ອງດ້ວຍສີສັນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສະດຸດຕາ. ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນການເຮັດປ້າຍຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມຢູ່ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກໍາລັງພັດທະນາ ແຕ່ໃນປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວແມ່ນ ຫັນໄປໃຊ້ຈໍພາບຂະໜາດໃຫຍ່ແທນ ເພາະສະດວກໃນການປັບປ່ຽນ, ເກັບກູ້ ແລະ ດຶງດູດຕາຄົນໄດ້ດີ ກວ່າ ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກໍຕາມ.

ນອກຈາກນີ້, “ປ້າຍ” ຍັງໝາຍເຖິງການຍົກຂາຂຶ້ນພາດແລ້ວນັ່ງ ເອີ້ນ ນັ່ງປ້າຍຂາ. ພ້ອມນັ້ນ, “ປ້າຍ” ຍັງ ໝາຍເຖິງ ທາ ຫຼື ເອົາສີໄປທາ ເຊັ່ນ: ທາສີເຮືອນ, ທາສີອາຄານ, ທາສີຫ້ອງການ ແຕ່ຖ້າເປັນລົດ ເອີ້ນ ພົ່ນສີລົດ. ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ “ປ້າຍ” ແມ່ນໝາຍເຖິງການທໍາໃຫ້ແປດເປື້ອນ ຫຼື ການແປດໃສ່ດ້ວຍ ສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຊັ່ນ: ເອົາຂີ້ຕົມປ້າຍໃສ່ເສື້ອ, ເອົາຂີ້ໝີ່ນໝໍ້ປ້າຍໜ້າ, ເອົາໄຂ່ເນົ່າປ້າຍໃສ່ລົດຄົນທີ່ຊັງ ເປັນຕົ້ນ, “ປ້າຍ” ຍັງແມ່ນການເວົ້າຖີ້ມຄວາມຜິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ ເອີ້ນ ໃສ່ຮ້າຍ ປ້າຍສີ ຊຶ່ງເປັນການໃສ່ຄວາມ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນດ້ອຍຄ່າລົງ ຫຼື ເບີ່ງຄືວ່າມີຄວາມຜິດມີຈຸດອ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ປຽບ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າປ້າຍ”.

“ປ້າຍ” (1. ຄໍານາມ) ແຜ່ນຕົວໜັງສື ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆສໍາລັບໃຫ້ຄົນຮູ້. ສັນຍາລັກ. ປ້າຍໂຄສະນາ (2. ຄໍາກິລິຍາ) ຍົກຂາຂຶ້ນພາດແລ້ວນັ່ງ. ທາ. ທໍາໃຫ້ແປດເປື້ອນ. ເວົ້າຖີ້ມຄວາມຜິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ເວລາເດີນທາງໄປສະໜາມບີນສາກົນ ວັດໄຕ ເຫັນປ້າຍໂຄສະນາລຽນກັນຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເບີ່ງຈົນລາຍຕາ.
  • ພໍ່ຕູ້ສາ ນັ່ງປ້າຍຂາ ເອົາມິດເລົ່າໄມ້ເພື່ອເຮັດຄັນເບັດປັກ ດ້ວຍສີໜ້າຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະ ມີ ຄວາມສຸກ.
  • ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງກໍ່ສ້າງ ຕົບແຕ່ງທາສີ (ປ້າຍສີ) ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີສີສັນສວຍງາມຕາມ ແບບທີ່ວາງໄວ້.
  • ເທດສະການສົງການ ຫຼື ປີໃໝ່ລາວ ຈະມີການຫຼີ້ນດ້ວຍການເອົາຂີ້ໝີ່ນໝໍ້ໄປທາໜ້າກັນ (ໃນເວ ລາຕົກປີໃໝ່) ແລະ ໃນເທດສະການບຸນບັ້ງໄຟ ບັ້ງໄຟໃຜບໍ່ຂຶ້ນແມ່ນເອົາຂີ້ຕົມທາຕົນໂຕ.
  • ລາວຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີວ່າເປັນຜີປອບ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄົມຢ້ານ ແລະ ເບີ່ງໃນທາງລົບ ໄດ້ຫຼາຍ ປີເຕີບຈົນທາງການໄດ້ມາແກ້ຂໍ້ກ່າວຫາດ້ວຍທາງວິທະຍາສາດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບລາວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ປ້າຍ” ໝາຍເຖິງແຜ່ນໂຄສະນາດ້ວຍຮູບພາບ, ຕົວໜັງສື, ເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ມີສີສັນ ມີວັດຖຸປະສົງສື່ສານໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້ຕາມທີ່ຜູ້ໂຄສະນາຕ້ອງການ. “ປ້າຍ” ຍັງໝາຍເຖິງການນັ່ງປ້າຍຂາ. ໝາຍເຖິງການເອົາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໄປ ທາ ດັ່ງ ທາສີເຮືອນ, ທາສີໂຕະ, ທາສີຕັ່ງ. “ປ້າຍ” ຍັງມີຄວາມໝາຍ ເຖິງການເອົາສິ່ງເປີເປື້ອນແປດໃສ. ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ “ປ້າຍ” ແມ່ນການເວົ້າໃສ່ຮ້າຍ ຫຼື ປ້າຍສີຜູ້ອື່ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo