ຄໍາວ່າ “ຖອນ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຖອນ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຖອນ” ໝາຍເຖິງການດຶງອອກ, ຖົກອອກ ຫຼື ຫຼົກສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງອອກຈາກສິ່ງທີ່ປັກຢູ່, ຝັງຢູ່ ຫຼື ສຽບຢູ່ ລວມທັງຕິດຢູ່ ໃຫ້ດອນອອກ ຫຼື ຫຼຸດອອກ ເຊັ່ນ: ການຖອນຫຍ້າ, ການຖອນຮາກໄມ້, ການຖອນ ແຂ້ວ, ຖອນຫງອກ, ການຖອນເຫຼັກຕະປູ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ຖ້າຖອນຮາກແມ່ນການຮາກອອກ ຫຼື ອາຈານ. “ຖອນ” ຍັງປະກົດເຫັນ ໃນສຸພາສິດທີ່ວ່າ “ຖອນຮາກຖອນ ໂຄນ” ໝາຍເຖິງກໍາຈັດໃຫ້ສູນກ້ຽງ ຫຼື ຊີ້ນ ຊາກຕັດບັນຫາບໍ່ໃຫ້ເກີດໃນພາຍໜ້າ.

ນອກຈາກນີ້, “ຖອນ” ຍັງໝາຍເຖິງການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ລົ້ມເລີກ, ລາອອກຈາກສິ່ງໃດນຶ່ງ ດັ່ງ ຖອນຕົວ ອອກຈາກສັນຍາ, ຖອນຄຳສາບານ, ຖອນສິດ, ຖອນຟ້ອງ, ຖອນໝັ້ນ, ຖອນທຶນ, ຖອນພິດ, ຖອນກໍາ ລັງ, ຖອນເງິນຝາກ, ຖອນໃຈ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ຖ້າຖອນຮາກກຳລັງສອງ ຖອນຮາກກຳລັງສາມແມ່ນວິທີ ການຄິດໄລ່ວິຊາຄະນິດສາດຢ່າງນຶ່ງ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າຖອນ”.

“ຖອນ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ຫຼົກອອກ, ດອນອອກ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ແມ່ຕູ້ສາຖອນຫຍ້າທີ່ອອກປົນຕົ້ນເຂົ້ານ້ອຍຢູ່ໄຮ່ນາ ແລະ ຈາກນັ້ນໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າງາມ.
  • ທ່ານໝໍປົວແຂ້ວໄດ້ຖອນແຂ້ວແມງໃຫ້ຄົນໄຂ້ ແລະ ໄດ້ບົງຢາໃຫ້ໄປກິນຈໍານວນນຶ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ເຈັບຫຼາຍ.
  • ເຫດການສົງຄາມລັດເຊຍ-ຢູເຄນ ເຮັດໃຫ້ມີການຕັດສິດ, ຖອນສິດ ແລະ ມີການຂວ້າມບາດ ກັນ ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານການຄ້າ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຖອນ” ແມ່ນການດຶງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ຫຼື ຖົກອອກ ຫຼື ຫຼົກອອກຈາກສິ່ງທີ່ປັກ, ຝັງ, ສຽບ ຫຼື  ຕິດຢູ່ ໃຫ້ຫຼຸດອອກ. ນອກຈາກນີ້, “ຖອນ” ຍັງແມ່ນການລົ້ມເລີກ, ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ອອກຈາກການປະຕິບັດພັນທະ ໃດນຶ່ງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo