ຄໍາວ່າ “ດໍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ດໍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ດໍ” ແມ່ນອັກສອນ ຫຼື ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 9 ຫຼັງໂຕ “ຍໍ” ແລະ ກ່ອນໂຕ “ຕໍ”, ໂຕຊໍ ເປັນພວກ ອັກສອນກາງ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດທໍາມະດາໃນແມ່ກັດ. ໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງເດັກນ້ອຍ ອະນຸບານ ຫຼື ຄົນລິເລີ່ມຮຽນໃໝ່ຈະມີການອ່ານໂຕ ດໍ ແລະ ທຽບໃສ່ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ຈໍາໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງ “ດໍ” ເດັກ. “ດໍ” ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າໄວກວ່າເວລາ ຫຼື ໄວອັນຄວນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າດໍແມ່ນເຂົ້າທີ່ ສຸກໄວ, ເດັກດໍ ແມ່ນເດັກເວົ້າໄວ, ສາວດໍ ແມ່ນກໍາລັງຈະແຕກສາວແຕ່ມັກຜູ້ບ່າວກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, “ດໍ” ຍັງແມ່ນຊື່ເອີ້ນຂອງເຂົ້າດໍ ຊຶ່ງເປັນເຂົ້າທີ່ອາຍຸສັ້ນກວ່າເຂົ້ານາປີ ເພາະຈະຮວງໄວ ແລະ ສຸກເຫຼືອງສາມາດເກັບກູ້ກ່ອນເໝາະແກ່ການປູກໃນເຂດທີ່ມີນໍ້າແຫ້ງແລ້ງໄວກວ່າ. ພ້ອມນັ້ນ, “ດໍ” ຍັງແມ່ນ ຊື່ຂອງໝາກຖົ່ວດໍ ຊຶ່ງເປັນໝາກຖົ່ວທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ປູກແລ້ວໃຫ້ຜົນ ແລະ ເກັບກູ້ໄດ້ໄວ. ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ “ດໍ” ແມ່ນໃຊ້ເອີ້ນຊ້າງ ດໍ ຊຶ່ງເປັນຊ້າງຜູ້ທີ່ມີງາສັ້ນ ຫຼື ບໍ່ມີງາ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າດໍ”.

“ດໍ” (1. ຄໍານາມ) ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 9 ເປັນພວກອັກສອນກາງ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດທໍາມະດາໃນ ແມ່ກັດ. ຊື່ຕົ້ນເຂົ້າແນວນຶ່ງ ເປັນຮວງໄວກວ່າເນົ້າແນວອື່ນໆ. ຊື່ໝາກຖົ່ວແນວນຶ່ງເປັນໄວກວ່າເຂົ້າແນວອື່ນ ເອີ້ນ ຖົ່ວດໍ. ຊ້າງຜູ້ທີ່ມີງາສັ້ນໆ ພໍພົ້ນອອກຈາກປາກ ຫຼື ຊ້າງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີງາ ເອີ້ນຊ້າງດໍ. (2. ຄໍາກິລິຍາວິ ເສດ) ໄວ, ໄວກວ່າເວລາທີ່ຄວນເປັນ ດັ່ງ ເດັກປາກເປັນໄວ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ສາວຄູສອນນັກຮຽນອານຸບານໂດຍເວົ້າວ່າ “ຫຼານນ້ອຍທຸກຄົນ ອ່ານຕາມຫຼັງສາວຄູເດີ ໂຕ ດໍ ເດັກ”.
  • ເດັກນ້ອຍຊູ້ມື້ນີ້, ຈັ່ງແມ່ນດໍ ຍັງບໍ່ທັນແຕກບ່າວແຕກສາວ ກໍລົມເປັນຊູ້ເປັນແຟນກັນໄປທົ່ວທີບທົ່ວ ແດນ.
  • ເຂົ້າດໍປີນີ້ງາມ ແລະ ສຸກໄວຫຼາຍ ປຸກນຶ່ງເຮັກຕ້າໄດ້ຜົນຜະລິດຮອດ 6 ໂຕນ, ຖ້າທຽບໃສ່ເຂົ້ານາ ປີ ແມ່ນເກືອບເທົ່າໆກັນ ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຊິແຊບຄືກັນບໍ່.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ດໍ” ແມ່ນພະຍັນຊະນະຕົວທີ 9 ຫຼັງໂຕ “ຍໍ” ແລະ ກ່ອນໂຕ “ຕໍ”. “ດໍ” ຍັງແມ່ນໄວກວ່າເວລາອັນ ຄວນ ຫຼື ຫ້າວ. “ດໍ” ຍັງແມ່ນຊື່ເຂົ້າດໍ ຊຶ່ງເປັນເຂົ້າທີ່ອາຍຸສັ້ນໃຫ້ຜົນເກັບກ່ຽວໄດ້ໄວ. “ດໍ” ແມ່ນໝາກຖົ່ວດໍ ຊຶ່ງເປັນໝາກຖົ່ວທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ໃຫ້ຜົນເກັບກ່ຽວໄວ ແລະ “ດໍ” ແມ່ນຊື່ເອີ້ນຊ້າງ ດໍ ຊຶ່ງເປັນຊ້າງຜູ້ທີ່ມີງາ ສັ້ນ ຫຼື ບໍ່ມີງາ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo