ຄໍາວ່າ “ຊັງ” ແລະ “ຊັ່ງ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ຊັງ” ແລະ “ຊັ່ງ”

ຄໍາວ່າ “ຊັງ” ແລະ “ຊັ່ງ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນມີພຽງການເນັ້ນສຽງສູງກັບສຽງຕໍ່າ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປດັ່ງນີ້.

ຄໍາວ່າ “ຊັງ” ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ຫຼື ບໍ່ຊອດ ຫຼື ບໍ່ຍີນດີນໍາ ເປັນສິ່ງທີ່ກຽດຊັງ, ເບື່ອ ຫຼື ເບື່ອໜ່າຍ ກົງກັນຂ້າມ ກັບຄໍາວ່າມັກ ແລະ ຮັກ ເຊັ່ນ: ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ, ຊັງຄົນເຈົ້າຊູ້, ຊັງຄົນຫຼອກລວງ, ຊັງຄົນຂີ້ສໍ້, ຊັງຄົນເຈົ້າລະບຽບ, ຊັງສັດຕູ, ຊັງນ້ຳໜ້າ, ຊັງເຂົ້າກະດູກດຳ, ຊັງແທ້ຊັງວ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄໍາວ່າ “ຊັ່ງ” ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ຮູ້ນໍ້າໜັກດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກ ເອີ້ນກັນວ່າ ຊິງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າໜັກ ຫຼື ເບົາສໍ່າໃດ ຊຶ່ງໃນໂລກນີ້ໄດ້ມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ກໍານົດຫົວໜ່ວຍການຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼາຍຫົວໜ່ວຍແຕກຕ່າກັນຫຼາຍປະເທດ, ແຕ່ ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍແມ່ນຫົວໜ່ວຍ “ກິໂລກະລາມ”, “ໂຕນ” ແລະ “ປອນ” ເປັນຕົ້ນ. “ຊັ່ງ” ຍັງແມ່ນມາດ ຕາເງິນຂອງລາວບູຮານ ຊຶ່ງມີຈໍານວນ 80 ບາດ ຫຼື ອັດຕາໜັກທໍ່ກັບເງິນ 80 ບາດ (ເງິນບູຮານ).

SA Game
DooDiDo

ນອກຈາກນີ້, “ຊັ່ງ”ຍັງໝາຍເຖິງການຊັ່ງຊານໍ້າໜັກ ຫຼື ຄິດພິຈາລະນາຄັກແນ່ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະກະທໍາຫຍັງ ຫຼື ເຮັດຫຍັງຈະໄປທາງໃດ, ເຂົ້າຝ່າຍໃດ, ຈະເອົາອັນໃດ ເປັນຕົ້ນ. ການຊັ່ງຊາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ສະເໝີກັນ ຫຼື ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່ານັ້ນເອງ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຊັງ”.

“ຊັງ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ບໍ່ມັກ, ບໍ່ຍີນດີນໍາ, ບໍ່ຊອບ. ກຽດຊັງ, ເບື່ອ, ບາດໝາງ, ໜ່າຍ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ບົດຟ້ອນປະກອບເພັງ 6 ຮັກ 3 ຊັງ ຂອງເຍົາວະຊົນມີທ່ວງທ່າອ່ອນນ້ອມ ແລະ ເປັນຕາແພງ ເບີ່ງແລ້ວ ຢາກເບີ່ງອີກ.
  • ສອງຄົນນັ້ນຊັງກັນຍ້ອນແບ່ງຜົນປະໂຫຍດບໍ່ລົງລອຍກັນ ເພາະຄົນນຶ່ງໄດ້ນ້ອຍອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຫຼາຍ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຊັ່ງ”.

“ຊັ່ງ” (1. ຄໍານາມ) ເຄື່ອງທໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກນໍ້າໜັກ ຫຼື ໃຫ້ຮູ້ຈັກຝ່າຍໜັກຝ່າຍເບົາ. ມາດຕາເງິນຈໍານວນ 80 ບາດ. ອັດຕາໜັກທໍ່ກັບເງິນ 80 ບາດ. (2. ຄໍາກິລິຍາ) ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກນໍ້າໜັກດ້ວຍເຄື່ອງຕ່າງໆ ມີຊິງກິໂລເປັນຕົ້ນ. ການ ຕັດສິນໃຈ. ພິຈາລະນາຄັກແນ່, ການທໍາຄວາມຕົກລົງໃຈວ່າ ຈະໄປທາງໃດ ຫຼື ເຂົ້າຝ່າຍໃດ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກລົດໃຫຍ່ແມ່ນມີຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັບຊິງຊັ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ເພາະອອກແບບ ມາໃຫ້ລົດສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປຊັ່ງໄດ້ເລີຍ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ມັກໄລ່ເປັນໂຕນ ຊຶ່ງ 1 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 1.000 ກິໂລກະລາມ.
  • ການຊັ່ງນໍ້າໜັກນັກໂມຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນປອນ ຊຶ່ງ 1 ປອນ ແມ່ນເທົ່າ 0.45 ກິໂລກະລາມ ຫຼື 1 ກິໂລກະລາມ ເທົ່າກັບ 2.20 ປອນ.
  • ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນເຮັດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໄດ້ມີການສຶກສາທຸກມີຕິທຸກດ້ານ ເພື່ອຊັ່ງຊາ ຜົນໄດ້ ຜົນເສຍທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົນ ແລະ ອື່ນໆ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຊັງ” ແລະ “ຊັ່ງ” ເຖິງວ່າການອອກສຽງໃກ້ຄຽງ ແຕ່ກໍມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຄໍາວ່າ “ຊັງ” ໝາຍເຖິງບໍ່ມັກ ຫຼື ບໍ່ຊອບ ຫຼື ເບື່ອ ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາວ່າມັກ ແລະ ຮັກ. ສ່ວນຄໍາວ່າ “ຊັ່ງ” ແມ່ນການຊັ່ງນໍ້າໜັກເພື່ອ ວັດແທກວ່າໜັກເບົາສໍ່າໃດ ເຊັ່ນ: ຈັກກິໂລກະລາມ, ຈັກໂຕນ, ຈັກປອນ ເປັນຕົ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນມາດຕາເງິນ ຈໍານວນ 80 ບາດ (ເງິນບູຮານລາວ). “ຊັ່ງ” ຍັງໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ພິຈາລະນາຄັກແນ່ ວ່າຈະໄປທາງ ໃດ ຫຼື ເຂົ້າຝ່າຍໃດ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo