ຄໍາວ່າ “ຂຸດ” ແລະ “ຂູດ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫຼື ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ຂຸດ” ແລະ “ຂູດ”

ຄໍາວ່າ “ຂຸດ” ແລະ “ຂູດ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນມີພຽງການເນັ້ນສຽງຕໍ່າກັບສຽງສູງ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປດັ່ງນີ້.

ຄຳວ່າ “ຂຸດ” ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ພື້ນດິນ, ຊາຍ ຫຼື ພື້ນຫີນເປັນຮູລົງ ຫຼື ຕໍ່າລົງກວ່າເກົ່າ ໂດຍການກົ່ນ. ສ່ວນ ຈະເລີກ ຫຼື ຕື້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄື່ອງມື ເຊັ່ນ: ສຽມ, ລົດເຈາະ, ລົດຂຸດ ຫຼື ອຸປະກອນຢ່າງອື່ນ. ການຂຸດຂອງຄົນ ເຮົາມີ ຂຸດດິນ, ຂອງຄອງ, ຂຸດໜອງ, ຂຸດບືງ, ຂຸດສະ, ຂຸດຄູ, ຂຸດບໍ່ນໍ້າມັນ, ຂຸດຫິນ, ຂຸດຊາຍ, ຂຸດແຮ່, ຂຸດ ສຸສານ, ຂຸດຂຸມ, ຂຸດຈີ່ນາຍ, ຂຸດກະໂປມ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ການຂຸດຄົ້ນແມ່ນການຊອກຫາ, ຂຸດຄຸ້ຍແມ່ນການເຂ່ຍ ຊອກຫາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄໍາວ່າ “ຂູດ” ໝາຍເຖິງການເກົາ, ການເອົາວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່ມີຄົມຖູໄປຖູມາ ກໍໃຫ້ເກີດຮອຍ ຫຼື ຄວາມເສຍ ຫາຍ ເຊັ່ນ: ຂູດໜັງໝູ, ຂູດໝາກພ້າວດ້ວຍກະຕ່າຍ, ເລັບມືຂູດຜິວໜັງ, ຖືກໜາມຂູດ, ຂູດພື້ນເຮືອນເກົ່າອອກ ສ້າງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຂູດຮີດແມ່ນໝາຍເຖິງການເອົາປຽບຜູ້ອື່ນທາງດ້ານແຮງງານ ເຫື່ອແຮງ ຫຼື ສະຕິປັນຍາ ແບບຜູ້ຖືກຂູດຮີດບໍ່ມີທາງເລືອກໃນການຕໍ່ສູ້, ຂູດເລືອດຂູດເນື້ອມີຄວາມໝາຍຄືກັບຂູດຮີດ.

SA Game
DooDiDo

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຂຸດ”.

“ຂຸດ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ກົ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເປັນຮູລົງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ຄ່າຈ້າງລົດຈົກມາຂຸດໜອງແມ່ນແພງພໍສົມຄວນ ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າເພາະໄດ້ຕາມອອກແບບ ແລະ ສັ່ງໄດ້ຕາມ ໃຈ.
  • ມື້ວານໄປຂຸດແມງຈີ້ນາຍໄດ້ເກືອບ 100 ໂຕ, ນໍາມາຈືນ ແລະ ປີ້ງຕໍາແຈ່ວກິນ ແຊບບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເລີຍ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຂູດ”.

“ຂູດ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ເອົາຂອງມີຄົມຖູໄປມາ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ມືວານຕອນເດິກ, ຍຸງກັດເຮັດໃຫ້ຄັນຫຼາຍອົດບໍ່ໄດ້ເລີຍເອົາເລັບມືຂູດໆຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຜແບບບໍ່ຮູ້ ສຶກໂຕ.
  • ແມ່ຄ້ານໍາໝາກພ້າວແກ່ຈໍານວນຫຼາຍມາຂູດ ເພື່ອນໍາເນື້ອໄປຄັ້ນເຮັດກະທິ ແລ້ວໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຂຸດ” ແລະ “ຂູດ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນມີພຽງການເນັ້ນສຽງຕໍ່າກັບສຽງສູງ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກ. ເພາະຄໍາວ່າ “ຂຸດ” ໝາຍເຖິງການໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມື ຫຼື ວັດຖຸໃດນຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຂຸດ ເປັນຮູລົງ ຫຼື ຕໍ່າລົງກວ່າເກົ່າ. ສ່ວນຄໍາວ່າ “ຂູດ” ໝາຍເຖິງການເອົາຂອງມີຄົມ ຫຼື ວັດຖຸຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ຖູໄປ ຖູມາ ເພື່ອໃຫ້ກ້ຽງ ຫຼື ມີຮອຍ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo