ຄໍາວ່າ ຂັງ ແລະ ຄັງ ມີຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວແນວໃດ?

SA Game

DooDiDo

ຄໍາວ່າ ຂັງ ແລະ ຄັງ ຈຳນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄຳແນວໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ?

ໃນພາສາລາວ ບາງເທື່ອກໍ່ເຮັດໃຫ້ສັບສົນທັງວິທີການຂຽນ, ການເວົ້າ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍ. ເຊິ່ງມັນມີ​ຫລາຍໆ​ຄຳ​ທີ່​ອອກ​ສຽງ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກໍ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ ແລະ ເວ​ລາ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້ ສໍານຽງສຽງເວົ້າກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຫາກ​ເວົ້າ​ອອກ​ສຽງ​ຜິດ​ພາດ​ໄປ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ກໍ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມໝາຍອື່ນ.

ໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ຂັງ ແລະ ຄັງ ສອງຄໍານີ້ອ່ານອອກສຽງຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ສອງຄໍານີ້ຜິດປະໂຫຍກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສອງຄໍານີ້ ເຮົາຈະອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ, ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍສອງຄໍາສັບດັ່ງກ່າວ ຄື:

SA Game
DooDiDo
ຄຳວ່າ ຂັງ.

ໃຊ້ເປັນຄໍາກໍາມະ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ປິດ, ບັງ, ການມັກຮັກ ແລະ ພໍໃຈແລ້ວບໍ່ກ້າບອກແກ່ໃຜ ເອີ້ນວ່າ ຂັງ.
ກັກ, ເກັບ, ການກັກ ຫຼື ເກັບ ກໍ່ວ່າແມ່ນ.

ຕົວຢ່າງ:

ຂ້ອຍແອບຮັກໝູ່ຂອງຕົວເອງ ແຕ່ບໍ່ກ້າບອກໃຫ້ໃຜຮູ້, ເຮັດໄດ້ແຕ່ຂັງໄວ້ໃນໃຈ.

ໝາໂຕນີ້ມັກໄລ່ກັດຄົນ ແມ່ຂອງຂ້ອຍເລີຍຂັງມັນໄວ້ໃນຄອກ.

ຊາຍຄົນນັ້ນກະທໍາຜິດກົດໝາຍອາຍາ ຈຶ່ງຖືກຕໍາຫຼວດຈັບຂັງຄຸກ.

ຄຳວ່າ ຄັງ.

ໃຊ້ເປັນຄໍານາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເຮືອນບ່ອນໃສ່ເຂົ້າຂອງ ຫຼື ສະຖານທີ່ມ້ຽນຊັບສົມບັດຂອງລັດ ຂອງຫຼວງ
ເອີ້ນວ່າ ຄັງ.

ຕົວຢ່າງ:

ຫຼານສາວຂອງຂ້ອຍເປັນພະນັກງານການເງິນ ປະຈໍາຢູ່ຄັງເງິນສົດ.

ລັດຖະບານເບີກເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃນຄັງມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດ.

ນອກຈາກນີ້ ຄັງ ຍັງໝາຍເຖິງ ທົ່ງຫຍ້າ, ເດີ່ນຫຍ້າບ່ອນລ້ຽງງົວຄວາຍ ເອີ້ນວ່າ ຄັງ.

ຕົວຢ່າງ:

ຕາເວັນຄ້ອຍຄໍ່າມາແລ້ວ ລູກຢ່າລືມໄປຕ້ອນງົວຄວາຍເຂົ້າຄັງເດີ້!

ສະຫຼຸບ.

ທັງສອງຄໍາສັບນີ້ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງປະໂຫຍກກໍ່ບໍ່ຄືກັນ, ຄໍາວ່າ ຂັງ ໝາຍເຖິງ ປິດບັງ, ການກັກເກັບ ເອີ້ນວ່າ ຂັງ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ຄັງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເຂົ້າຂອງ ຫຼື ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຄັງ ຍັງເປັນຊື່ເອີ້ນ ທົ່ງຫຍ້າ ຫຼື ເດີ່ນຫຍ້າ ບ່ອນທີ່ໃຊ້ລ້ຽງງົວລ້ຽງຄວາຍ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo