ຄໍາວ່າ ກົ່ວ ແລະ ກວ່າ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນພາສາລາວ?

SA Game

DooDiDo

ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວຂອງຄໍາວ່າ ກົ່ວ ແລະ ກວ່າ.

ຄໍາວ່າ ກົ່ວ ແລະ ກວ່າ ຫຼາຍຄົງເຄີຍໃຊ້ ເປັນຄໍາທີ່ອອກສຽງຄ້າຍຄືກັນ ຈົນອາດຈໍາແນກບໍ່ໄດ້ວ່າເວົ້າຄໍາໃດແທ້, ຖ້າຫາກເປັນພາສາຂຽນກໍ່ຍັງພໍຈໍາແນກໄດ້ຢູ່ ແຕ່ຖ້າວ່າເປັນພາສາເວົ້າແນ່ນອນວ່າຫຼາຍຄົນກໍຄົງເຄີຍອອກສຽງຜິດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ທີ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນເຮົາສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄໍາສັບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນບົດນີ້.

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າ ພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນການນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງຄໍາສັບໜຶ່ງມັນສາມາດແປໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍ, ມີບາງຄໍາສັບຂຽນຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ການອອກສຽງກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ລະຄໍາສັບນັ້ນ ມັນກໍ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງປະໂຫຍກນັ້ນໆ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການອອກສຽງແມ່ນຂຶ້ນກັບສໍານຽງຂອງກຸ່ມຄົນແຕ່ລະຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດລາວ.

SA Game
DooDiDo

ໃນບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ ຄວາມໝາຍຂອງ ຄໍາວ່າ ກົ່ວ ກັບ ກວ່າ, ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ຟັງດີໆ ຫຼື ຟັງແບບຜິວເຜີນ ກໍ່ອາດຈະຈໍາແນກບໍ່ອອກວ່າຄໍາໃດເປັນຄໍາໃດ ເພາະວ່າມັນມີສໍານຽງທີ່ຂ່ອນຂ້າງຄ້າຍຄືກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມສັບສົນໃນການເວົ້າ ແລະ ຟັງ ສອງຄໍາສັບນີ້.

ຄຳວ່າ ກົ່ວ:

ຄໍານີ້ໃຊ້ເປັນຄໍານາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂີ້ກົ່ວ ເປັນຊື່ແຮ່ທາດຊະນິດໜຶ່ງສີຂາວມີລັກສະນະອ່ອນເປື່ອຍງ່າຍໃຊ້ເຮັດລູກແຫ, ລູກມອງ ເອີ້ນວ່າ ກົ່ວ ຫຼືຂີ້ກົ່ວ.

ຕົວຢ່າງ:

ປ໋ອມໃສ່ເບັດຕຶກປາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍກົ່ວ 100 %

ຄຳວ່າ ກວ່າ:

ຄໍານີ້ໃຊ້ເປັນຄໍາຄຸນນາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຍິ່ງ, ເກີນ, ຫຼາຍ, ການທຽບຈຳນວນຖ້າຫຼາຍກໍ່ວ່າຫຼາຍກວ່າ, ຖ້າໜ້ອຍກໍ່ວ່າໜ້ອຍກວ່າ. ທຽບຄຸນນະພາບຖ້າດີກໍ່ວ່າດີກວ່າ, ຖ້າຊົ່ວກໍ່ວ່າຊົ່ວກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

ປີນີ້ມີຝົນຕົກຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ

ໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວເຖິງມັນຈະບໍ່ສໍາເລັດ ກໍ່ຍັງດີກວ່າບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ

ສະຫຼຸບ.

ສອງຄໍານີ້ ເຖິງຈະອອກສຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມຂອງມັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ໃຊ້ໃນໂຄງສ້າງປະໂຫຍກທີ່ຕ່າງກັນ; ຄໍາວ່າ ກົ່ວ ເປັນຄໍານາມ ເປັນຊື້່ເອີ້ນທາດໂລກະສະນິດໜຶ່ງ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ກວ່າ ເປັນຄໍາຄຸນນາມ ໃຊ້ເປັນການທຽບກັນລະຫວ່າງສອງສິ່ງຂຶ້້ນໄປ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo