ຄໍາວ່າ ກະດ້າງ ແລະ ກະແດ້ງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

SA Game

DooDiDo

ພາສາລາວກັບຄໍາວ່າ ກະດ້າງ ແລະ ກະແດ້ງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ພາສາລາວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນການນໍາໃຊ້ ຄໍາສັບໜຶ່ງສາມາດແປໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍ ບາງຄໍາສັບກໍ່ຂຽນຄ້າຍຄືກັນ ອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາສັບທ້ອງຖິ່ນຟັງຍາກ ແລະ ເຂົ້າໃຈຍາກ, ຖ້າຂຽນຕາມສໍານຽງການເວົ້າຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນແປງໄປ.

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມ ໃນການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບພາສາລາວ ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈຶ່ງຍົກເອົາບາງຄໍາສັບຂຶ້ນມາ ເພື່ອອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ແປຄວາມໝາຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ກະດ້າງ ແລະ ກະແດ້ງ ສອງຄໍາສັບນີ້ອາດມີການໃຊ້ຫຼົງກັນເລື້ອຍໆ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຄິດວ່າມັນແມ່ນຄໍາສັບດຽວກັນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ. ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນະນຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ດຣ. ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີ ເຮົາສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ສອງຄໍາສັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

SA Game
DooDiDo
ກະດ້າງ.

(ຄໍານາມ) ໝາຍເຖິງ ຊື່ເຫັດສະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຂອນໄມ້ແຫ້ງ ເອີ້ນວ່າ ເຫັດກະດ້າງ.

ຕົວຢ່າງວ່າ:

“ເຫັດກະດ້າງຈັບຂ້າງຂອນຈິກ”.

(ຄໍາຄຸນນາມ1) ໝາຍເຖິງ ແຂງ, ບໍ່ອ່ອນ, ຄົນທີ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເອີ້ນວ່າ ລີ້ນກະດ້າງ.

ຕົວຢ່າງ:

ຄໍາຜະຫຍາ “ເປັນສັງນ້ອງຈອມພະນາງມາບໍ່ປາກ ຫຼື ແມ່ນ້ອງປ້ອນຊີ້ນແຂ້ ຄາງກະແຕເຈົ້າບໍ່ລັ່ນແມ່ນ້ອງປ້ອນຊີ້ນຊ້າງ ຄາງກະດ້າງ ປາກບໍ່ເປັນ ຊັ້ນບໍ”.

(ຄໍາຄຸນນາມ2) ໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ບໍ່ຟັງຄໍາສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ ຄູອາຈານ ເອີ້ນວ່າ ຄົນກະດ້າງ ຫຼືຄົນແຂງກະດ້າງ ກໍ່ວ່າ.

ກະແດ້ງ.
  1. ໝາຍເຖິງ ຫ່ຽວແຫ້ງ, ບໍ່ມີ ເຊັ່ນ: ຍິງບໍ່ເຄີຍມີຜົວ ເອີ້ນວ່າ ແມ່ກະແດ້ງ, ຫຼືວ່າ ມີຜົວແຕ່ບໍ່ມີລູກ ກໍ່ເອີ້ນວ່າ ແມ່ກະແດງ/ພໍ່ກະແດ້ງ.
  2. ໝາຍເຖິງ ກັນດານ, ອັດຕະຄັດ, ຂັດສົນ.

ຕົວຢ່າງ:

ບ້ານເມືອງທີ່ອັດຕະຄັດຂັດສົນ ເຕັມໄປດ້ວຍໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ເອີ້ນວ່າ ບ້ານກະແດ້ງ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ ກະດ້າງ ແລະ ກະແດ້ງ ຄວາມໝາຍຂອງມັນອາດໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ວ່າສອງຄໍານີ້ບໍ່ແມ່ນຄໍາດຽວກັນຄືດັ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ, ກະດ້າງ ໝາຍເຖິງ ແຂງ, ບໍ່ອ່ອນ ແລະ ຍັງຖືກເອີ້ນເປັນຊື່ເຫັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຢູ່ຕາມຂອນໄມ້ແຫ້ງ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ກະແດ້ງ ໝາຍເຖິງ ຫ່ຽວແຫ້ງ, ບໍ່ມີ ແລະ ກັນດານ, ອັດຕະຄັດ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo