ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ວ່າ ຫລັກ​ແຫລ່ງ ໝາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງໃນ​ພາ​ສາ​ລາວ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍ​ຄຳວ່າ ຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນພາສາລາວມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ?.

ທຸກໆຄຳເວົ້າໃນພາສາລາວຂອງເຮົາຍັງມີອີກຫຼາກຫຼາຍຄຳສັບທີ່ມີຍັງມີບັນຫາໃນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ ເພາະຄຳເວົ້າບາງຄຳນັ້ນເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ແທ້ແນ່ນນອນ ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍເຖິງອັນໃດກັນແທ້ ຈື່ງອາດພາໃຫ້ເກີດເປັນຈຸດອ່ອນໃນການໃຊ້ຄຳສັບ ຫຼື ການໃຊ້ສື່ສານກັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເພາະຖ້າຫາກເຮົາສື່ສານກັນໂດຍການນຳໃຊ້ຄຳສັບ ຫຼື ຖ້ອຍຄຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດສົງທີ່ເຮົາຕ້ອງການກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາເຂົ້າໃຈໄປໃນຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປກໍ່ເປັນໄດ້ເຊັ່ນ : ຄຳວ່າ ຫຼັກແຫຼ່ງ ເຊີ່ງບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍ່ເປັນໄດ້.

ບົດນີ້​ຈື່ງຈະຍົກເອົາ ຄຳວ່າ  ຫຼັກແຫຼ່ງ ມາ​ອະ​ທິ​ບາຍ, ເພາະ​​ຄຳ​ນີ້ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນໄດ້ ເພາະມັນເປັນຄຳທີ່ຄ້ອນຄ້າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເລັກນ້ອຍ ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາທ່ຽວ ຫຼື ອາໃສຢູ່ລາວທີ່ອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄຳເວົ້າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳນີ້, ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາລົງລຶກເຖິງຄຳນີ້ວ່າຄວາມໝາຍແທ້ໆຂອງຄຳວ່າຫຼັກແຫຼ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ.

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າຫຼັກແຫຼ່ງ.

     ຄຳວ່າຫຼັກແຫຼ່ງ ແມ່ນຄຳນາມແບບປະສົມລະຫວ່າງ ຫຼັກ ເປັນຄຳນາມ ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໄມ້ທີ່ຝັງ ຫຼື ຕອກລົງດິນ, ເຄື່ອງທີ່ຢຶດຢູ່ ເຊັ່ນ: ຫຼັກຮົ້ວ, ຫຼັກທຸງ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນຄຳວ່າແຫຼ່ງເປັນຄຳນາມໝາຍເຖິງ ແຫ່ງ, ທີ່, ບ່ອນຢູ່, ບ່ອນຕັ້ງ, ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ອື່ນໆ.

  • ແຫຼ່ງເປັນຄຳກິລິຍາ :ໝາຍເຖິງການເອົາເຊືອກຜູກງົວ-ຄວາຍໄວ້ໃນຄອກ ເຊັ່ນ:ແຫຼ່ງງົວ, ແຫຼ່ງຄວາຍ ໄວ້ໃນຄອກ.

ຄຳວ່າຫຼັກແຫຼ່ງສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ຄວາມໝາຍຄື :

  • ຄວາມໝາຍທີ 1 :ໝາຍເຖິງບ່ອນຢູ່ປະຈຳເຊັ່ນ :

ຕົວຢ່າງ :

  1. ຍິງຜູ້ນີ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ເປັນຫຼັກເປັນແຫຼ່ງເລີຍ(ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າລາວເປັນຄົນບໍ່ມີຫຼັກແຫຼ່ງ)
  2. ຊາຍຄົນນີ້ລາວມີບ່ອນເຮັດວຽກເປັນຫຼັກແຫຼ່ງແລ້ວເດ.
  3. ດຽວນີ້ຂ້ອຍໄດ້ມາຕັ້ງຫຼັກແຫຼ່ງຢູ່ວຽງຈັນພີ້ແລ້ວ.
  • ຄວາມໝາຍທີ 2 :ຜູ້ພາເຮັດພາສ້າງຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນໃນທຸກໆວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ,ພາຍໃນວຽກງານຂອງບໍລິສັດ, ພາຍໃນອົງການ ຫຼື ພາຍໃນວຽກງານຂອງພັກ ແລະ ລັດເຊິ່ງູຳວ່າຫຼັກແຫຼ່ງຄຳນີ້ແມ່ນຖືກຮອນມາຈາກຄຳວ່າ ຫົວຈັກຫຼັກແຫຼ່ງເຊັ່ນ:

ຕົວຢ່າງ:

  1. ທ້າວພິລົມເປັນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຄອບຄົວ.
  2. ຫົວໜ້າບໍລິສັດໄດ້ຮ້ອງປະຊຸມສະເພາະພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງບໍລິສັດ.
  3. ລາວເປັນພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງບໍລະສັດ.

ສະຫຼຸບ.

     ຄຳວ່າ ຫຼັກແຫຼ່ງ ນັ້ນມີຫຼາຍຄວາມໝາຍທີ່ຄ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນອອກໄປພຽງແຕ່ຂື້ນກັບກໍລະນີທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສະກົດຜິດ ເວລາທີ່ເຮົາຈະຂຽນຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ບ່ອນຢູ່ປະຈຳ, ຜູ້ທີ່ພາເຮັດພາສ້າງຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນ ເຮົາຄວນສະກົດເປັນຄຳວ່າ ຫຼັກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນ ຫຼັກແລ່ງ.ເພາະຄຳນີ້ຖ້າເຮົານຳມາໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງອອກຈາກຈຸດປະສົງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo