ຄຳວ່າ ລົວ ແລະ ລົ້ວ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນພາສາລາວ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍພາສາລາວກັບຄຳວ່າ ລົວ ແລະ ລົ້ວ.

ພາສາລາວມີຫຼາກຫຼາຍຄໍາສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ມີທັງຄໍາຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ, ບາງຄໍາສັບສະກົດຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ, ບາງຄໍາສັບສະກົດຕ່າງກັນ ອ່ານຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາສັບທ້ອງຖິ່ນຟັງຍາກ ແລະ ເຂົ້າໃຈຍາກ, ຖ້າຂຽນຕາມສໍານຽງການເວົ້າຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນເປັນຄົນລະເລື່ອງເລີຍ.

ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະຍົກເອົາຄໍາວ່າ ລົວ ແລະ ລົ້ວ ມາແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄປນໍາກັນ, ເນື່ອງຈາກສອງຄໍານີ້ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງໃຊ້ຫຼົງ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນ. ຕາມຄໍາອະທິບາຍຄວາມໝາຍສັບພາສາລາວຈາກວັດຈະນະນຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ດຣ. ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີ ເຮົາສາມາດສະຫຼຸບລວບລວມຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ສອງຄໍາສັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

SA Game
DooDiDo
ຄຳວ່າ ລົວ.

ຄໍາວ່າ ລົວ ເປັນໄດ້ທັງຄໍາກໍາມະ, ຄໍາຄຸນນາມ ແລະ ຄໍານາມ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:
ລົວ (ຄໍາກໍາມະ): ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຕີ ຫຼືເຄາະ ສິ່ງໃດໜຶ່ງບາດຖີ່ໆ ຫຼືໄວໆ.

ຕົວຢ່າງ:

ສຽງກອງຂອງເດັກນ້ອຍຮຽນຕີໃໝ່ລົວແບບບໍ່ໄປຕາມຈັງຫວະສຽງເພງ.

ເມື່ອຮອດໂມງເລີກຮຽນ ຫຼື ໂມງເຂົ້າຮຽນ ນາຍຄູຈະລົວກະແລ່ງ ເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້
ນັກຮຽນຮູ້.

ລົວ (ຄໍາຄຸນນາມ): ມີຄວາມໝາຍວ່າ ສຽງເວົ້າບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ເພາະລີ້້ນແຂງ.

ຕົວຢ່າງ:

ສຽງເວົ້າຂອງລາວເປັນລົວໆຂ້ອຍຟັງບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈ.

ລົວ (ຄໍານາມ): ມີຄວາມໝາຍປ້າ ຫຼື ເອື້ອຍຂອງພໍ່, ເຊິ່ງຄໍານີ້ມັກໄດ້ຍິນຄົນທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວໃຊ້​(ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນຊໍາເໜືອ), ພວກເຂົາໃຊ້ເອີ້ນແທນໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ໃຫຍ່, ຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ອາວຸໂສ ຮຽກວ່າ ລົວ ຫຼື ລົວອາ.

ຄຳວ່າ ລົ້ວ.

ຄໍາວ່າ ລົ້ວ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະໂຄງສ້າງປະໂຫຍກຄື:

ລົ້ວ (ຄໍານາມ): ແມ່ນຊື່ຂອງໂຕບ່າງຊະນິດໃຫຍ່ ເອີ້ນວ່າ ບ່າງລົ້ວ.

ຕົວຢ່າງ:

ຕອນເຊົ້ານີ້ພໍ່ຂອງຂ້ອຍໄປລ່າສັດປ່າ ເພິ່ນໄດ້ກະຮອກສອງໂຕ ແລະ ບ່າງລົ້ວໂຕໜຶ່ງ.

ລົ້ວ (ຄໍາຄຸນນາມ1): ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໃຫຍ່, ຍາວ ທີ່ເປັນຊື່ຜ້າ ຫຼືແຜ່ນແພຊະນິດໜຶ່ງ ເນື້ອບາງອ່ອນ ແລະ ມື່ນ ຜືນໃຫຍ່ ແລະ ຍາວ ຮຽກວ່າແພລົ້ວ, ສະໄບລົ້ວ.

ລົ້ວ (ຄໍາຄຸນນາມ2): ມີຄວາມໝາຍວ່າ ບໍ່ມີລະບຽບ, ບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ, ເຮັດໄປຕາມໃຈ, ເສລີບີຮົ່ວ ກໍ່ວ່າ. ເຊັ່ນ: ຄົນລົ້ວ, ຄົນເລງ.

ລົ້ວ (ຄໍາຄຸນນາມ3): ມີຄວາມໝາຍວ່າ ບໍ່ກະກຽມ, ບໍ່ຕຽມການ.

ຕົວຢ່າງ:

ທ້າວກິຕອບຄໍາຖາມແບບລົ້ວໆ ຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເບິ່ງບົດຮຽນກ່ອນສອບເສັງ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ ລົວ ແລະ ລົ້ວ ເຖິງຈະອອກສຽງຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າໃຊ້ຕ່າງກັນ, ຄວາມໝາຍກໍ່ຕ່າງກັນ, ລົວ ໝາຍເຖິງການຕີ ຫຼື ເຄາະສິ່ງໃດໜຶ່ງແບບຖີ່ໆ ແລະ ໃຊ້ເປັນຊື່ເອີ້ນແທນຄໍາວ່າປ້າ ຂອງຄົນຊໍາເໜືອ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ລົ້ວ ເປັນຊື່ເອີ້ນຂອງບ່າງຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ ຜ້າແພປະເພດໜຶ່ງ, ນອກຈາກນັ້ນ ລົ້ວກໍ່ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບ ແລະ ການເຮັດຫຍັງໂດຍບໍ່ມີການກະກຽມ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo