ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ຫຼົບ ແລະ ຫຼີກ ໃນພາສາລາວ.

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍ ຄໍາວ່າ ຫຼົບ ແລະ ຫຼີກ ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄຳເວົ້າ ແລະ ການສະກົດຄຳໃນພາສາລາວມີ​ຫລາຍໆ​ຄຳ​ທີ່​ອອກ​ສຽງ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ກໍ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ, ແຕ່ເວ​ລາ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້ ສໍານຽງສຽງເວົ້າກໍ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ​ ຂື້ນກັບຄົນຢູ່ແຕ່​ລະ​ເຂດ, ​ແຂວງ ແລະ ແຕ່​ລະ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ໂດຍສະເພາະ​ຄົນຊົນ​ເຜົ່າ ເວ​ລາ​ເວົ້າ​ອອກ​ສຽງ​ຜິດ​ພາດ​ໄປ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ກໍ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມໝາຍອື່ນ.

ໃນບົດຄວາມຕອນນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ຫຼົບ ແລະ ຫຼີກ ສອງຄໍານີ້ ຈະມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ເຮົາມາສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄປນໍາກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ, ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍສອງຄໍາສັບດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຂ່ອນຂ້າງຊັດເຈນຄືດັ່ງນີ້:

SA Game
DooDiDo
ຄຳວ່າ ຫຼົບ.

ຫຼົບ ສາມາດໃຊ້ເປັນທັງຄໍາກໍາມະ ແລະ ຄໍານາມໄດ້ ເຊັ່ນ:

– ຄໍາກໍາມະ. ໝາຍເຖິງ ເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຕົວ (ກໍລະນີມີວັດຖຸໃດໜຶ່ງຟົ້ງມາຫາເຮົາແລ້ວເຮົາເອົາຕົວເອງຫຍັບອອກເອີ້ນວ່າຫຼົບ)

ຕົວຢ່າງ:

ຂ້ອຍກໍາລັງນັ່ງຊົມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ, ທັນທີທັນໃດໝາກບານກໍ່ກະເດັນມາຫາຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດຫຼົບໄດ້ທັນ.

ຝົນຕົກລົງມາໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກໍາລັງຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ ຂ້ອຍເລີຍຊອກຫາບ່ອນຫົ່ມເພື່ອຫຼົບຝົນ.

– ຄໍານາມ. ໝາຍເຖິງ ປົກໄວ້ເທິງຫຼັງຄາ ຫຼົບເຮືອນ.

ຄຳວ່າ ຫຼີກ.

ຫຼີກ ເປັນຄໍາກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ເວັ້ນ, ຜິກ, ຫຍັບອອກຈາກທາງ (ກໍລະນີວັດຖຸນັ້ນຢູ່ກັບທີ່ແລ້ວເຮົາບໍ່ຢາກກະທົບໃສ່ມັນ ເຮົາເອົາຕົວຫຍັບອອກ ເອີ້ນວ່າ ຫຼີກ) ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງ ກໍວ່າໄດ້.

ຕົວຢ່າງ:

ຂ້ອຍຂັບລົດລັອກແລັກໄປມາກໍຍ້ອນຫຼີກຂຸມ, ເພາະວ່າຫົນທາງບ້ານຂ້ອຍມີຂຸມຫຼາຍ.

ຂ້ອຍຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຖະໜົນສາຍຫຼັກໃນຍາມໂມງການ ເພາະມັນລົດຕິດຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ ຫຼົບ ແລະ ຫຼີກ ສອງຄໍານີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈາະ​ເລີກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຈະ​ເຫັນ​ຖິງ​ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຄໍາວ່າ ຫຼົບ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຕົວ, ສ່ວນຄໍາວ່າ ຫຼີກ ແມ່ນເວັ້ນ ຫຼື ຫຍັບອອກຈາກທາງ, ຫຼີກລ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ຕົວໄປຖືກກັບວັດຖຸນັ້ນ. ສະນັ້ນ ໃນການໃຊ້ສອງຄໍາສັບນີ້ຄວາມສະມັດລະມັງ ຫຼັກການຂອງໂຄງສ້າງປະໂຫຍກ, ເພາະຖ້າຫາກໃຊ້ບໍ່ຖືກຄໍາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນປ່ຽນໄປ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo