ຄວາມຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນລະ​ຫວ່າງຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ

SA Game

DooDiDo

ຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ?

ທຸກໆຄຳເວົ້າທີ່ເຮົາເວົ້າ ຫຼື ຂຽນອອກມາເປັນຖ້ອຍຄຳນັ້ນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສື່ສານກັນຂອງທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ ເພາະຄຳເວ້າບາງຄຳນັ້ນອາດຈະເວົ້າ ຫຼື ຂຽນອອກໄປຄົນລະແບບແຕ່ຊ້ຳພັດມີຄວາມຄວາມໝາຍທີ່ໃກ້ຄຽງ ຈື່ງອາດພາໃຫ້ເກີດເປັນຈຸດອ່ອນໃນການໃຊ້ຄຳສັບ, ການໃຊ້ສື່ສານ, ແລະ ມັກພາໃຫ້ນຳໃຊ້ຜິດເປັນບາງຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຄຳ ມື້ນີ້ເຮົາຈື່ງຈະນຳເອົາຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ ມາອະທິບາຍ.

ຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ ​ສອງ​ຄຳ​ນີ້ເປັນຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ຫຼື ສາມາດເອີ້ນວ່າຄຳຮ່ວມຄວາມໝາຍກໍໄດ້ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມີຄວາມຄິດວ່າຄວນໃຊ້ຄຳໃດຈື່ງຈະຖືກຕ້ອງກັບກາລະເວລາ, ໂອກາດ ຫຼື ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍະກອນຂອງລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາທ່ຽວ ຫຼື ອາໃສຢູ່ລາວທີ່ອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄຳເວົ້າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງທັງສອງຄຳນີ້, ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາລົງລຶກເຖິງສອງຄຳນີ້ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄືແນວໃດ.

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າ ສັນຍາ.

     ເປັນຄຳນາມ: ຄຳວ່າສັນຍາເປັນຄຳທີ່ໄດ້ມາຈາກພາສາປາລີໝາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມສັງເກດ, ຄວາມຈື່ຈຳ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ. ແລະ ຍັງໝາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງສອງຝ່າຍຍິນຍອມພ້ອມໃຈກັນ ໃນການຈະເຮັດ ຫຼື ປະຕິບັດໂດຍເຮັດຂໍ້ກຳນົດທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຫຼື ຄຳເວົ້າເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຄຳນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກໄດຍິນກັນຫຼາຍໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນໜຸ່ມສາວເຊັ່ນ:

ຕົວຢ່າງ:

  1. ຂ້ອຍໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າຮ້ານນີ້ເປັນເວລາ 2 ປີ.
  2. ຂ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າຈະຮັກແລະຊື່ສັດກັບເຈົ້າພຽງຄົນດຽວ.
  3. ສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ BIS ແລະ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງຈະລົງລາຍເຊັນກັນໃນມື້ອື່ນ.

ຄຳວ່າ ປະຕິຍານ.

     ຄຳວ່າປະຕິຍານເປັນຄຳລາວປະເພດຄຳກິລິຍາທີ່ໄດ້ເຄົ້າມາຈາກພາສາປາລີ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ມີຕໍ່ກັນ ຫຼື ລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບອົງການຕ່າງໆ, ເຊີ່ງກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍວ່າຈະເຈລະຈາ ຫຼື ປະຕິຍານຕົນໃຫ້ເກີດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ໃຈທີ່ມີຕໍ່ກັນໄດ້, ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກໃຊ້ໃນພິທີການເຊັ່ນ :

ຕົວຢ່າງ:

  1. ນາງຈິນດາໄດ້ຂື້ນປະຕິຍານຕົນຢູ່ເທິງເວທີເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ພັກ-ລັດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.
  2. ທ້າວບຸນມີໄດ້ປະຕິຍານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມວ່າຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
  3. ຂ້ອຍຂໍປະຕິຍານຕົນວ່າຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນຄົນດີຈອງສັງຄົມ.

ແຕ່ບາງເທື່ອຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ ກໍປາກົດຢູ່ໃນປະໂຫຍກດຽວກັນໄດ້ເຊັ່ນ :

  • ໃນເວລາທີ່ປະຕິຍານຕົນນັ້ນ, ລາວໄດ້ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງວ່າຈະອຸທິດທຸກກຳລັງເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້.

ສະຫຼຸບ.

     ຄຳວ່າ ສັນຍາ ແລະ ປະຕິຍານ ສອງຄຳນີ້ມີຄວາມໝາຍທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ຫຼື ສາມາດເອີ້ນວ່າຄຳຮ່ວມຄວາມໝາຍໄດ້ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຈຳແນກໃຫ້ໄດ້ວ່າ ຄວນໃຊ້ຄຳໃດໃນກໍລະນີໃດເພາະຄຳວ່າສັນຍາຈະເວົ້າເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງສອງຝ່າຍຍິນຍອມພ້ອມໃຈກັນໃນການຈະເຮັດ ຫຼື ປະຕິບັດໂດຍເຮັດຂໍ້ກຳນົດທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຄຳວ່າປະຕິຍານຈະເວົ້າເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ມີຕໍ່ກັນ ຫຼື ລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບອົງການຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນນຳໃຊ້ບັນດາຄຳເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການ ຫຼື ສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ເປັນຢູ່ນະເວລານັ້ນ.

ຕິດຕາມ​ຂ່າວການ​ເຄືອນ​ໄຫວທັນ​​ເຫດ​ການ ເລື່ອງທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ ເຫດ​ການ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈໃນ​ລາວ​ໄດ້​ທີ່​ DooDiDo