ກະຊວງການເງິນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂົງເຂດວຽກງານການເງິນ

SA Game

ກະຊວງການເງິນ

ສຳມະນາການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂົງເຂດວຽກງານການເງິນ

 ໃນວັນທີ 25-26 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ,  ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ຈັດສຳມະນາການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025, ທັງນີ້ ກໍເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ໃນແຜນປະຕິຮູບຂອງ ຂະແໜງການເງິນບາດ ກ້າວທີ 1

ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ເພື່ອກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ກັບຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ໃນການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ, ທັງເປັນ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນແຫ່ງລັດໃນບາດກ້າວທີ 2 ແຕ່ປີ 2021-2025 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ແລະ ແຜນພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ 5 ປີແຕ່ປີ 2021-2025.

SA Game
ກະຊວງການເງິນ

ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ທັງເປັນການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການສຸມສະຕິປັນຍາໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຜ່ານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ມາເປັນແຜນປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນເປັນບາດກ້າວທີ 1 ແຕ່ປີ 2018-2020 ອອກເປັນ 6 ແຜນງານໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ, ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂະແໜງການເງິນ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸຄະລາກອນ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ ກໍຄື ແຜນປະຕິຮູບການເງິນແຫ່ງລັດ ຢູ່ໃນທາມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຫລາຍໜ້າວຽກມີການຫລ້າຊ້າ ແລະ ບາງໜ້າວຽກບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

SA Game
ກະຊວງການເງິນ

ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ໄດ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ໂດຍຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ໂດຍມີ ທ່ານນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ມີຄະນະພະແນກ,ຄະນະວິຊາການທີ່ຕາງໜ້າບັນດາກົມ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo

ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງການເງິນ