โมเดลเลี้ยงกบ ตามแบบฉบับเจริญโภคภัณฑ์เพื่อเกษตรต้นแบบ

SA Game

ภาพจาก pixabay

เกษตรกรไทยประสบความสำเร็จ “เลี้ยงกบ” เป็นอาชีพเสริม

โมเดลเลี้ยงกบ ง่าย ๆ ตามแบบฉบับของซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพเกษตรต้นแบบ ให้แก่ครอบครัวตำรวจผู้มีรายได้น้อยอาชีพเกษตรต้นแบบที่ว่า คือ “การปลูกผัก การเพาะเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงสุกร”

นำมาขยายผลให้กับเกษตรกรในชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากขั้นตอนไม่ยุ่งยากนัก แถมลงทุนน้อย สมบัติ พรขุนทด ผู้จัดการทั่วไป ด้านส่งเสริมเลี้ยงสัตว์น้ำภาคกลาง กล่าว

กบที่เห็นเลี้ยงในบ่อปูนนี้ เป็นกบสายพันธุ์กบนา สภาพของบ่อเลี้ยงกบของซีพีเอฟ เป็นบ่อปูน กึ่งระบบปิด คือมีสแลนคลุมมิดชิดให้พอป้องกันศัตรูของกบและแสงแดด

SA Game
ภาพจาก pixabay

บ่อปูนที่เห็นมีหลายบ่อมีขนาดเดียวกันหมดคือ 4×5 สูง 1 เมตร “1 บ่อ ปล่อยเลี้ยงจำนวน 3,500 ตัว ใช้เวลาเลี้ยง 80 วัน ก็จับขายได้ ขนาด 7 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการครับ”

“ผลผลิต 3,500 ตัว เมื่อจับขายจะได้ประมาณ 400 กิโลกรัม/บ่อ/รุ่น” คุณสมบัติ ย้ำ และอธิบายต่อว่า ต้นทุนต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 40 บาท ราคาขายในตลาดปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท เพราะฉะนั้นกบ 1 บ่อ จะมีกำไร 4,000 บาท/บ่อ/รุ่น

“1 ปี เลี้ยงได้ 4 รุ่น เป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีต่อเกษตรกร”  “10 บ่อ กำไร 40,000 บาท/รุ่น ถ้าเราเลี้ยงปีละ 3 รุ่น จะมีรายได้ 1.2 แสนบาท เป็นรายได้ที่ดีสำหรับเกษตรหรือผู้ที่มีพื้นที่ไม่มาก

กบที่นำมาเลี้ยงนั้น เป็นการเลี้ยงกบขุน เริ่มเลี้ยงตั้งแต่กบอายุ 30 วัน ก่อนที่จะนำมาเลี้ยงในบ่อปูนที่เห็นนี้ ทางเครือซีพีจะมีบ่อเพาะพันธุ์กบ อนุบาลกบ ในการเลี้ยงจะใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปทั้งหมด มีอาหาร 4 เบอร์ ตามอายุกบ โดยจะให้อาหารจำนวน 4 ครั้ง/วัน ปริมาณจะขึ้นอยู่กับปริมาณการกินของกบในแต่ละวัน จะต้องสังเกตว่ากบกินหมดหรือไม่

แต่หากคำนวณปริมาณการกินตามหลักวิชาการ จะคำนวณตามน้ำหนักกบ เช่น น้ำหนักกบ  100 กิโลกรัม จะให้อาหารประมาณ 3 กิโลกรัมต่อวัน เหตุที่ต้องเฉลี่ยให้ 4 ครั้ง/วัน เพราะกบลำไส้สั้น จึงต้องให้กินบ่อย

“เลี้ยงกบนาปัญหาไม่มาก เพียงแต่ช่วงหน้าฝนให้ระวังโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย แต่ก็ไม่รุนแรง มียาเวชภัณฑ์ แต่ของเราเน้นป้องกันคือการออกแบบบ่อจะต้องถูกหลัก ทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบน้ำถ่ายเทเข้าออก

วันหนึ่ง ๆ ต้องถ่ายเท 2 ครั้ง จะทำให้บ่อสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล และน้ำที่ใช้ไม่เยอะแค่พอท่วมหลังกบ น้ำที่ถ่ายเทออกไป เราจะปล่อยลงบ่อบำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ หรือถ้ามีแปลงผักอยู่ใกล้ๆนำไปรดผักจะยิ่งดีจะเพิ่มปุ๋ยมูลกบด้วย” คุณสมบัติ อธิบายแบบยาว เมื่อเห็นว่าทุกคนสนใจกันมาก

ตลาดมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 50/50 ถ้าในประเทศจะส่งไปที่กรุงเทพฯ ภาคอีสานส่งไปโคราช ภาคเหนือส่งไปลงที่นครสวรรค์ ซึ่งจะกระจายไปตลาดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่วนต่างประเทศส่งไปที่จีน สิงคโปร์ และฮ่องกงครับ”

ตลาดกบไปได้เรื่อย ๆ มีบ้างที่บางช่วงราคาอาจไม่ถึงกิโลกรัมละ 50 บาท แต่บางช่วงก็สูงกว่า 50 บาท  10 ปีมานี้ ตลาดกบเติบโตอย่างต่อเนื่อง…ความเสี่ยงมีน้อย ต้นทุนคือค่าอาหาร แต่ก็ได้ทดสอบแล้วว่ากำไรอยู่ได้”

สรุปว่า ใครที่จะคิดจะเลี้ยงกบแบบบ่อปูน (ตามต้นแบบของซีพีเอฟ) ให้มีเงินค่าทำบ่อเลี้ยงประมาณ 1 หมื่นบาทต่อบ่อ มีเงินค่าพันธุ์กบ และค่าอาหารกบ ฯลฯ และต้นทุนสำคัญคือความรู้ ใครอยากศึกษาการเลี้ยงให้ถ่องแท้ก็ปรึกษากับพนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำของซีพีเอฟซึ่งมีประจำอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ขณะนี้มีเกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการจำนวน 80 ราย (เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการเกษตรสันติราษฎร์) โดยทางซีพีเอฟ จะเป็นผู้ผลิตลูกกบส่งให้ และรับซื้อผลผลิตทั้งหมด แต่หากเกษตรกรจะทำตลาดเองก็ได้

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido

ที่มา : เกษตรก้าวไกล