โปรเจ็กต์ แก้มลิงขอนแก่น กรมชลฯ แก้น้ำท่วม ภัยแล้ง 3.5 หมื่นไร่

SA Game

ภาพจาก pixabay

เกษตรกรชาวลุ่มน้ำชี 3.5 หมื่นไร่ เฮลั่นกรมชลประทานเตรียมแผนขุดลอกแก้มลิงเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปี 64

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งนาปี-นาปรัง และการเกษตรอื่น ๆ หวังตัดยอดน้ำอีสานตอนบนก่อนลงตอนล่างกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ำชี เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 3.5 หมื่นไร่นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยขณะเดียวกันในกรณีที่แม่น้ำชีมีปริมาณน้ำมากโดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการแก้มลิงจะเป็นแหล่งน้ำให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี สำหรับโครงการนี้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการจำนวน 6,196 ไร่ แต่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่โครงการจะได้รับประโยชน์ 3.5 หมื่นไร่

นอกจากนี้แล้วกรมชลประทานยังมีแผนงานอีกหลายโครงการตามแนวสองฝั่งแม่น้ำชี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งให้กับประชาชน และโครงการนี้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองขอนแก่นในช่วงที่มีฝนตกหนัก ขณะเดียวกันก็จะเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เนื่องจากที่ผ่านมาในฤดูฝนปริมาณน้ำในลุ่มน้ำชีจะมีปริมาณน้ำมาก จนส่งผลกระทบกับประชาชนตามแนวลำน้ำชี ก่อนที่จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำมูลที่อำเภอวารินชำราบ และไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แต่ในฤดูแล้งก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภค”

SA Game
ภาพจาก pixabay

สำหรับโครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากเดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติมีความจุ 7.4 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจะดำเนินการขุดลอกให้มีความลึกประมาณ 3-5 เมตร พร้อมทำคันดินโดยรอบ และมีอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง จะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีก 27.62 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 35.02 ล้านลูกบาศก์เมตร นายประพิศ กล่าว

ซึ่งปริมาณน้ำจะเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ 35,000 ไร่ ทั้งนี้กรมชลประทานจะดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ

ด้านนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน (ส่วนหน้า) เผยว่า กรมชลประทาน ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 3 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำจอหอ และสั่งติดตั้งเพิ่มที่ประตูระบายน้ำข่อยงามอีกจำนวน 3 เครื่อง

พร้อมเดินเครื่องเร่งผักดันน้ำจากลำตะคองผ่านประตูระบายน้ำกันให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลบริเวณฝายบ้านส้ม ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยเร็วที่สุด เพื่อจะช่วยให้ระดับน้ำที่ท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาซึ่งเริ่มลดลงตามลำดับ

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ