โครงการประกันรายได้ชดเชย “ข้าวเปลือก” ผู้ปลูกข้าวประกันรายได้

SA Game

ภาพจาก pixabay

ราคาเงินชดเชย “ข้าวเปลือก” ที่รัฐบาลต้องจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 ในข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564

โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม (ยกเว้นภาคใต้ 16 มิถุนายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) และจะได้รับ “เงินชดเชย” งวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นับจากที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวออกประกาศ “ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง” เทียบกับราคาประกันในทุก ๆ 7 วัน

ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 2 งวด คือ วันที่ 1-8 พฤศจิกายน กับวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ (ซึ่งเป็นชนิดข้าวหลัก) จะได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยตันละ 3,000 บาท รายละไม่เกิน 14 ตัน

SA Game
ภาพจาก pixabay

จากการติดตามการจ่ายเงินชดเชยจาก “ราคาอ้างอิง” พบว่าคณะอนุกรรมการกำหนดราคาสำหรับเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่ 9-15 พ.ย. 2563 ประกอบด้วย ราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,003.03 บาท หรือ ”ต่ำกว่า” ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรตันละ 2,996.97 บาท หรือจ่ายเพิ่มขึ้นจากงวดแรก (1-8 พ.ย. 2563) ที่มีส่วนต่างเพียงตันละ 2,911.17 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ้างอิงตันละ 11,727.04 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ที่ตันละ 14,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตันละ 2,272.96 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดแรกที่มีส่วนต่างเพียงตันละ 2,137.45 บาท

ส่วนข้าวเปลือกเจ้า มีราคาอ้างอิงตันละ 8,880.82 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ตันละ 10,000 บาททำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตันละ 1,119.18 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยที่ลดลงจากงวดแรกที่มีส่วนต่างตันละ 1,222.36 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาอ้างอิงตันละ 9,939.84 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ตันละ 11,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตันละ 1,060.16 บาท ลดลงจากงวดแรกที่มีส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาอ้างอิงตันละ 10,688.99 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกัน 12,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างตันละ 1,311.01 บาท ลดลงจากงวดแรกที่เคยมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายตันละ 2,084.34 บาท

การจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวเปลือกข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดสำหรับข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลิจังหวัดนอกพื้นที่ มีราคาอ้างอิง “ต่ำกว่า” ราคาประกันทั้ง 2 งวด

ส่งผลให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับราคาข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวเปลือกปทุมธานี-ข้าวเปลือกเหนียว เริ่มมีแนวโน้มราคาในตลาดขยับขึ้น ส่งผลให้เกณฑ์ “ราคาอ้างอิง” ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลจ่ายเงินประกันราคาข้าวลดลง

ข่าว ความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ