แพลตฟอร์มดัง ดันส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลก

SA Game

ภาพจาก pixabay

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสจับคู่ธุรกิจรุกตลาดส่งออกผลไม้ ดึง 14 แพลตฟอร์มดัง ช่วยระบายสินค้า ทซื้อขายกว่า 1,500 ล้านบาท

แพลตฟอร์มดัง จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้ เพื่อกระตุ้นตลาดส่งออก มีผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ 45 บริษัท จาก 13 ประเทศทั่วโลก และผู้ประกอบการ Platform Online 14 ราย มาพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยกว่า 70 รายเข้าร่วม

คาดมีมูลค่าการเจรจาซื้อขายกว่า 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าเจรจาซื้อขายทันที  400 ล้านบาท พร้อมจัดพิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขาย (MOU) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,095 ล้านบาท

ผลไม้ไทย เป็นพืชผลเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกผลไม้สด 113,124 ล้านบาท (3,648 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 50,606 ล้านบาท (1,634 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งตลาดมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง

SA Game
ภาพจาก pixabay

ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   กล่าว

ทั้งนี้ไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสินค้า และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ โดย ตลาดส่งออกผลไม้สดสูงสุด 5 ลำดับแรกของไทย ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย

มียอดส่งออกสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย และมังคุด และประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าผลไม้แปรรูปสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง และน้ำผลไม้

เพื่อรองรับผลผลิตที่ออกมาจำนวนมากในช่วงฤดูกาลผลไม้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป เพื่อผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุก และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ เน้นการรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟูตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมถึงทูตพาณิชย์ในต่างประเทศให้ร่วมเป็นทัพหน้าในการรุกตลาดส่งออกผลไม้ไทย

สำหรับการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในครั้งนี้ ได้เชิญผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 45 บริษัท จาก 13 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ จีน เวียดนาม เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เมียนมาร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สเปน และฝรั่งเศส

รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ ทีมอลล์โกลบอล ในเครืออาลีบาบา ประเทศจีน บิ๊กบาสเก็ตดอทคอม ประเทศอินเดีย คลังดอทคอม ประเทศกัมพูชา อเมซอนสิงคโปร์ และอื่น ๆ จำนวน 14 แพลตฟอร์ม มาร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 บริษัท

เพื่อผลักดันเร่งระบายสินค้า และเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศที่มีศักยภาพ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ นำคณะผู้นำเข้า ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้และโรงงานผลไม้แปรรูป และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าผลไม้ไทย

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานส่งออก รวมทั้งแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

นอกจากนี้ DITP ยังจัดพิธีลงนามข้อตกลงการซื้อขาย (MOU) สร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือระหว่างผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าจากประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ในการซื้อขายสินค้า ผลไม้สด ทุเรียน ส้มโอ มะม่วง ลำไย สละ ผักสด มะนาว หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบ ข้าวโพดอ่อน พริก และผลไม้อบแห้งต่าง ๆ กว่า 10,000 ตัน รวมมูลค่าซื้อขายกว่า 1,095 ล้านบาท

ซึ่งคาดหวังผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยเร่งระบายสินค้าผลไม้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย ส่งผลให้มีการเจรจาค้าขาย และคาดว่ามียอดเจรจาซื้อขายทันทีอีก 400 ล้านบาท รวมมูลค่าการซื้อขายจากการจัดกิจกรรมนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ