เรียกประชุมด่วน ผู้ว่าการ ”รฟท” เตรียมแผนรองรับการเปิดเดินขบวนรถไฟ

WM

ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

“นิรุฒ มณีพันธ์” ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่เรียกประชุมด่วนเตรียมแผนรองรับการเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังหยุดให้บริการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

“นิรุฒ มณีพันธ์” ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่เรียกประชุมด่วนเตรียมแผนรองรับการเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังหยุดให้บริการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

วันที่  26 เมษายน 2563  “นายนิรุฒ มณีพันธ์ “ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่ เรียกประชุมด่วนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) หลัง

จากเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีการประชุมหารือเพื่อให้ทุกส่วนงานได้เตรียมความพร้อม กรณีหากจะต้องเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังจากหยุดให้บริการในช่วงของการแพร่ระบาด ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เสนอแผนและมาตรการผ่อนปรนด้านการขนส่งทางรถไฟให้สอดคล้องกับแผนผ่อนปรนของรัฐบาล 

WM
ภาพโดย S. Hermann & F. Richter จาก Pixabay

นาย”นิรุฒ มณีพันธ์” กล่าวว่า การที่ต้องเรียกประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด่วนในวันหยุด เนื่องจากมีความต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาและหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนที่จะกลับเข้ามาใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งการหาวิธีป้องกันพนักงานรถไฟที่ต้องให้บริการที่สถานีและบนขบวนรถ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยรัดกุม อีกทั้งการเตรียมแผนการรองรับการผ่อนปรนของรัฐบาล หากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งอาจจำแนกการดำเนินการออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นวิกฤต ขั้นมีความเสี่ยง ขั้นควบคุมได้ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ซึ่งแผนงานจะแยกออกเป็นรายกิจกรรม เช่น การคัดกรองพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ การคัดกรองผู้โดยสาร การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาด การบริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ การให้บริการอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น และยังต้องเตรียมการในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าอีกด้วย

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา  อปท. นิวส์