เทคนิคการฝึกให้ลูกน้อยทานข้าวเอง ได้ประโยชน์ช่วยให้ลูกฉลาดได้!!

SA Game

มาเริ่มต้นฝึกวินัย หากอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ด้วยการให้ลูกกินข้าวดื่มน้ำเอง!!

สำหรับคุณแม่หลายๆ ท่าน เมื่อถึงคราวที่ตั้งครรภ์ต้องเริ่มจะหันมาใส่ใจในการหาวิธีการที่จะเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี หาข้อมูลดีๆ เพื่อต้องการพัฒนาลูกของตัวเองได้มีศักยภาพที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมในอนาคตได้ง่ายและสบายๆ โดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าลูกจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องออกไปอยู่ในสังคมภายนอก สังคมที่พ่อแม่ไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ร่วมด้วยตลอดเวลาได้

สำหรับคุณแม่บางท่านก็ต้องมานั่งกังวลว่าลูกของตัวเองจะสามารถทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองได้หรือไม่ เพราะการที่ลูกต้องไปอยู่ในสังคมภายนอกโดยไม่มีพ่อแม่มานั่งควบคุม ลูกจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เริ่มจากการเข้าสู่โรงเรียนแรกในชีวิต ลูกๆ ก็ต้องเก็บของเล่น เก็บขยะ แกะเปลือกขนม ดื่มน้ำ กินข้าว และกิจกรรมอื่นๆ ด้วยตัวเองทั้งสิ้น

SA Game
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/edmontez-602980/

ดังนั้นคนเป็นแม่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กิจกรรมในสังคมภายนอก หรือในโรงเรียนที่ลูกต้องไปประจำ จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้ วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกของคุณฉลาดรู้และฉลาดทำด้วยการฝึกฝนให้เขากินข้าวและดื่มน้ำด้วยตัวเอง เมื่อครั้งที่ลูกมีร่างกายที่สามารถจับหรือแตะต้องสิ่งของด้วยตัวเองได้แล้ว

โดยเริ่มจากการปล่อยให้ลูกได้รับประทานอาหารด้วยตัวเอง โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าจะหกเลอะเทอะและสกปรกพื้นที่เต็มไปหมด แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าจะทำให้เลอะเทอะก็ควรหาวิธีป้องกัน ด้วยการนำกระดาษหนังสือพิมพ์หรือนำผ้าพลาสติกมาปูไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อนก็ได้ค่ะ เพราะเมื่อลูกรับประทานเสร็จแล้ว แม้จะเลอะเทอะแต่ก็สามารถทำความสามารถได้ไม่ยากแล้วละค่ะ

SA Game
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/csifferd-12684332/

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่าไปกังวลว่าลูกจะกินเองแล้วจะทำให้หกเลอะเทอะ เพราะการคอยกังวลอยู่แบบนี้ อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ใจอ่อน จนช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกเองเลย ซึ่งการกระทำแบบนี้ จะเป็นวิธีที่ไม่สามารถทำให้ลูกเติบโตและรู้จักการเอาตัวรอดในการกินข้าวดื่มน้ำด้วยตัวเองได้เมื่อครั้งต้องไปอยู่ในสังคมที่ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองวิธีการที่ให้ลูกกินข้าวดื่มน้ำเองนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านต่างๆ ให้กับลูกแล้วนั้น ยังเป็นการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เหมาะสมตามวัยให้กับลูกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะยังคอยกังวลว่า ลูกจะกินข้าวเองแล้วทำให้หกเลอะเทอะ จนป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกตลอดอีกไหมน๊า ทั้งที่ลูกสามารถจับช้อนถือแก้วได้บ้างแล้ว เพราะเมื่อสิ่งนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกของเราฉลาดในการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่า ถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกจะสามารถกินข้าวดื่มน้ำด้วยตัวเองได้หรือเปล่า

SA Game
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/avitalchn-3017371/

มีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายคนเมื่อมีลูกก็จะห่วงเค้าในเรื่องต่างๆ พยายามคิดค้นหาวิธี หรือกุศโลบายต่างๆ ในการสอนเค้าทั้งในเรื่องของการเป็นเด็กดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตลอดจนสอนในเรื่องของการใช้ชีวิต ช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่ง “ความฉลาด” ในด้านต่างๆ ก็เป็นเรื่องลำดับต้นๆ ที่คุณพ่อคุณแม่นึกถึง วิธีการฝึกให้ลูกเป็นเด็กฉลาด เริ่มได้ง่ายๆ เพียงให้ลูกกินข้าวเอง ดื่มน้ำเอง

SA Game
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/stocksnap-894430/

การฝึกให้ลูกกินข้าวเองมีดีมากกว่าที่คิด เราเหนื่อยในวันนี้ ดีกว่าเหนื่อยไปทั้งชีวิตนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะต้องยอมรับว่า “ความเลอะเทอะจากการให้ลูกกินข้าวเอง” จะมาคู่กับ “ความเหนื่อย” เสมอ แต่…ความเหนื่อยนี้จะไม่เสียเปล่าแน่นอน เพราะแลกกับการให้ลูกได้เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง แลกกับพัฒนาการทางสติปัญญา และแลกกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ข้อนี้จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และการแก้ปัญหา เพราะเมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกต้องกินเลอะเทอะ ก็ให้เตรียมกระดาษหนังสือพิ่มพ์หรือพลาสติกมารองพื้น เท่านี้จะทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดค่ะ

การฝึกให้ลูกๆ ช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เล็กๆ DooDiDo ถือเป็นวิธีการที่ดีจะซึมซับวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณพ่อคุณแม่และสามารถนำไปปรับใช้เมื่อเค้าโตขึ้นอีกด้วยนะคะ พัฒนาการทางด้านความคิดวิเคราะห์ เพราะลูกจะต้องใช้ความคิดและลำดับความคิดในทุกขั้นตอนของการกินอาหาร ทั้งหมดนี้ลูกต้องใช้ความคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งสิ้น ถือเป็นพัฒนาการทางสติปัญญาค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://momandbaby.net/