“อาหาร‌” ที่‌สามารถ‌ทาน‌แก้‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌ ‌ไป‌ดู‌กัน‌ค่ะ‌ว่า‌มี‌อะไร‌บ้าง‌

WM
รู้‌หรือ‌ไม่‌!! ‌6‌ ‌อาหาร‌ช่วย‌ลด‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌
สำหรับ‌ใคร‌ที่‌มี‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ ‌เพราะ‌สาเหตุ‌มา‌จาก‌การ‌ดื่ม‌เครื่อง‌ดื่ม‌แอลกอฮอล์‌ ‌หรือ‌เรียก‌ง่าย‌ ๆ‌ ‌ว่า‌อา‌การ‌แฮงค์‌ ‌พอ‌ตื่น‌ขึ้น‌มา‌ใน‌เช้า‌วัน‌ใหม่‌ คง‌รู้สึก‌ ปวด‌หัว‌ข้าม‌วัน‌ ‌ด้วย‌ฤทธิ์‌ของ‌เครื่อง‌ดื่ม‌แอลกอฮอล์‌เนี่ย‌ ‌ส่ง‌ผล‌ให้‌ร่างกาย‌ของ‌เรา‌ขับ‌ปัสสาวะ‌บ่อย‌ ‌ดัง‌นั้น‌หาก‌เรา‌ต้องการ‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ที่‌ เกิด‌จาก‌การ‌แฮงค์‌แอลกอฮอล์‌ ‌เรา‌สามารถ‌ทาน‌ ‌มัน‌ฝรั่ง‌ ‌เพื่อ‌บรรเทา‌ได้‌ โดย‌ผ่าน‌การ‌ปรุง‌แบบ‌นึ่ง‌ ‌ต้ม‌ ‌หรือ‌อบ‌ตาม‌ต้องการ‌ ‌เพราะ‌มัน‌ฝรั่ง‌เป็น‌แหล่ง‌
ของ‌โพแทสเซียม‌ 
 
อาการ‌ปวด‌หัว‌ ‌สามารถ‌เกิด‌ขึ้น‌ได้‌กับ‌คน‌ทุก‌เพศ‌ทุก‌วัย‌ ‌ไม่‌ว่า‌จะ‌มา‌จาก‌ความเครียด‌หรือ‌โรค‌ประจำ‌ตัว‌ก็ตาม‌ ‌ซึ่ง‌ใคร‌ที่‌เบื่อ‌แล้ว‌กับ‌การ‌ต้อง‌กิน‌พา‌ราฯ‌ บ่อยๆ‌ ‌อยาก‌ให้‌ลอง‌หัน‌มา‌ใช้‌ตัว‌ช่วย‌อย่าง‌การ‌กิน‌อาหาร‌กัน‌ดู‌ ‌เพราะ‌หลาย‌คน‌อาจ‌จะ‌ยัง‌ไม่รู้‌ว่า‌ ‌อาหาร‌บาง‌ชนิด‌ช่วย‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌จริง‌ ‌วัน‌นี้‌เรา‌มี‌อาหาร‌ ที่‌สามารถ‌ทาน‌แก้‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌ ‌ไป‌ดู‌กัน‌ค่ะ‌ว่า‌มี‌อะไร‌บ้าง‌ ‌
 
WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/jillwellington-334088/
อาหาร‌ที่‌ช่วย‌แก้‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ 
1. แตงโม‌ ‌เป็น‌ผล‌ไม้‌ที่‌มี‌น้ำ‌เยอะ‌โดย‌ธรรมชาติ‌อยู่‌แล้ว‌ ‌นอกจาก‌จะ‌ช่วย‌เติม‌ความ‌ชุ่ม‌ชื้น‌ให้‌ร่างกาย‌ ‌ผล‌ไม้‌ที่‌มี‌น้ำ‌มาก‌เกือบ‌ทุก‌ชนิด‌ ‌จะ‌อุดม‌ไป‌ ด้วย‌แมกนีเซียม‌สูง‌ ‌ซึ่ง‌แมกนีเซียม‌นี่‌แหละ‌ที่‌เป็น‌ตัวการ‌สำคัญ‌ใน‌การ‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ ‌และ‌ด้วย‌ความ‌ที่‌แตงโม‌เป็น‌ผล‌ไม้‌ที่‌ช่วย‌คลาย‌ร้อน‌ได้‌ดี‌ ‌จึง‌สามารถ‌เติม‌ความ‌สดชื่น‌ให้‌ร่างกาย‌ได้‌มาก‌ยิ่ง‌ขึ้น‌ 
2. ขนม‌ปัง‌โฮล‌เกรน‌ ‌‌ปัจจุบัน‌คง‌ไม่มี‌ใคร‌ไม่รู้‌จัก‌ ‌“‌โฮล‌เกรน‌”‌ ‌เพ‌ราะ‌โฮล‌เกรน‌ ‌คือ‌ ‌ธัญพืช‌เต็ม‌เมล็ด‌ที่‌ไม่‌ผ่าน‌การ‌ขัด‌สี‌ ‌ที่‌สำคัญ‌ยัง‌โลว์‌ คาร์โบไฮเดรต‌ อีก‌ด้วย‌ ‌หาก‌คุณ‌เป็น‌อีก‌คน‌หนึ่ง‌ที่‌กำลัง‌ได‌เอ‌ตด้วย‌วิธี‌การ‌งด‌แป้ง‌อยู่‌ เรา‌ขอ‌แนะนำ‌ว่า‌ให้‌เลือก‌กิน‌เป็น‌ขนม‌ปัง‌โฮล‌เกรน‌ ‌หรือ‌ธัญพืช‌ไม่‌ขัด‌สี‌ชนิด‌อื่นๆ‌ ‌แทน‌ ‌เพื่อ‌ที่‌ร่างกาย‌จะ‌ได้‌ไม่‌ขาด‌คาร์โบไฮเดรต‌จน‌เกิน‌ไป‌ ‌แถม‌ยัง‌มี‌สาร‌อาหาร‌และ‌แร่‌ธาตุ‌อื่นๆ‌ ‌ที่‌มี‌ประโยชน์‌ ‌และ‌ยัง‌ช่วย‌ให้‌ร่างกาย‌หลั่ง‌ฮอร์โมน‌เซ‌โร‌โท‌นิน‌ ‌(Serotonin)‌ ‌หรือ‌ฮอร์โมน‌แห่ง‌ความ‌สงบ‌ ‌รับรอง‌ว่าน‌อก‌จาก‌จะ‌ลด‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ยัง‌ช่วย‌ให้‌อารมณ์‌ดี‌ยิ่ง‌ขึ้น‌ด้วย‌ 
WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/keem1201-13988/
3. ข้าวโพด‌ ‌ธัญพืช‌อีก‌ชนิด‌ที่‌หากิน‌ง่าย‌อย่าง‌ ‌ข้าวโพด‌ ‌ก็‌สามารถ‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌ ‌เพราะ‌ว่า‌ข้าวโพด‌มี‌ ‌วิ‌ตา‌มิ‌นบี‌ ‌3‌ ‌หรือ‌สาร‌ไน‌อะ‌ซิน‌ ‌ ซึ่ง‌จะ‌ช่วย‌ บำรุง‌เส้นเลือด‌ที่‌ขึ้น‌ไป‌เลี้ยง‌ระบบ‌ประสาท‌ ‌จึง‌ทำให้‌เลือด‌ไหล‌เวียน‌ไป‌เลี้ยง‌สมอง‌ได้‌ดี‌ขึ้น‌ ‌ลด‌ความ‌ตึงเครียด‌ของ‌กล้าม‌เนื้อ‌ส่วน‌ต่างๆ‌ จึง‌ทำให้‌ลด‌อาการ ปวด‌หัว‌ลง‌ได้‌นั่นเอง‌ ‌‌
 
4. อัล‌มอน‌ด์‌ ‌ถั่ว‌อัล‌มอน‌ด์‌ ‌สุด‌แสน‌อร่อย‌สารพัด‌ประโยชน์‌ ‌ก็‌เป็น‌อีก‌ของดี‌ที่‌ช่วย‌ลด‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌ ‌เพราะ‌จาก‌งาน‌วิจัย‌ที่‌ผ่าน‌มา‌ ‌พบ‌ว่า‌อัล‌มอน‌ด์ มี‌แมกนีเซียม‌สูง‌ ‌จึง‌ช่วย‌ป้องกัน‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌ ‌นอกจาก‌นี้‌ยัง‌ช่วย‌คลาย‌หลอด‌เลือด‌อีก‌ด้วย‌ ‌การ‌รับ‌ประทาน‌อาหาร‌ที่‌มี‌แมกนีเซียม‌สูง‌สามารถ‌บรรเทา‌ และ‌ป้องกัน‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌อย่าง‌เห็น‌ผล‌ ‌โดย‌เฉพาะ‌ผู้‌ที่‌เป็น‌ ‌“‌โรค‌ไมเกรน‌”‌ ‌เนื่องจาก‌ผู้‌ที่‌เป็น‌โรค‌ไมเกรน‌จะ‌มี‌ระดับ‌แมกนีเซียม‌ใน‌เลือด‌ต่ำ‌กว่า‌ปกติ‌ ‌จึง‌ควร‌บริโภค‌อาหาร‌ที่‌เป็น‌แหล่ง‌แมกนีเซียม‌เพื่อ‌ช่วย‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ ‌นอก‌จา‌กนี้อัล‌มอน‌ด์‌ยัง‌มี‌โพรไบ‌โอ‌ ‌และ‌กรด‌อะ‌มิโน‌ ซึ่ง‌จะ‌ช่วย‌ให้‌ร่างกาย‌ หลั่ง‌สาร‌เซ‌โร‌โท‌นิน‌ ‌(Serotonin)‌ ‌ออก‌มา‌ ‌ทำให้‌รู้สึก‌ผ่อน‌คลาย‌ยิ่ง‌ขึ้น‌นั่นเอง‌ 

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@wesual
5. โย‌เกิร์ต‌ ‌นอกจาก‌โย‌เกิร์ต‌ จะ‌เป็น‌อาหาร‌ได‌เอต‌สำหรับ‌ใคร‌หลายๆ‌ ‌คน‌แล้ว‌ ‌ใคร‌จะ‌ไป‌รู้‌ว่า‌โย‌เกิร์‌ตก็‌สามารถ‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌เช่น‌กัน‌ ‌เพราะ‌ บาง‌ครั้ง‌สาเหตุ‌ที่‌คน‌เรา‌เกิด‌ปวด‌หัว‌หรือ‌เกิด‌อาการ‌วิง‌เวียน‌ ‌อาจ‌มา‌จาก‌การ‌ที่‌ร่างกาย‌กำลัง‌ขาด‌แคลเซียม‌ ‌ดัง‌นั้น‌การ‌กิน‌โย‌เกิร์ต‌จึง‌ช่วย‌เพิ่ม‌แคลเซียม‌ ให้‌ร่างกาย‌บรรเทา‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌นั่นเอง‌ 
ดัง‌นั้น‌หาก‌คุณมี‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ขึ้น‌มา‌ แต่อยาก‌ลอง‌พึ่ง‌ยา‌ให้‌น้อย‌ลง‌ก็‌ลอง‌หันมา‌ใช้‌วิธี‌การ‌กิน‌อาหาร‌เหล่า‌นี้‌กัน‌ดูนะค่ะ DooDiDo รับรอง‌ว่า‌มี‌คุณค่า‌ สาร‌อาหาร‌ที่‌ช่วย‌ลด‌อาการ‌ปวด‌หัว‌ได้‌จริงๆ‌ ‌แถม‌ยัง‌มี‌ประโยชน์‌ใน‌ด้าน‌อื่นๆ‌ ‌อีก‌ด้วย‌ ‌และ‌การ‌ทาน‌อาหาร‌ควบคู่‌กับ‌การ‌ดูแล‌สุขภาพ‌ ‌ออก‌กำลัง‌กาย‌ ‌และ‌พัก‌ผ่อน‌ให้‌เพียง‌พอ‌แค่‌นี้‌ ก็‌ทำให้‌เรา‌มี‌สุขภาพ‌ที่‌ดี‌ห่าง‌ไกล‌จาก‌โรค‌ภัย‌ไข้‌เจ็บ‌ได้‌แล้ว‌ละค่ะ‌ 
ขอบคุณแหล่งที่มา: www.tescolotus.com