อย่าละเลย 8 ปัญหาผู้สูงอายุสุขภาพที่พบบ่อย!!

WM

ปัญหาสุขภาพของผู้สุงอายุที่พบบ่อยมากที่สุดมี 8โรค 

ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพราะเมื่อเราแก่ตัวลง ร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยไปตามวัยอันควรกันทั้งนั้นค่ะ โดยอวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำได้ไม่เท่าคนในวัยหนุ่มสาว ผมหงอก ริ้วรอย ผิวเหี่ยวย่น เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงที่จะเจอไม่ได้ เเต่ผู้สูงอายุสามารถรับมือได้ ถ้ามีการเตรียมพร้อมตั้งเเต่เนิ่นๆ หรือก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยของคนเรานั้น ย่อมมีหลักในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ

สำหรับผู้สูงวัยนั้น ก็มีหลักในการส่งเสริมสุขภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากเป็นพิเศษกว่าวัยอื่นๆด้วยซ้ำ เนื่องจากวัยสูงอายุมักเจ็บป่วยได้ง่าย เรี่ยวแรงน้อย และพบโรคประจำตัวต่างๆ เกิดขึ้นตามช่วงวัยได้มากกว่าคนวัยอื่นๆ  ปัญหาสุขภาพของผู้สุงอายุที่พบบ่อยมากที่สุดมี 8โรค ลองไปติดตามกันดูนะคะว่ามีโรคอะไรบ้าง

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/stevepb-282134/
  1. โรคเรื้อรัง

ข้อมูลจากสภาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ผู้สูงอายุประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1  โรค และผู้สูงอายุอีกจำนวน  77 เปอร์เซ็นต์ มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 2 โรค  โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน โรคพวกนี้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 1 ใน 3  ของจำนวนผู้เสียชีวิตในเเต่ละปีอีกด้วย อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น  คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน การเคลื่อนไหวเเละออกกำลังกายน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุอ้วนมากขึ้น ต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังตามมา ในทางตรงกันข้าม หากลดปัจจัยเหล่านี้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้อ้วนลงได้ ก็จะช่วยลดอัตตราการเกิดโรคเรื้อรังได้

  1. ความจำ

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะสมองเสื่อม มีการสูญเสียการรับรู้ เรื่องระบบคิด ความจำ จากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีคนทั่วโลก ประมาณ 47.5 ล้านคน มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งในปี 2050 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมมาก เกือบ 3 เท่า

ข้อมูลจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังด้วย เเต่สำหรับโรคที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการพัฒนาไป่สภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น ยา สารเสพติด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า เอชไอวี และการสูบบุหรี่

  1. สุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะซึมเศร้า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัญหาทางจิตกว่า 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับโรคทางจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดขึ้นได้ 7 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ

แนวทางการแก้ไขและจัดการที่ดีนั้น ควรมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดี ควบคู่กับกับการมีสุขภาพดี เช่นจัดให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีการช่วยเหลือและสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว เพื่อน หรือเครือข่ายต่างๆเพื่อช่วยรักษา ป้องกันอาการซึมเศร้า

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/sabinevanerp-2145163/
  1. อุบัติเหตุ หกล้ม และการบาดเจ็บทางร่างกาย

ข้อมูลทางสถิติ ระบุว่า ทุก ๆ 15 วินาที ผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก มีจำนวนที่ต้องเข้ารักษาในห้องห้องฉุกเฉินจำนวนมาก และทุกๆ 29 วินาที พบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการบาดเจ็บอันดับต้น ๆ ของผู้สูงอายุ สาเหตุที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บ หกล้มได้ง่าย เพราะความเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุ ผู้สูงอายุจะมีมวลกระดูกน้อย มีโอกาสแตกหักได้ง่าย และมีมวลกล้ามเนื้อน้อยลง สูญเสียความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ส่งผลให้สุขภาพผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย

อย่างไรก็ตามการหกล้ม บาดเจ็บนั้นอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในหลายกรณี และหลายๆเหตุการณ์ ผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ เช่น เพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเเรงต้าน ช่วยเพิ่มมวลกระดูก และการปรับเปลี่ยนสภาพเเวดล้อมภายในบ้าน

  1. ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือภาวะการขาดสารอาหาร หรือภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี มักจะมีภาวะขาดสารอาหารที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา เช่น ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะซึมเศร้า โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น

  1. ความบกพร่องระบประสาทสัมผัส

ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น และการได้ยินเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า 70 ปี ข้อมูลจาก CDC  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้สูงอายุจำนวน 1ใน 6คน มีความบกพร่องทางสายตา และ 1 ใน 4 มีความบกพร่องทางการได้ยิน เเต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดี เพราะว่าปัญหาทั้งสองนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยเครื่องมือ เช่น ใช้เเว่นตาช่วยในการมองเห็น หรือเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการประเมินการสูญเสียการได้ยิน เเละเครื่องมือในการช่วยฟัง

  1. สุขภาพช่องปาก

เรามักมองข้ามปัญหาสุขภาพสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ซึ่งในทางกับกันเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด ข้อมูลจากแผนกสุขภาพช่องปากของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะไม่มีฟันธรรมชาติ ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีปัญหาโรคฟันผุ (ฟันผุอาจนำไปสู่ความยากลำบากในการกิน กลือนอาหารได้)        สำหรับปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปากแห้ง โรคเหงือก และโรคมะเร็งปาก อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพเหล่านี้สามารถจัดการการ และป้องกันได้โดยการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/sabinevanerp-2145163/
  1. ปัสสาวะเล็ด และอาการท้องผูก

ภาวะปัสสาวะเล็ดและอาการท้องผูก ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เเต่ปัญหาเหล่านี้เราสามารถจัดการและป้องกันได้ เช่น การเลือกกินอาหารที่ดีต่อระบบขับถ่าย

การเอาใจใส่ในสารอาหารที่ผู้สูงอายุได้รับและพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัยนั้น DooDiDo คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการที่ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากวัยที่เปลี่ยนไป สารอาหารที่ผู้สูงอายุต้องการก็เปลี่ยนแปลงตาม ดังนั้นการหาอาหารเสริมดีๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มสารอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://bangkokanti-aging.com