ห้ามนำเข้าจักยานยนต์พาณิชย์เข้ม ยกร่างประกาศป้องกันมลพิษ

SA Game

ภาพจาก pixabay

กระทรวงพาณิชย์ ยกร่างประกาศ ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วเพื่อป้องกันมลพิษและความปลอดภัย

กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2539 เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

โดยขณะนี้ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 5 ตค. – 4 พ.ย. 2563 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า

SA Game
ภาพจาก pixabay

สำหรับสินค้าที่ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วขอบเขตสินค้า ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ใช้แล้วรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ

เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ย.2563

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

ข่าว ความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : ข่าวสด