สิทธิ 6.4 ล้านคนใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังโหมโรง“คนละครึ่ง”

SA Game

ภาพจาก กระทรวงการคลัง

6.4 ล้านคนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 แสนร้านค้า

ประชาชนที่ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายผ่าน “แอปเป๋าตัง”  และต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าG-Wallet  ใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่ง”  วันละไม่เกิน 150 บาท  ส่วนร้านค้าต้องดาวน์โหลดแอปถุงเงิน และ สแกนรับเงินผ่าน “แอปถุงเงิน”รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

ซึ่งช่วงเช้าของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 6,733,557 คน ในจำนวนนี้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งได้รับสิทธิใช้จ่ายตามโครงการจำนวน 6,402,927 คน ยังคงเหลือสิทธิให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกกว่า 3 ล้านคน

โครงการคนละครึ่งมีความพร้อมในการรองรับระบบการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย

โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” จะเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรก จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ใช้ได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

SA Game
ภาพจาก pixabay

จำนวนสิทธิคงเหลือ

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีจำนวนสิทธิ์ที่ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อีกจำนวน 3,379,340 คน

ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้า ต้องใช้จ่าย ผ่านแอปเป๋าตัง ผู้ได้รับสิทธิจ่ายครึ่ง รัฐช่วยจ่ายอีกครึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ซื้อของ 300 บาท รัฐจ่าย150 บาท ประชาชนจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง 150 บาท

ซื้ออของ 400 บาท รัฐจ่าย150 บาท ผู้ได้รับสิทธิจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง 250 บาท (ค่าของ 400 – รัฐจ่าย 150 = เราจ่าย 250 บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถจ่ายส่วนต่างค่าสินค้าเป็นเงินสดได้

ร้านค้าต้องอัปเดต “แอปถุงเงิน”

– ส่วนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการและมีแอป “ถุงเงิน” แล้ว ขอให้อัปเดตแอป “ถุงเงิน” แล้วกดปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการผ่านแอปก่อน เพื่อให้พร้อมรับการสแกนจ่ายเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”ของลูกค้า

– สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการและมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ขอให้อัพเดทแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันและกดปุ่มยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวก่อนด้วย เพื่อให้พร้อมรับการสแกนจ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนได้อย่างราบรื่น

โดยขณะนี้มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตร้านค้าดังกล่าวจากสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่งที่หน้าร้านค้า หรือค้นหารายชื่อและที่ตั้งร้านค้าได้จากเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.คอม อีกทางหนึ่ง

ข่าว ความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido