สายตาสั้น เกิดจากอะไร มีอาการและวิธีการรักษาอย่างไร

สายตาสั้น

สายตาสั้น เป็นปัญหาสายตาที่พบได้ทั่วไป อาการเริ่มต้นที่สังเกตได้คือการมองเห็นสิ่งของในระยะไกลไม่ชัดเจน ต้องขยี้ตาหรือหรี่ตาในการมอง การเกิดภาวะสายตาสั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละบุคคล และเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอีกด้วย ทั้งนี้สายตาอาจสั้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ในบทความนี้ได้รวบรวมความหมายของสายตาสั้น, วิธีการสังเกตอาาร, สาเหตุ, การรักษา และระดับของสายตาสั้น

สายตาสั้น
รูปประกอบจาก istockphoto.com

สายตาสั้น หมายถึง

สายตาสั้น หรืออาการที่เรียกว่ากรรมพันธุ์ตาสั้นเป็นสภาวะที่สายตาไม่สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดีเท่ากับคนปกติ สายตาจะโฟกัสที่วัตถุที่อยู่ใกล้มากกว่าที่ควร สายตาสั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้แว่นตา, เลนส์ตา, การทำการรักษาทางการแพทย์ เช่น เลเซอร์ เพื่อปรับรูปร่างของตาให้สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้วัตถุที่อยู่ไกลดูเบลอ อาการของสายตาสั้นรวมถึง

 • การมองเห็นที่ไม่ชัดเจน: การมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลดูเบลอหรือไม่ชัดเจน
 • ต้องใช้แว่นตาหรือเลนส์ตา: ผู้ที่มีสายตาสั้นจำเป็นต้องใช้แว่นตาหรือเลนส์ตาเพื่อช่วยในการรับรู้ที่อยู่ไกล
 • มีความเจ็บปวด: บางครั้งสายตาสั้นอาจมีอาการเจ็บปวดหรือความหายใจที่ร่วงร้อน
 • การเจริญเติบโตของตา: บางครั้งสายตาสั้นอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก-วัยรุ่นเนื่องจากการเจริญเติบโตของตายังไม่เสถียร
 • การเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นในช่วงวัย: บางครั้งสายตาสั้นอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยทำงานหรือช่วงวัยทำงานหนัก

วิธีสังเกตอาการสายตาสั้น

การสังเกตอาการสายตาสั้นสามารถทำได้โดยสังเกตอาการทั่วไปที่บ่งบอกถึงการมีปัญหาทางสายตา หากมีความสงสัยเกี่ยวกับสายตาควรพบแพทย์ตาเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำและรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม การตรวจสอบสายตาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของสายตาสั้นในระยะยาวและรักษาปัญหาทางสายตาที่เกิดขึ้น สามารถสังเกตอาการได้ดังนี้

 • มองเห็นที่ไม่ชัดเจน: ถ้าคุณหรือคนในครอบครัวมีปัญหาในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลและมองไม่ชัดเจน อาจเป็นเครื่องชี้ในการสายตาสั้น
 • มีปัญหาในการอ่านหนังสือหรือดูทีวี: คนที่มีสายตาสั้นบางครั้งอาจมีความยากลำบากในการอ่านหนังสือหรือดูทีวีที่อยู่ไกล
 • การมีอาการเจ็บปวดหรือล้า: คนที่มีสายตาสั้นอาจมีอาการเจ็บปวดหรือล้าในตาเนื่องจากต้องพยุงตาให้โฟกัสที่สิ่งที่อยู่ใกล้
 • การเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น เช่น การมองเห็นที่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรพบแพทย์ทันที

สาเหตุสายตาสั้นเกิดจากอะไร

สาเหตุของสายตาสั้นเกิดขึ้นเมื่อรูปร่างของตาทำให้การโฟกัสของรังสีแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลไปที่ข้างหน้าเลนส์ตา แทนที่จะโฟกัสที่บริเวณริมตา ทำให้วัตถุที่อยู่ไกลดูเบลอ สาเหตุที่ทำให้เกิดสายตาสั้นไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนแต่มีปัจจัยที่มีผลมากในการเกิดสายตาสั้นได้แก่

 • การทำงานหนักในระยะใกล้: การใช้ตาในการทำงานที่ต้องโฟกัสที่ระยะใกล้เป็นเวลานาน เช่น การอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ อาจทำให้เกิดสายตาสั้นได้
 • การใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: การใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องทำงานในระยะใกล้ๆ บ่อยครั้งก็เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดสายตาสั้นได้
 • พันธุกรรม: สายตาสั้นมักมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม ถ้าคุณมีครอบครัวที่มีประวัติของสายตาที่สั้น มีโอกาสที่คุณจะพบว่ามีสายตาที่สั้นเช่นกัน
 • การเจริญเติบโตของตา: การเจริญเติบโตของตาที่เร็วกว่าปกติในวัยเด็ก-วัยรุ่นอาจทำให้เกิดสายตาสั้น
 • สภาพแวดล้อมที่น้อยข้อหรือมีการให้แสงสว่างน้อย: การไม่ได้รับแสงสว่างที่เพียงพอ เช่น การอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อย อาจมีผลในการเกิดสายตาสั้น

วิธีการรักษาสายตาสั้น

มีหลายวิธีในการรักษาสายตาสั้นและป้องกันการเจริญเติบโตของสายตาสั้นในบางกรณี ดังนี้

 • แว่นตาหรือเลนส์ตา: การสวมแว่นตาหรือใส่เลนส์ตาที่สอดคล้องกับสายตาสั้น เป็นวิธีที่ง่ายและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทางสายตา การใช้แว่นตาหรือเลนส์ตาที่ถูกต้องจะช่วยให้สายตามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจน
 • เลนส์ตาสายตาเสริม (Contact Lenses): เลนส์ตาสายตาเสริมเป็นตัวเลือกทางเลือกในการแก้ไขสายตาสั้น โดยเลนส์ตาสายตาเสริมสามารถปรับให้เข้ากับสายตาได้เล็กน้อย
 • การทำเลเซอร์ (Laser Surgery): กระบวนการทำเลเซอร์เป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเจ็บปวดและไม่ต้องใช้แว่นตาหรือเลนส์ตา กระบวนการนี้ใช้เลเซอร์เพื่อปรับรูปร่างของเลนส์ตาหรือกระดาษม่านตาเพื่อทำให้สายตาสามารถโฟกัสได้ที่จุดที่ถูกต้อง
 • Orthokeratology (Ortho-K): การใส่เลนส์ตาที่ทำให้สายตาเปลี่ยนรูปร่างของเลนส์ตาเมื่อใส่ในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อช่วยในการควบคุมสายตาสั้น สามารถใส่เลนส์ตา Ortho-K ในช่วงเวลาที่นอน
 • การปฏิบัติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพตา: การรักษาสุขภาพตาโดยการปฏิบัติทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การเช็คสายตาอย่างสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่นาน

สายตาสั้นมีกี่ระดับ

ระดับของสายตาสั้นมีแตกต่างกันเพื่อบ่งบอกความการวัดความสามารถในการมองเห็นของบุคคลนั้นๆ ระดับของสายตาสั้นบ่งบอกถึงค่าเลนส์ที่จะใช้ในการแก้ไขสายตาสั้น ระดับมักถูกวัดด้วยหน่วย Diopter ซึ่งบ่งบอกถึงความเปรียบเทียบระหว่างระดับสายตาปัจจุบันกับสายตาที่เป็นปกติ ระดับสายตาที่ปกติมีค่า Diopter เป็นศูนย์ ซึ่งหมายถึงสายตาที่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้เป็นปกติ ถ้ามีค่า Diopter ติดลบหมายถึงมีสายตาสั้น และถ้ามีค่า Diopter ติดบวก หมายถึงมีสายตายาว

ระดับสายตาสั้นจะถูกประเมินโดยทันทีเมื่อคุณไปที่ตาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางตา และหลังจากทดสอบสายตาจะได้รับค่าดีโอปีที่แสดงถึงความสามารถในการมองเห็น ค่า Diopter ที่มีค่าติดลบมากขึ้นหมายถึงสายตาสั้นที่มีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างของระดับสายตาสั้นได้แก่

 • -1.00 D: สายตาสั้นที่มีความรุนแรงน้อย
 • -3.00 D: สายตาสั้นที่มีความรุนแรงปานกลาง
 • -6.00 D: สายตาสั้นที่มีความรุนแรงสูง

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสายตาสั้นควรไปปรึกษากับแพทย์ตาเพื่อรับคำแนะนำที่เป็นทางการและตรวจสอบสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ

บทสรุป

หากมีอาการผิดปกติของสายตาที่เริ่มมองเห็นสิ่งของไม่ชัดเจนหีือความผิดปกติอื่นๆ อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้น เป็นอาการที่ไม่มีความรุนแรงเหมือนโรคอื่นๆ สามารถรักษาได้ด้วยการใส่แว่นตา การใส่คอนแทคเลนส์ หรือใช้วิธีทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ค่าสายตาอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามเวลาหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้น หากรู้สึกว่ามีปัญหาด้านสายตาควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านตาหรือพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและให้คำแนะนำในการรักษาสายตาสั้นอย่างถูกวิธี

 

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง : misight.com/essilor.com/aoa.org

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ และเกมส์ที่น่าสนใจได้ที่ : doodido.com