วิธีการดูแลคน 4 วัยในครอบครัว ห่างไกลจากโรคเบาหวาน!!

การดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานในแต่ละช่วงวัย

สำหรับครอบครัวของไทยเรา ส่วนมากจะเป็นครอบครัวใหญ่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก การดูแลเอาใจใส่เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเรื่องสำคัญ และทราบหรือไม่ว่าโรคเบาหวาน ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือวัยทำงานเท่านั้น แต่กลับเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวัย ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวเป็นอย่างดี โดยวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพของคนทั้ง 4 วัยในครอบครัวให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานมาบอกกันค่ะ เอาเป็นว่ามาติดตามอ่านพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

การกินอาหารที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ การกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องจำกัดปริมาณแป้งและน้ำตาล นอกจากนั้นการกินอาหาที่หลากหลาย ยังป้องกันพิษภัยจากสารเจือปนที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ ที่เรากินเป็นประจำทำให้เข้าไปสะสมจนเกิดโทษต่อร่างกายได้

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@hannahtasker
  1. วัยเด็กเล็กไปจนถึงวัยประถม

ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัยเด็กเล็กไปจนถึงวัยประถม จำเป็นที่จะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพพวกเขาเหล่านั้นให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานดังนี้

–   ให้เด็กๆ ได้กินอาหารในแต่ละวันให้ครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม

–   จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องการกินน้ำตาล ไขมัน และแป้ง

–   พยายามให้ดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ

–   หมั่นให้ดื่มนมรสจืดแทนรสหวาน

–   ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

–   หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลม

–   สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ที่มีภาวะอ้วนควรได้รับการตรวจระดับน้ำตาลและรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/surprising_shots-11873433/
  1. วัยรุ่น

สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในช่วงของการเป็นวัยรุ่น ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานดังนี้

            –   เน้นกินอาหารประเภทโปรตีน

            –   ปลูกฝังการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ

            –   ลดการกินอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน

            –   ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเน้นให้เล่นกีฬาที่สนใจ

            –   ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์

            –   หากมีพฤติกรรมติดเกม โซเชียล หรือชอบนอนดูทีวี ควรให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@heftiba
  1. วัยทำงาน

วัยทำงานถือเป็นวัยที่ควรใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานอย่างมาก ซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานในช่วงวัยทำงานมีดังนี้

–   ควบคุมปริมาณอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่กินในแต่ละวันอย่างเหมาะสม

–   ควบคุมปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันให้เพียงพอ

–   ระมัดระวังในเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์

–   ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 5 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที

–   ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพและเช็กเบาหวานเป็นประจำ

–   หากต้องการมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียด เนื่องจากผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อีกทั้งผู้ที่เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานในอนาคตได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการมีบุตรจึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายมากกว่าผู้หญิงทั่วไป

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@elevatebeer
  1. วัยสูงอายุ

สำหรับวัยสูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวาน ดังนี้

–   ควรระวังในเรื่องการกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล

–   ควรควบคุมปริมาณน้ำตาลที่กินในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด

–   เน้นการกินผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง เพราะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

–   ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

–   ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการเล่นกีฬาประเภทโยคะ ยกเวท เป็นต้น

–   ตรวจเช็กโรคเบาหวานทุกปี

–   หากผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวาน จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองและกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

เป็นยังไงบ้างค่ะ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่ DooDiDo ได้นำมาบอกต่อกันในวันนี้นั้น เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวที่มีคนหลายช่วงวัยอยู่รวมกัน จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากการเป็นโรคเบาหวานในแต่ละช่วงวัยนั้น จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ การควบคุมการกินอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล หรือไขมัน รวมทั้งการออกกำลังกายเป็นประจำนั่นเอง

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : www.sanook.com