รถเก่าแลกรถใหม่หักภาษีได้ เพียง 100,000 คัน เงื่อนไขง่ายๆ

SA Game

ภาพจาก pixabay

เปิดเงื่อนไขโครงการ ‘รถเก่าแลกรถใหม่’ 100,000 คัน หักภาษีได้ด้วยตามนโยบายของรัฐบาล

รถเก่าแลกรถใหม่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด โดยมีโครงการ “รถแลกแจกแถม” (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน) ซึ่งธุรกิจค่ายรถยนต์ และประชาชน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โครงการที่ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง และระยะยาวมติเห็นชอบ

โดยหนึ่งในโครงการที่ได้รับการพิจารณาส่งเสริม ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) (ศบศ.) ครั้งที่ 5/2563

โดยเงื่อนไขและข้อเสนอ ที่ภาครัฐหารือร่วมกับเอกชน สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คาดว่าศบศ.จะพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขอให้เอกชนค่ายรถยนต์ สนับสนุนส่วนลด 2% และอุดหนุนค่ากำจัดซาก 1% ของราคาขายรถใหม่

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า xEV (HEV PHEV และ BEV) สามารถนำไปหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (PIT) โดยรัฐบาลสามารถหักลดหย่อนได้คิดเป็นเงินส่วนลด 3% ของราคาขายรถใหม่ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อยู่ระหว่างการหารืออัตรา กับกระทรวงการคลัง

SA Game
ภาพจาก pixabay

ฝ่ายรัฐต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซากรถเก่า กระทรวงคมนาคม ต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่า รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10-12 ปี จึงจะสามารถเข้าสู่เงื่อนไข “รถแลกแจกแถม” ได้

ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากกรมขนส่งทางบก รายงานสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ.ศ.2563 ทั่วประเทศ ระบุว่า

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 479,397 คัน
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 24,521 คัน
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up จำนวน 191,721 คัน

สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ ที่จะเข้าเงื่อนไข คาดว่าเป็นรถที่จดทะเบียน ในปี 2551-2553 ซึ่งจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก มีข้อมูลดังนี้ รถจดทะเบียนใหม่ ปี 2551

  • รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 329,290 คัน รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 21,329 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 287,568 คัน
  • รถจดทะเบียนใหม่ ปี 2552 รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 309,150 คัน รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 16,842 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 206,068 คัน
  • รถจดทะเบียนใหม่ ปี 2553 รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 465,738 คัน รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 23,568 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 263,500 คัน

ข่าว ความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ