มารู้จัก!! สายพันธ์ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นปลาที่มีสีสันสวยงามน่าเลี้ยง

WM

“ปลาเสือพ่นน้ำ” เป็นปลาเก่าแก่คู่สายน้ำเมืองไทย ดวงตากลมโต สายตานั้นดีมาก

“ปลาเสือพ่นน้ำ” ชื่อสกุลของปลาเสือพ่นน้ำ คือ Toxotes เป็นภาษากรีก แปลว่า “นักยิงธนู” นักเลี้ยงปลาทั่วโลกก็รู้จักมันในชื่อทางการค้าว่า “Archer fish” หรือปลานักยิงธนูนั่นเอง เพราะปลาเสือสามารถฉีดพ่นน้ำได้ ลักษณะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะว่ายน้ำได้รวดเร็ว ปากกว้างมีขนาดใหญ่เฉียงลงด้านล่างจะสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่จำพวกแมลง เป็นต้น

“ปลา” จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง ที่มีจำนวนชนิดมากกว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้รวมกันทั้งโลก ทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด แต่ละชนิดก็มีอาหารและรูปแบบการหาอาหารที่แตกต่างกัน โดยปลาบางชนิดอาจจะกินพืช กินสัตว์ หรือทั้งพืชและสัตว์ โดยทั่วไปวิธีการหารอาหารของปลาจะมีการหาอาหารคล้ายๆ กันก็คือการงับเหยื่อ การล่าเป็นฝูง แต่จะมีปลาบางชนิดที่กระโดดงับเหยื่อขึ้นมาจากผิวน้ำ และที่พิเศษคือ ยังมีปลาที่สามารถยิงหรือพ่นน้ำใส่เหยื่อเพื่อเป็นอาหาร ซึ่งลักษณะพิเศษแบบนี้นึกถึงปลาชนิดใดไม่ได้ และปลาชนิดนั้นก็คือ “ ปลาเสือพ่นน้ำ” นั่นเอง

WM
ขอบคุณภาพจาก:www.facebook.com/champaquarium

ปลาเสือพ่นน้ำและจริงอยู่ปากยืดหดได้เพราะเมื่อปลาเสือพ่นน้ำนำน้ำเข้าไปในแก้มและดันน้ำออกมาโดยใช้ควบคุมแรงดันของน้ำที่พ่นหรือยิงออกไปซึ่งสามารถพ่นน้ำได้ไกลถึงเกือบ 2 เมตร มีตากลมโตสามารถกลิ้งตาหรือกรอกตาไปด้านบนได้และเป็นอวัยวะพิเศษที่สามารถมองเหยื่อที่อยู่ด้านบนผิวน้ำได้ดี เกล็ดสาก ครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นครีบแข็ง

WM
ขอบคุณภาพจาก:www.facebook.com/champaquarium

ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะใสโปร่งแสง พื้นลำตัวสีขาวอมเหลือง มีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ ประมาณ 3-4 จุด ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร อยู่กันเป็นฝูงหากินอยู่ตามผิวน้ำ ปลาเสือจะกินแมลงที่อยู่เหนือน้ำ นอกจากนี้แล้วยังกินสัตว์ขนาดเล็กกว่า เช่น ปลาขนาดเล็ก, กุ้งฝอย เป็นต้น พบได้ตามแม่น้ำลำคลองแหล่งกระจายพันธุ์ของปลาในสกุล Toxotes หรือปลาเสือพ่นน้ำจะอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงไปจนถึงทวีปออสเตรเลีย มีการสำรวจค้นพบได้ถึง 7 ชนิดพันธุ์ เฉพาะในเมืองไทยก็มีถึง 3 ชนิดพันธุ์ (species) ดังนี้

WM
ขอบคุณภาพจาก: www.youtube.com/channel

1. ปลาเสือพ่นน้ำธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxotes chatareus
ชื่อทางการค้า Seven-spot Archerfish, Largescale Archerfish
เป็นตัวที่พบเห็นได้ทั่วไป ส่วนมากอาศัยอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ที่มีทางเชื่อมต่อกับปากแม่น้ำติดทะเล พบได้มากทั้งทางภาคกลางและภาคใต้

WM
ขอบคุณภาพจาก:www.facebook.com/ร้านต้นปลาสวยงาม-จังหวัดนครราชสีมา-314728485339419

2. ปลาเสือพ่นน้ำนครสวรรค์ หรือปลาเสือพ่นน้ำเกล็ดถี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxotes microlepis
ชื่อทางการค้า Smallscale Archerfish
บางคนก็เรียกว่าปลาเสือพ่นน้ำน้ำจืด เพราะพบได้มากในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสนิท มีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อน แต่มีสีสันเหลืองเข้มสวยงาม สามารถนำมาเลี้ยงในตู้ปลาได้ดีกว่าปลาเสือพ่นน้ำชนิดอื่น

WM
ขอบคุณภาพจาก:www.facebook.com/champaquarium

3. ปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxotes jaculatrix
ชื่อทางการค้า Banded Archerfish
สามารถพบได้ทั้งปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทั่วไป มีขนาดใหญ่กว่าปลาเสือพ่นน้ำชนิดอื่นๆ การนำมาเลี้ยงต้องปรับสภาพน้ำเสียก่อน ซึ่งบางตัวก็ใช้เวลานานมากปลาเสือพ่นน้ำ ณ ปัจจุบันนี้กลายเป็นปลาที่ผู้คนทั่วไปสามารถเลี้ยงได้เป็นปลาสวยงานไว้ดูเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเลี้ยงเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้านตามร้านอาหาร ซึ่งนิยมเลี้ยงกันเพราะลวดลายที่สวยงามและพฤติกรรมอันมหัศจรรย์ตามของชื่อของปลา “ปลาเสือพ่นน้ำ”

WM
ขอบคุณภาพจาก:www.facebook.com/champaquarium

การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ำไม่ควรตกแต่งตู้ให้รกมากเกินไป เพราะปลาจะเครียดหากมีที่ว่ายไม่เพียงพอ ปลาเสือพ่นน้ำจะว่ายน้ำตลอดเวลา และมักว่ายหากินบริเวณผิวน้ำ ปลาที่เลี้ยงจนเชื่องอาจกระโดดขึ้นมาจับกินแมลงที่บินเหนือผิวน้ำ ฉะนั้นควรหาฝามาปิดให้มิดชิด

อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลาเสือพ่นน้ำคือ อาหารสด เช่น ไส้เดือนน้ำ หนอนแดง ไรทะเล ลูกกุ้ง และสามารถให้อาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงสลับได้ ปลาที่นำมาเลี้ยงในระยะแรกอาจไม่ยอมกินอาหารเม็ด DooDiDo แนะนำจะต้องค่อยๆ ฝึกโดยวิธีปล่อยให้อดสักสองสามวัน จากนั้นปลาก็จะยอมกินไปเองในที่สุด

ขอบคุณภาพจาก: http://www.nsm.or.th/other-service/1757-online-science/knowledge-inventory/sci-article/science-article-nsm/2842-