มารู้จักกับคำว่า 2’-FL สำคัญกับลูกน้อยของเรามากน้อยแค่ไหนกัน?

WM

ข้อควรรู้ 2’-FL กุญแจสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในขวบปีแรก

เชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆ ที่เป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และคุณแม่มือใหม่กำลังหาข้อมูลของสิ่งนี้อยู่แน่นอน เพื่อนๆ หลายท่านน่าจะรู้จักกับ 2’-FL มาไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังมีเพื่อนๆ บางท่านที่อาจจะยังไม่รู้จัก  2’-FL เป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำนมของคุณแม่นั้นเองคะ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกับร่างกายของลูกน้อยเรา จะเห็นว่ามีองค์กรและสถาบันเกี่ยวกับแม่หลายที่นั้นให้การแนะนำในการส่งเสริมให้ลูกน้อยได้ดื่มน้ำจากเต้าของคุณแม่เพิ่มมากขึ้น เพราะในน้ำนมของคุณแม่นั้นมีสารที่อุดมไปด้วยคุณค่าสำคัญต่อร่างกายของลูกน้อย สามารถติดตามอ่านต่อได้ในบมความนี้เลยคะ

สมองของทารกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดย 1,000 วันแรกของชีวิต ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างเซลล์สมอง และเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาท ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองให้ทำงานได้ดีมีศักยภาพ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดี

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@jonathanborba

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสมองของลูกรักในช่วงขวบปีแรกอย่างมีประสิทธิภาพ คือ โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้ทารกแรกเกิดกินนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และสามารถกินนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยไปจนถึงอายุ 2 ปี

โดยสารอาหารที่พบว่ามีบทบาทช่วยสร้างเสริมสมองในนมแม่ ได้แก่ Sphingomyelin, DHA, ARA รวมถึงไปสารอาหารอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในอาหารมื้อแรกที่ลูกได้กินหลังคลอด คือ น้ำนมเหลือง หรือ คอรอสตรัม (Colostrum) เป็นน้ำนมที่อุดมด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิด อาทิ ไขมัน โปรตีน สาร Growth Factor Immunoglobulin G, A ซึ่งมี Human Milk. Oligosaccharides (HMOs) มีปริมาณมากที่สุดในน้ำนมเหลือง โดย HMOs เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหาร และยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ ช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันดี สุขภาพแข็งแรง โดย HMOs ในนมแม่ มีมากกว่า 200 ชนิด โดย 2’-FL เป็น HMOs ชนิดที่พบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสติปัญญาในเด็กทารก2

มีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร PLos One ปี 2563 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ 2’-FL ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาสติปัญญาของทารกอายุ 2 ปี ในทารกที่กินนมแม่ ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ทั่วไปที่เราได้ยินบ่อย ๆ ว่า เด็กที่กินนมแม่ จะมี IQ ดี และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@picsea

นอกจากความฉลาดทางความคิดแล้ว นักวิจัยยังพบอีกว่า HMOs ยังมีส่วนช่วยให้ทารกมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี เนื่องจากจุลินทีย์สุขภาพที่อยู่ในลำไส้ มีการผลิตสารสื่อประสาทบางอย่าง เช่น Serotonin & Dopamine โดยสารสื่อประสาทเหล่านี้จะถูกส่งออกมาเพื่อสื่อสารกับสมอง มีอิทธิพลในการควบคุมการเเสดงออกด้านพฤติกรรม อารมณ์ของลูก และพัฒนาการ ให้พัฒนาได้เป็นไปตามปกติ

ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่า การดูแลให้ลูกน้อยกินนมที่มี 2’-FL ต่อเนื่องในช่วง 1,000 วันแรก จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่ดีของการพัฒนาความฉลาด ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ให้ลูกน้อยเติบโตท่ามกลางความรัก และสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกรักในวัยขวบปีแรกมีความฉลาด มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างตะเพื่อนๆ ก็จบกันไปแล้วน้า มาถึงในส่วนท้ายของบทความนี้กันแล้ว DooDiDo ก็อยากที่จะแนะนำเหล่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และคุณแม่มือใหม่ทุกท่านได้เข้าใจถึงคุณค่าของน้ำนมแม่อย่างลึกซึ่งมากขึ้นนะคะ การคัดเลือกอาหารที่ดี มีคุณประโยชนืมากมาย หรือแม้แต่อาหารบางชนิดที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่สำคัญต่อร่างกายเด็กวัยทารกนั้น ยังไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่า น้ำนมของคุณแม่เลยนะคะ  ในช่วง 1,000 วันแรกของลุกน้อยจึงควรให้ลูกได้ดื่มน้ำนมของคุณแม่เป็ฯประจำนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.s-momclub.com