ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นหลังปีใหม่โมเดลนำร่องสาธารณสุข

SA Game

ภาพจาก pixabay

โมเดลปลูกกัญชาเฟส 2 นำร่องปลูกบ้านละ 6 ต้น หลังปีใหม่ผลผลิตป้อนรพ.ในพื้นที่เท่านั้น

ปลูกกัญชาทางการแพทย์เฟส 2 เพื่อเศรษฐกิจเรื่องแรกที่จะทำคือเป็นการต่อยอดเฟสแรกคือการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงในคลินิกได้ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลใหญ่ ลงไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งต้องมาออกคำแนะนำให้แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

คาดว่าน่าจะสามารถเสนอได้ราวๆ ต้นเดือน ธ.ค.นี้ โดยสาระสำคัญมีหลายเรื่อง ที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ โมเดลการค้าขาย โมเดลการซัrพอร์ต นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ส่วนที่ 2 คือการผลักดันกัญชาทางการแพทย์ในเชิงเศรษฐกิจ คือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปลูกได้นั้น ซึ่งถ้าตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของประชาชนจะปลูกจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือว่าสหกรณ์การเกษตร เป็นหน่วยงานของรัฐ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกรายคนได้

SA Game
ภาพจาก pixabay

ดังนั้น ระหว่างที่รอการแก้ไข พ.ร.บ.ส่วนนี้ กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามหาแนวทางอื่นๆ คือจะมีการจัดทำโครงการนำร่อง ทดลองปลูกกัญชา 6 ต้น ในพื้นที่รพ.สต.บ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างมี 10 หลังคาเรือน โดยให้ชาวบ้านรวมตัวกัน มีรพ.สต. และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันดูแล

อาจจะมีการทำลักษณะคล้ายธรรมนูญสุขภาพ เพื่อคัดเลือกดูแล ระบบการติดตามตรวจสอบอาจจะไม่ต้องถึงขึ้นติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มี เช่น โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปส่งรายงาน คาดว่าหากได้รับอนุมัติน่าจะเริ่มปลูกได้ในเดือน ม.ค.2564 ช่วงหลังปีใหม่

“…ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องทดลองให้ประชาชนปลูกกัญชา 6 ต้น โดยไม่ต้องใช้โรงเรือน แต่ต้องมีรั้วรอบขอบชิด ต้องมาหาวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งดิน และน้ำต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี และโลหะหนัก

ซึ่งผลผลิตที่ได้จะกระจายให้ 2 ช่องทางคือ ส่งรพ.สต.บ้านโนนมาลัย เพื่อผลิตตำรับยาที่ไม่ยุ่งยาก หากผลผลิตมากก็ส่งต่อรพ.คูเมืองได้ ที่เราต้องทำนำร่อง ทำสเกลเล็ก จะได้เห็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด จากนั้นจะขยายระดับจังหวัด ระดับเขต และทำสเกลใหญ่ขึ้นเมื่อมีความชัดเจนเรื่องรูปแบบที่ได้ผล…” นพ.กิตติ กล่าว

ข่าว ความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : เดลินิวส์