บอร์ด คปภ. คุมเข้มการจ่ายปันผลของธุรกิจประกันภัย

SA Game

ภาพจาก pixabay

คปภ. ย้ำธุรกิจประกันยังต้องทดสอบภาวะวิกฤติต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนหด  ลั่นหากกระทบหนักจริง เล็งสั่งงดจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทประกัน ต้องดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) เริ่มต้นเดือนมี.ค.2563 ช่วงเริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า บริษัทประกันส่วนใหญ่ยังมีสภาพคล่องและเงินกองทุนแข็งแกร่ง แต่มีบางบริษัทที่เริ่มมีผลกระทบบ้าง ขอจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าปีก่อน

ดังนั้น คปภ.จึงทำการประเมินการจ่ายปันผลงวดปี 2563 ของบริษัทประกันอีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี 2564 หลังการพัฒนาวัคซีนรักษาโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน เรื่องดังกล่าวทำให้ คณะกรรมการ คปภ. จึงมีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษและเข้มงวด

SA Game
ภาพจาก pixabay

เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผล มีผลกระทบต่อเงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษัทประกันเช่นกัน และภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวในปีหน้า รวมถึง ดังนั้นบริษัทประกันก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือเช่นกัน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าว

ดังนั้น คปภ. จึงขอให้บริษัทประกันยังต้องมีการทดสอบภาวะวิกฤติในแต่ละสถานการณ์ต่อไปก่อน เพื่อนำไปประเมินให้ชัดเจนว่า บริษัทประกันนั้นได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลของบริษัทประกันนั้น

รวมทั้งจะได้มีการ ดูข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลังและกำไรของบริษัทย้อนหลัง ต้องพิจารณาการจ่ายปันผลให้สอดคล้องใกล้เคียงปีก่อนหรือให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

อาจจะพิจารณาใช้การหยุดจ่ายเงินปันผล หากบริษัทประกันได้รับผลกระทบหนักกระทบต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์การจ่ายปันผลของบริษัทประกัน ต้องยึดหลัก 2 ข้อคือ กฎหมายและไม่ให้กระทบกับความมั่นคงของบริษัทประกัน

แม้ว่าในภาวะเช่นนี้ ธุรกิจประกันภัย ยังสามารถอยู่รอดได้เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ แต่ธุรกิจประกันก็ต้องปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการของคนไทยเปลี่ยนไปหลังโควิด-19 เช่น การปรับแบบประกันภัยรถยนต์เป็นความคุ้มครองระยะสั้น

เพราะคนใช้รถน้อยลง อยู่บ้านมากขึ้น หรือหันมาเจาะประกันสุขภาพ ที่ช่วยในเรื่องการบริหารค่าใช้จ่าย จากการที่คนไทยตระหนักถึงความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจทั่วโลก บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ เจาะตลาดการวางแผนเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐกิจการลงทุน ติดตามข่าวเศรษฐกิจด่วน กระแสข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ