บอร์ดประกันสังคมปลดล็อก ใช้เงินกองทุนว่างงาน เยียวยาบุคคลม.33

WM

ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

เยียวยาบุคคลม.33 บอร์ดประกันสังคมปลดล็อก โดยใช้เงินกองทุนว่างงาน

บอร์ดประกันสังคมปลดล็อก ความคืบหน้าการเยียวยาลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างปิดกิจการ การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ครั้งที่ 7/2563 หรือ บอร์ดประกันสังคม ที่เป็นการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ก่อนหน้านี้แรงงานกลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับความความช่วยเหลือ เพราะผลกระทบจาก โควิด-19  ล่าสุด บอร์ดประกันสังคม เคาะเสนอให้มีการแก้ กฎกระทรวง เพื่อปรับให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะได้เงินเยียวอย่างเร็วที่สุดภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน นี้

 ได้ข้อสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ สถานการณ์โควิด-19 เป็น เหตุสุดวิสัยตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งทำให้ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อปลดล็อกให้สามารถ นำเงินใน กองทุนประกันการว่างงาน มาดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราว

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดประกันสังคม บอกว่า หลังจากนี้ บอร์ดฯ จะจัดทำรายงานผลกระทบวินัยทางการเงิน การคลัง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (15-04-63) ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันศุกร์นี้ จากนั้นจึงจะนำเงินกองทุนประกันการว่างงาน ที่มีอยู่ 1.6 แสนล้านบาท มาใช้เยียวยาได้

WM
ภาพโดย StartupStockPhotos จาก Pixabay

ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาให้ลูกจ้าง คาดว่าเร็วที่สุดจะสามารถโอนได้ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ล็อต ล็อตแรก คือ กลุ่มที่รัฐฯสั่งปิดกิจการ ส่วนกลุ่มที่นายจ้างปิดกิจการเองชั่วคราว ก็จะทยอยได้รับในลำดับถัดไป ตามคิวการลงทะเบียนของนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

สำหรับเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากการที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราว โดยจะรับเงินชดเชยอยู่ที่ประมาณ 62% จากฐานเงินเดือนที่ส่งเข้าระบบประกับสังคมสูงสุด 15,000 บาท เท่ากับว่า จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 9,300 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับกระทบ แต่ไม่เกิน 3 เดือน

สำนักงานประกันสังคม จึงขอให้นายจ้าง ลงทะเบียนเพื่อรับรองการหยุดงานของลูกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เว็ปไซต์ www.sso.go.th ซึ่งปัจจุบันมีนายจ้างเพียง 37,000 แห่ง หรือ คิดเป็นลูกจ้างราว 800,000 คนเท่านั้น ที่แจ้งความประสงค์ของรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามา

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา  pptvhd36