ทำความรู้จักกับวัยรุ่นยุค Gen Y กับไลฟ์สไตล์และมุมมองที่น่าสนใจ

WM

ยุค Gen Y คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆ

สำหรับวัยรุ่นในยุคที่เราเรียกกันว่า Gen Y นั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยี และโลกอินเตอร์เน็ต การทําความเข้าใจต่อลักษณะพฤติกรรมของคนใน Generation ต่างๆ ถือเป็นสิ่งสําคัญสาเหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเป็นเพราะว่า สภาพสังคมในช่วงนั้นๆ เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและทําให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นมา จึงทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ มีไลฟ์สไตล์(lifestyle) ในการใช้ Internet และ Social Media เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ มีความชอบและสนใจทางด้าน IT เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรหลายๆ  อย่างได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี จิตอาสาชอบช่วยเหลือสังค และรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ค่อยมีความอดทน ซึ่งวัยรุ่นยุค Gen Y นี้ เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของโลกที่มีกำลังซื้อสูง

เทรนด์ของโลกดิจิตอล ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับ วัยรุ่น ยุค GenY เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ เพราะวัยรุ่น ยุค GenY เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของโลกที่อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยทำงาน ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ในอนาคตเราจึงควรศึกษา และทำความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์(lifestyle) ของวัยรุ่น ยุค GenY นี้ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร หรือธุรกิจของคุณ ต่อไปในอนาคตนั่นเอง

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/natureaddict-818961/

ลักษณะนิสัยของวัยรุ่น ยุค Gen Y วัยรุ่น Gen Y จะมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ ใจร้อน ชอบความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย มีความกระตือรือร้น ไม่ชอบ การถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ มีความอดทนน้อย ชอบสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน และต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา

ความสามารถในการทำงาน ของวัยรุ่น ยุค Gen Y วัยรุ่นยุคนี้ เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการสูง เพราะสมอง ส่วนซีกขวาจะทำงานค่อนข้างมาก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สนใจด้าน IT ชอบการทำงานเป็นทีม และยังสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังชอบความสมดุลของชีวิต คือ จะให้ความสำคัญกับการจัดสรรเวลา ทั้งการงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน

การศึกษาของวัยรุ่น ยุค Gen Y จะให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก มีความเชื่อว่าการประสบความสำเร็จในด้านการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิต ส่วนใหญ่จะมองว่าปริญญาตรีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปจึงชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะให้ความสนใจด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และ IT เป็นอย่างมาก รวมทั้งให้ความสนใจ ด้านการบริหารทางการเงิน และการลงทุนอีกด้วย

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/pexels-2286921/

การวางแผนครอบครัวของวัยรุ่น ยุค Gen Y ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการแต่งงานมีครอบครัวมีความลังเลและไม่อยากเริ่มต้นครอบครัวเร็ว จึงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าจนถึงใช้ชีวิตโสดมากขึ้นค่ะ เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมากที่สุด เพราะเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ วัยรุ่นยุค Gen Y ยังให้ความสำคัญ กับความเท่าเทียมกันของเพศอีกด้วย โดยมองว่าชายหญิงจะต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การทำงานนอกบ้าน การทำงานในบ้าน หรือการเลี้ยงลูกหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีพร้อมแล้วล่ะก็การไม่มีลูก หรือการใช้ชีวิตโสดย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การใช้ชีวิตของวัยรุ่น ยุค GenY การดำเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้ จะใช้ชีวิต อยู่กับโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย การพูดคุย ผ่าน Social Media การดูข่าวสาร ความบันเทิง และค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างผ่าน Internet ชอบการเข้าสังคม ให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนใจ ในการดูแลสุขภาพ ของตนเองชอบที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ชอบการท่องเที่ยว และทำกิจกรรมที่ให้ความสุขกับตัวเอง

ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นยุค GenY จะเห็นได้ว่าคนพวกนี้จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากจึงทำให้ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุค GenY มีการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเกือบทุกๆ ด้านของชีวิตยุค GenY ซึ่ง DooDiDo คิดว่าหากพวกเราทำความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งเราก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพ ของวัยรุ่น ยุค GenY ซึ่งมีบทบาทกับองค์กร หรือธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://servandossarasota.com