ซี. พี.เวียดนามสร้างโรงงานผลิตไก่ครบวงจร ตั้งเป้าเป็นผู้ลิตระดับโลก

WM

ภาพจาก CPF

ปักธงลงทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซี.พี.เวียดนาม  สร้างโรงงานผลิตไก่ครบวงจร

ซี. พี. เวียดนามคอร์ปอเรชั่น  เปิดเผยว่า ซี. พี. เวียดนามได้ทำพิธีเปิดโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออก ( CPV FOOD Binh Phuoc ) ใช้งบลงทุนประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ (Truong Hoa Binh) พร้อมด้วยผู้นำกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำของจังหวัดบิ่นห์เฟื้อก พนักงานซี. พี. เวียดนาม รวมถึงคู่ค้า และลูกค้า เข้าร่วมงาน 

สำหรับโครงการ CPV FOOD Binh Phuoc มีเป้าหมายผลักดันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศเวียดนาม สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะนำเงินเข้าสู่ประเทศเวียดนามประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อ ปี ในเฟสที่ 1 และ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อ ปี ในเฟสที่ 2 

ทั้งนี้เป็นโรงงาน ผลิตไก่ครบวงจร ทั้งอาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหารแปรรูปอย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ทางตอนใต้ของเวียดนามโดยเป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก แห่งแรกของเวียดนาม และมีขนาดใหญ่ รวมถึงทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตอาหารของประเทศเวียดนาม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับโลก

อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายการผลิตไก่เนื้อ 50 ล้านตัว / ปี ในเฟสแรก (ตั้งแต่ปี 2019-2023) ส่วนเฟสที่ 2 (ตั้งแต่ 2023 เป็นต้นไป) จะเพิ่มกำลังการผลิตขื้นเป็น 100 ล้านตัว / ปี

WM
ภาพจาก CPF

นายมนตรี  กล่าวว่า ซี. พี. เวียดนามเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี  มีความเข้าใจนโยบายมหภาคของรัฐบาลเวียดนามในการส่งเสริมเวียดนามให้เป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้มาตรฐานสากล  ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้ เป็นการยกระดับคุณภาพอาหาร เพื่อนำเวียดนามไปสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกชั้นนำของโลก

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากคอมเพล็กซ์โรงงานนี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นต้น ด้วยการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

สำหรับในเฟสที่ 1 ได้ดำเนินการใน 6 อำเภอในจังหวัด Binh Phuoc ได้แก่ เมือง Dong Xoai เมือง Binh Long อำเภอ Dong Phu อำเภอ Chon Thanh อำเภอ Hon Quan อำเภอ Bu Dang ซึ่งทั้งหมดได้รับการรับรองจากองค์กรโรคระบาดสัตว์โลก (OIE)  ให้เป็นเขตปลอดโรคแห่งแรกของประเทศ โดยในแต่ละท้องที่ บริษัท ได้สร้างระบบโรงเรือนตามมาตรฐานขององค์กรสัตวแพทย์โลก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและอหิวาตกโรค

 

ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตและการแปรรูปที่ปลอดภัย ปลอดโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0, ปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึง Big Data เป็นต้น ในการควบคุมและบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido

ที่มา  โพสต์ทูเดย์