ค้านทุบกุฏิวัดยานนาวา ศรีสุวรรณ ขอสั่งสอบรื้อกุฏิ-อาคารเรียน

WM

ภาพจากมติชน

‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้อง ‘นายกฯ’ ค้านวัดยานนาวา ทุบทิ้งกุฏิ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างที่จอดรถ

ค้านทุบกุฏิวัดยานนาวา โดย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่วัดยานนาวาหรือวัดคอกควายในอดีต พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ได้ทำการรื้อถอนกุฏิโบราณรูปแบบทรงไทย 2 ชั้น ที่เป็นเอกลักษณ์แบบวัดยานนาวาทิ้งไปแล้ว 7 หลัง

โดยส่วนหนึ่งนำไปทำเป็นที่จอดรถ และตอนนี้กำลังจะทำการรื้อถอนกุฏิอีก 7 หลังและอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์แบบวัดยานนาวามีศิลปปูนปั้นหน้าบรรณอันทรงคุณค่ายิ่งที่เหลืออยู่เป็นชุดสุดท้ายจาก 15 หลังทิ้งไปด้วย ซึ่งปัจจุบันกุฏิทั้งหมดนี้ยังมีพระภิกษุสามเณรพำนักอาศัยอยู่นั้น

ทั้งนี้วัดได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาอย่างยาวนานอย่างมีพิรุธ เพราะไม่มีโครงการใดแล้วเสร็จเลย ซึ่งสมควรที่จะรีบเร่งดำเนินการส่วนนี้ก่อน ตัวอย่างเช่น

  1. การบูรณะพระอุโบสถ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาร่วม 10 ปี แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างใดๆ
  2. การให้บริษัทของเอกชนมาเช่าพื้นที่ดินของวัดยานนาวาด้านทิศเหนือเริ่มดำเนินการมา 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ (น่าสงสัยมาก)
  3. การก่อสร้างหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา เริ่มดำเนินการมาจะร่วม 10 ปีแล้ว การก่อสร้างมีเพียงส่วนฐานราก ก็เพิ่งจะโพล่พ้นพื้นผิวดินเท่านั้น และตอนนี้ก็หยุดก่อสร้างมานานแล้ว (น่าสงสัยมาก)

โดยที่วัดยานนาวา มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว มีพระอุโบสถเป็นเรือสำเภารูปเจดีย์ ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้ว แต่มิได้ขึ้นทะเบียนทั้งวัด จึงเป็นการเปิดช่องให้รื้อถอนอาคารโบราณที่ทรงคุณค่าออกไปได้

WM
ภาพจากมติชน

ซึ่งถ้ากรมศิลปากรจะได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ตาม ม.14 แห่ง พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เสียก่อนโดยเร็ว ก็จะเป็นการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองป้องกันโบราณสถานแห่งนี้เอาไว้ให้อยู่คู่วัดยานนาวาต่อไปได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโบราณสถานความตอนหนึ่งว่า “การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันรักษาไว้…. ไม่ควรจะเอาของใหม่ไปปนกับของเก่า ควรจะรักษาของเก่าไว้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของพลเมือง และสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงควรรักษาไว้”

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการสอบวัดดังกล่าว รวมทั้งระงับการรื้อถอนกุฏิและอาคารปริยัติธรรมดังกล่าวเสีย และห้ามก่อสร้างอาคารสิ่งแปลกปลอมใหม่ๆขึ้นในวัดดังกล่าว

โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.2563 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ตึก กพร.เดิม ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา voicetv